UD- og Norad-veteran Terje Vigtel har jobbet med bistand og utviklingsspørsmål i en mannsalder. Han gir regjeringens nye bistandsreform strykkarakter. Foto: Hege Opseth

UD- og Norad-veteran: – Bistandsreformen er ingen reform

– Vi er tilbake der vi var for to år siden. Våre politikere presenterer ingen nye tanker om bistand, sier Norad- og UD-veteranen Terje Vigtel. Han er nådeløs i sin dom over bistandsreformen som ble lagt fram forrige uke.

Av Nina Bull Jørgensen Sist oppdatert: 13.05.2019 16.33.11

– Bistandsreformen er ingen reform, fastslår bistandsveteranen. 

– Det er rett og slett irriterende at det er brukt så mye tid og arbeid, og så kommer det ikke noe forstandig ut av det. Vi er tilbake på status quo, sier Vigtel til Bistandsaktuelt.

Mer enn ett år etter at reformen av bistandsforvaltningen ble lansert av Solberg-regjeringen, ble altså beslutningen offentliggjort sist uke. 

Les mer: 

Bistandsreform: Klarere arbeidsdeling mellom UD og Norad

"Direktoratet for utviklingssamarbeid får ansvar for større deler av bistandsforvaltningen, mens Utenriksdepartementet vil få et mer rendyrket ansvar for politikkutvikling, overordnet innretting av bistanden, samt representasjon på viktige internasjonale arenaer", het det i pressemeldingen.

– Når man ser på det regjeringen presenterte, ligger de samme uklarhetene der som da jeg sluttet i Norad for fem år siden. Det presenteres ingen nye tanker og ingen ny veiledning til bistandsaktørene, sier bistandsveteranen.

Terje Vigtel har jobbet med bistand og utviklingsspørsmål i en mannsalder, blant annet som ambassadør i Zambia, utstasjonert i Botswana og som leder for avdeling for sivilsamfunn i Norad. 

– Det er bra at Norad består, men det har skjedd så mye på bistandsfeltet de siste årene, som overhodet ikke reflekteres i denne såkalte «bistandsreformen», sier han.

– Bistandens rolle mer begrenset

Mange av utviklingslandene klarer seg selv bedre enn før, og bistandens rolle i utviklingslandene er langt mer begrenset enn tidligere, mener Vigtel. Han peker også på utviklingstrekk ved norsk bistand, som at bilateral bistand nesten ikke eksisterer lenger.

– Landene i sør klarer i mye større grad å mobilisere penger internt. Det store bistandsdilemmaet er jo at disse landene nesten ikke ber om bistand lenger, blant annet fordi vi som giverland ofte er forferdelig moralistiske. De liker ikke at vi kommer og forteller dem hva de skal gjøre. Utfordringen er å gjøre bistanden mer attraktiv for beslutningstakere i sør, og tanker rundt det ser jeg heller ikke i det regjeringen har lagt fram.

Vigtel er også kritisk til den nye norske utviklingsministerens reisevirksomhet.

– Vår kjære bistandsminister reiser rundt og ser behov overalt. Alt blir prioritert, nok en gang. Men bistand er ikke alltid svaret, understreker bistandveteranen.

– Ofte må problemene i de enkelte landene løses internt. Problemet er ofte lederne. Likevel ser jeg ingen ny tenkning hva gjelder bistand i vår politiske ledelse. Men igjen, det er bra at Norad består. Det er en stor fordel med Norad-kunnskap og lang erfaring med hva som virker og ikke virker innen bistanden. Det er mye bistand ikke bør brukes til i mange land. 

 

– Har stoppet opp

– Vil bistandsreformen bidra til større effektivitet, og at man unngår dobbeltarbeid mellom UD og Norad?

– Det fins mye dobbeltarbeid som er totalt meningsløst, for eksempel innen helsebistanden. Men akkurat det er det enkelt å gjøre noe med. Det er bare å bestemme hvem som skal slutte og hvem som skal fortsette.

Han mener dette er en naturlig ting å gjøre; men det er ikke noe man kan kalle en «reform».

– «Bistandsreformen» er ingen reform. Sånn jeg ser det, har bistandsreformarbeidet stoppet opp, avslutter bistandsveteranen. 

 

– Et klokt valg å styrke Norad

Andre eksperter i bistandsmiljøet er mer positive til bistandsreformen som er lagt fram. 

– Det er et klokt valg å styrke Norad. Dette er det beste utgangspunktet for å heve kvaliteten på bistanden, sier CMI-direktør Ottar Mæstad til Bistandsaktuelt.

– Men dette er bare startskuddet. Det er nå arbeidet begynner. Detaljene i hvordan ansvar fordeles mellom UD og Norad blir viktig.

– Tror du forvaltningen av bistanden blir mer effektiv? 

– Dette er den modellen som i minst grad vil føre til effektivisering. Men jeg mener kvalitet her er viktigere enn effektivitet. Og om det blir mye dobbeltarbeid mellom UD og Norad er avhengig av at man trekker klare linjer når det gjelder ansvarsområder, sier CMI-direktøren.

Hvorvidt det er riktig å kalle bistandsmodellen som regjeringen har lagt fram  for en bistands-reform er Mæstad – på linje med Terje Vigtel – foreløpig i tvil om.

– Om dette virkelig blir en reform, avhenger av om Norad i større grad får fullmakter til å forvalte bistanden ut fra bistandsfaglige kriterier, eller om UD vil legge så sterke føringer at dette ikke blir en reell mulighet, understreker Mæstad.

– Det gjenstår også å se om man klarer å utnytte potensial for økt bruk av kunnskap og bedre læring som denne organiseringen legger til rette for, understreker han.

– Viktig med forutsigbarhet

Kirkens Nødhjelps generalsekretær Dagfinn Høybråten er blant de som uttrykker tilfredshet med den nye bistandsreformen.

– Dette er en lenge etterlengtet og nødvendig avklaring. Det er svært viktig med forutsigbarhet, slik at vi og andre partnere kan fortsette å jobbe strategisk og langsiktig med å oppnå våre felles mål om å redde liv og bekjempe fattigdom og ulikhet, sier Høybråten til Bistandsaktuelt.

Det å sikre fagkompetansen på direktoratsnivå og den politiske styringen og sekretariatsfunksjonen i departementet virker fornuftig, sier han.

Høybråten mener det er for tidlig å si noe om effekten av reformen, og om endringene som er skissert vil føre til mindre dobbeltarbeid mellom Norad og UD.

Men et viktig suksesskriterium er at utviklingsarbeidet blir helhetlig og godt koordinert. Dette betyr at langsiktig bistand og humanitær nødhjelp må koordineres, selv om de forvaltes av ulike instanser. På samme måte må ledelsen sikre at fagkompetanse og forvaltning blir godt integrert, sier han.

Det er rett og slett irriterende at det er brukt så mye tid og arbeid, og så kommer det ikke noe forstandig ut av det. Vi er tilbake på status quo.

Terje Vigtel

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 13.05.2019 16.33.11 Sist oppdatert: 13.05.2019 16.33.11