Kenyanske Anthony Kiogola i Equity Group Foundation leder et arbeid med å dyrke fram kvinnelige entrepenører. Foto: Ester Nordland

Fondsleder: – Tryggest å gi lån til kvinner

– Det er tryggere å låne ut penger til kvinner enn til menn. De betaler oftere tilbake. Det sier kenyanske Anthony Kiogora fra Equity Group Foundation. Han mener at ved å satse på kvinnene kan man få bukt med fattigdommen.

Av Ester Nordland Sist oppdatert: 29.11.2019 09.07.50

Equity Group Foundation er del av Equity Bank i Kenya. Anthony Kiogora leder deres arbeid med å støtte entreprenører – og da spesielt kvinnelige gründere. Han mener likestilling er en investeringsstrategi som både kan gi bra utbytte til investorene og gode ringvirkninger for samfunnet.

Anthony Kiogora er i Oslo på invitasjon fra Care Norge. Torsdag hadde Care og Storebrand et seminar om hvordan man skal investere i likestilling. 

Equity Group startet opp i 1984 og har opplevd stor vekst de siste årene.

–  Vi har hovedkvarter i Kenya, men er også stasjonert i Uganda, Tanzania, Rwanda, Sør-Sudan, DR Kongo og snart er vi inne i Mosambik, Zambia og Etiopia. Vi ser på oss selv som en pan-afrikansk bank som ønsker å bidra til afrikansk vekst og framgang. Vi bistår nå omtrent  15 millioner afrikanere, men ser for oss at vi etterhvert skal nå ut til 100 millioner afrikanere.

 

Under to dollar dagen

– Afrika sør for Sahara står overfor flere utfordringer. Fattigdom er fremdeles et stort problem. Et flertall av innbyggerne lever kun for under to dollar dagen.  Og kvinner er mer påvirket av fattigdommen enn menn. Blant annet fordi det finnes flest jobber til menn – i hvert fall med anstendige lønn. 80 prosent av økonomien er i jordbrukssektoren, og mens menn ofte eier jorda er det kvinnene som arbeider der.

– En annen stor utfordring er sykdom. Ofte er kvinner rammet hardere, sier Anthony Kiogora til Bistandsaktuelt. Han nevner depresjon, kreft, høyt blodtrykk og aids som sykdommer som tar mange liv i Afrika.

Kiogola sier at stadig flere husstander nå blir styrt av kvinner. Likevel har kvinner mye mindre mulighet for å skaffe seg jobb eller avansere til lederjobber enn menn. Han sier at Equity Group Foundation prøver å gjøre noe med dette og forsøker å nå ut til så mange kvinner som mulig.

 

Mikroforetak

Han forteller at de fleste mikroforetakene i uformell sektor er drevet av kvinner.

– I Kenya er det omlag sju millioner små og mellomstore mikroforetak. De mellomstore er gjerne eid av menn, mens de små - der det er lite inntekt - er gjerne eid av kvinner. Disse foretakene er svært sårbare overfor svingninger i konjunkturer eller politisk ustabilitet, sier Kiogola og legger til at mange er avhengig av å låne av dem.

Han sier det er tryggere å låne ut penger til kvinner enn til menn.

– 99.9 prosent av kvinnene betaler tilbake lånene de får. Kvinner er gode kunder og de pleier å investere pengene på en smart måte så ikke bare de, men hele husstanden deres tjener på det, sier Kiogola . Kvinner er særlig aktive i detaljvarehandelen, innen tjenesteyting og jordbrukssektoren.

– De ulike forventninger til kvinner og menn skaper ofte problemer. Menn må ikke ha kvinnens samtykke for å ta avgjørelser på vegne av familien, men i det meste av Afrika må kvinnen konsultere mannen. Det er en ulempe for dem. Så det er ikke så lett for kvinner for eksempel å få mulighet til å låne. De er avhengige av å ha mannen med på laget. 

 

Ligger langt etter

Anthony Kiogora er ikke fornøyd med Kenya når det gjelder likestilling og kvinner i lederposisjoner. 

– Det er en av de største økonomiene, men ligger altfor langt etter når det gjelder kvinne-representasjon. Kvinnene mangler rollemodeller og mentorer, da det er få kvinnelige ledere i samfunnet.

Kiogora sier Equity Group Foundation oppmuntrer kvinner til å ta utdanning. De har også gjort det enklere å søke om lån. Mange bruker mobiltelefonen til å låne penger med.

Han mener at et nøkkelspørsmål for å få til likestilling mellom kjønnene er at kvinnene deltar mer i økonomien. - Når det er løst vil alle de andre brikkene falle på plass.

I Kenya er 90 prosent av jobbene i uformell sektor. Flest er det i jordbruket, men svært mange av disse er sesongavhengige. Hvor mye det er å gjøre varierer i forhold til regn og innhøsting. Kiogola mener at det også er andre sektorer som har stort potensiale for å skape jobber for kvinner. Det gjelder særlig helsesektoren og utdanningssektoren.

 

Ringvirkninger

Han sier at å hjelpe fram kvinner har store ringvirkninger.

 – Når vi hjelper kvinner fram ser vi at det ikke bare har betydning for henne og hennes husstand, men for hele samfunnet. For å sikre framskritt må vi sørge for at kvinnene har gode muligheter.

Anthony Kiogola mener det er bra for business å investere i likestilling. Han viser til sitt eget selskap, Equity Group Foundation. Der er nesten halve toppledelsen kvinner.

– I Kenya har vi fortsatt store problemer på likestillingsområdet. Fortsatt tjener kvinner mindre enn menn også når de har samme jobb. Det er blitt bedre, men fortsatt er det en lang vei fram, sier han engasjert.

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 29.11.2019 09.07.50 Sist oppdatert: 29.11.2019 09.07.50