I et brev til de ansatte skriver generalsekretær António Guterres at FN kan gå tom for penger innen måneden er omme. Foto: UN Photo

Guterres advarer: FN kan være pengelens før november

FN har et underskudd på 230 millioner dollar og kan gå tom for penger før måneden er omme, ifølge generalsekretær António Guterres.

Sist oppdatert: 08.10.2019 08.36.24

Årsaken til underskuddet er at medlemslandene har betalt inn kun 70 prosent av beløpet som behøves for budsjettet 2019, heter det i et brev generalsekretæren sendte til FNs 37 000 ansatte, sitert av nyhetsbyrået AFP.

Underskuddet tilsvarer rundt 2 milliarder norske kroner.

I brevet skriver António Guterres at FN risikerer å måtte bruke reservemidler innen enden av oktober, og sier at innsparingstiltak må gjøres for å kunne sikre at lønn og tilskudd blir betalt.

Han foreslår blant annet å utsette konferanser og møter, redusere tjenester og begrense offisielle reiser til kun de mest nødvendige.

Guterres ba tidligere i år medlemslandene om å bidra for å hindre økonomiske problemer, men landene skal ha nektet, ifølge en anonym FN-ansatt.

– Det endelige ansvaret for vår økonomiske helse ligger hos medlemslandene, sa Guterres da.

Fredsoperasjoner ekskludert, har FN et budsjett på nærmere 5,4 milliarder dollar (omlag 49 mrd. kroner) for 2018–2019. USA står for 22 prosent av det budsjettet. Solberg-regjeringens forslag til bistandsbudsjett er til sammenligning på 39 mrd. kroner. 

Norges bidrag til de fleste FN-organisasjoners bistandsarbeid står på stedet hvil, i budsjettforslaget, mens det er en økning i støtten som kanaliseres gjennom Verdensbanken, regionale utviklingsbanker og globale fond.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 08.10.2019 08.36.24 Sist oppdatert: 08.10.2019 08.36.24