Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener at bærekraftig utvikling må sees sammen med godt styresett. Fotos: Jan Speed

Eksperter roper miljøvarsko, og Norge diskuterer bompenger

«Det haster og det er mulig å få til en mer miljøvennlig utvikling, men det må skje nå,» sier klima- og miljøministeren. «Jordas helse og menneskets helse henger sammen. Vi har ennå ikke tatt tak i hovedproblemene,» sier professoren som ledet arbeidet med FNs miljøprograms flaggskiprapport

Av Jan Speed Sist oppdatert: 22.08.2019 13.05.43

De store globale utfordringene for en bærekraftige utvikling møtte den norske politiske virkeligheten under presentasjonen av den store GEO 6-rapporten fra FNs miljøprogram, «Healthy People, Healthy Planet», i Oslo torsdag. Flere som kommenterte rapporten påpekte at mens Amazonas sto i brann var norske medier preget av at regjeringspartiene i Norge krangler om bompenger og småtiltak mot eller for flere biler.

 

Må handle nå

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen valgte å ta for seg de store målene han jobber med og ikke «småsakene» som fyller avisene.

– Situasjonen er alvorlig, og vi kan gjøre noe, men det må skje i høy hastighet. Vi må kutte ut all bruk av fossile brensler, alt fra motorsag til cruiseskip. Men det er ikke nok. Vi må endre hvordan vi bruker jorda og skape en økonomi som verdens natur tåler, sa Elvestuen.

Han mente det var umulig å redde verden fra en klima- og miljøkatastrofe uten å bli kvitt de store økonomiske ulikhetene i verden.

– Dette er umulig å oppnå uten godt styresett. Du kan heller ikke velge noen av FNs bærekraftsmål og satse bare på dem. Vi må nå alle sammen, sier Elvestuen.

 

Helsefokus

FN bærekraftsmål underbygger hele rapporten, understreket professor Paul Ekins ved University College i London, som ledet arbeidet.

– Miljø havner ofte lavt når folk blir spurt om deres prioriteringer, mens helse ofte er på topp. Derfor har det vært viktig for oss å vise sammenhengen mellom menneskets helse og jordas helse. Det er en politisk viktig kobling, sa Ekins.

For å illustrere: Forurensning forårsaker rundt 9 millioner dødsfall i året.

– Miljø-indikatorene går i stadig raskere feil retning, mens noen av de menneskelige utviklingsmålene er på rett vei. Miljø og utvikling er samme sak og må fremmes samtidig, sa Ekins. Han mener verden må ta et oppgjør med hvordan finansverden, energisystemer og næringskjeder er organisert.

– Jeg blir sjokkert at det er mange land som fortsatt tror at de kan vokse nå, og gjøre miljøoppryddingene senere. Det koster mer å rydde senere enn å unngå ødeleggelsene nå. Og mange av miljøskadene vil aldri kunne repareres, sa Ekins.

Bompengesaken i Norge mener han er bare et tegn på motkreftene miljøbevisste politikere må takle.

 

Ny økonomi

Han mener det er viktig å kunne vise at det er mer lønnsomt i det lange løp å satse på en grønn, fornybar utvikling.

– Vi vet hva som må gjøres og at der er mulig. Vi kan skape en ny type økonomi som basert på hjernekraft, teknologi og innovasjon. Vi må forandre en del av spillereglene.

– Europa må vise resten av verden at det er lønnsomt å gå bort fra kull og fossilt brennstoff. Vi må skape en etterspørsel etter ikke-fossile energikilder, sa Ekins.

Elvestuen mener at verden er i en overgangsperiode.

– Det er fortsatt klimafornektere i maktposisjoner, men jeg er ikke i tvil om at Greta Thunberg vil ha større innflytelse på verdens utvikling enn Trump, Bolsonaro og andre, sa Elvestuen.

Rapporten GEO6 er en omfattende kartlegging av hvordan det står til på planeten, og hvordan negative trender kan endres. Arbeidet ble ledet av Paul Ekins.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 22.08.2019 13.05.43 Sist oppdatert: 22.08.2019 13.05.43