Leder av NTL i Utenriksdepartementet Paul Sverre Tharaldsen ønsker returavtaler for UDs «internt fordrevne». Foto: Gunnar Zachrisen, Bistandsaktuelt

UDs største fagforening: Ønsker retur-mulighet for overflyttede ansatte

– Karrieremuligheter og fleksible ordninger for arbeidstakerne blir en prioritet for oss i den kommende fasen av bistandsreformen, sier leder av NTL i Utenriksdepartementet Paul Sverre Tharaldsen.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 15.05.2019 11.21.32

Muligheter for at ansatte kan returnere til departementet, etter en eventuell overflytting fra UD til Norad, er blant de temaer fagforeningen ønsker å drøfte med arbeidsgiveren.

Statstjenestemannslovens krav om at arbeidstakere har plikt til å følge arbeidsoppgavene er heller ingen enkel sak i UD, forklarer han. Hyppige stillingsskifter, rotasjon mellom ute- og hjemmesiden, og innplasseringer er en del av jobbhverdagen i utenrikstjenesten. Insentiver blir derfor et svært viktig tema, mener han. 

Tharaldsen leder UDs største fagforening. Mange av hans medlemmer var overrasket over konklusjonen da utenriks- og utviklingsministeren offentliggjorde sitt vedtak om bistandsreformens retning sist fredag: Det var plutselig UDs ansatte, i større grad enn Norads, som risikerte å måtte bytte arbeidsplass. 

 

«Skikkelig og hensynsfullt»

– Det som er viktig nå er at vi alle tar vare på de ansatte, og lytter til deres bekymringer, ønsker og innspill. Nå må vi ta den tida som trengs, slik at denne omstillingsprosessen blir gjort på en skikkelig og hensynsfull måte, sier Tharaldsen.

Han forsikrer at NTL vil være en konstruktiv medspiller, og på ingen måte er ute etter å trenere gjennomføringen av den videre prosessen.

Det er foreløpig ikke gitt signaler om hvor mange ansatte det kan bli aktuelt å flytte på eller om det kan bli aktuelt å outsource enkelte oppgaver.

I en pressemelding sist uke formidlet utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein hovedbudskapet i reformen: Norad skal styrkes. Det samme gjelder arbeidet med utviklingspolitikk og strategitenkning i UD. Heretter skal Norad og UDs roller og ansvar «rendyrkes», ble det understreket. 

 

– Reform i riktig retning

– Dette var et riktig valg av retning. Vi er nå invitert inn for å medvirke konstruktivt, og ønsker å bidra til en kvalitetsreform av hele apparatet rundt utviklingspolitikken. Basert på de samtaler vi har hatt med statsråden tror vi på en god prosess, sier Odd Arnesen, leder av Akademikerne i Norad, på vegne av Norads fagforeninger.

Karrieremuligheter, jobbsikkerhet og felles arbeidsmarked er blant de temaene fagforeningene i Norad vil fokusere på i tida framover. Høyt kompetente og erfarne medarbeidere er viktig for å sikre god kvalitet på bistanden, lyder omkvedet fra fagforeningenes representanter.

– Skal vi heve kvaliteten på bistandsforvaltningen og arbeidet med utviklingspolitikken, er det viktig at Norad får gode rammer å operere innenfor – med sikte på å sette ut i livet den politikken Utenriksdepartementet fastsetter, sier Arnesen.

God kvalitet på beslutninger om bistand fordrer rådgivere som har praktisk erfaring fra arbeid i utviklingsland, blant annet fra norske ambassader. Det er også viktig at ledelsen ved «bistandsambassader» har bred bistandsfaglig kompetanse, understreker han.

 

Omstillingsavtale

Forhandlinger om en omstillingsavtale og utarbeidelse av et mandat for en arbeidsgruppe blir viktige elementer i fase 2 av bistandsreformen. Det tas sikte på at mandatet skal være klart før sommeren. 

Fagforeningenes medinnflytelse på prosessen er blant de elementer som nå skal avklares gjennom forhandlinger om en omstillingsavtale. LO-forbundet NTL, Akademikerne og Parat er representert i begge etater.

Fagforeningenes representanter, samt hovedverneombud, var mandag i UD for å gi innspill og bli informert om den videre prosessen i forbindelse med reformen. Etter det Bistandsaktuelt får opplyst skal det opprettes en arbeidsgruppe for den videre reformprosessen. Mandatet for arbeidet vil besluttes politisk av de to ministrene i fellesskap.

 

Ingen skal miste jobben

Utviklingsministeren har forsikret Norad og UDs ansatte om at ingen skal miste jobben i denne omstillingen, samt at «rett og plikt» i statsansatteloven og rammeverket for omstilling i staten vil bli fulgt.

Arbeidsgruppen vil avslutte sitt arbeid 1. september 2019, mens UDs ledelse har et mål om at endringene skal settes ut i livet 1. januar 2020.

Odd Arnesen, leder i Akademikerne Norad. 

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 15.05.2019 11.21.32 Sist oppdatert: 15.05.2019 11.21.32