Bedre ernæring er ett av hovedmålene med barnetrygdsatsingen. Det kan trengs når så mye som 38 prosent av barna har varige skader etter underernæring. Bildet er fra et FN-sponset prosjekt for gratis mat til førskolebarn i Benguela (i 2003). Arkivfoto: Jørn Stjerneklar

Angola vil innføre barnetrygd – lanserer pilotprogram

Enda et land i Afrika skal prøve ut statlige velferdsordninger for å lindre fattigdom. Angola lanserte i august en prøveordning for barnetrygd. Ordningen er tenkt utvidet til hele landet.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 26.09.2019 16.10.13

Pilotprosjektet, som skal gi tryggere oppvekst for 20 000 barn, ble lansert offisielt av angolanske myndigheter 22. august. Det skjedde i et fattig område i Bié-provinsen og er støttet av FNs barnefond Unicef og EU. 

Foreløpig er det barn under fem år som skal nyte godt av kontantutbetalinger fra staten.

– Hver familie får utbetalt 3000 kwanzas (omlag 73 kroner) per barn under fem år – men begrenset til maksimalt tre barn. Utbetalingene skal etter planen skje ved utgangen av hver måned og er anslått å styrke inntektene for 14 000 barnefamilier, sier sosial- og familieminister Faustina Alves til avisen Jornal de Angola.

Hun sier at hensikten med kontantstøtten er å sørge for barns basisbehov, som mat og klær.

 

Følger etter fire andre land

Forsøket med barnetrygd i Angola er ett av flere forsøk som nå pågår i Afrika sør for Sahara på å etablere universelle sosiale velferdsordninger. Utviklingseksperter håper at forsøkene med årene kan bli utvidet og bli til viktige byggesteiner i en velferdsstat. Fra før har Sør-Afrika, Namibia, Lesotho og Mauritius innført barnetrygd. Rundt om i regionen er det også etablert andre typer velferdsordninger, som alderstrygd i Kenya og Uganda.  

Tross store oljeinntekter gjennom flere tiår, blant annet oljeskatt norske Equinor har betalt til statskassen, lever fortsatt en betydelig del av Angolas befolkning i dyp fattigdom. De økonomiske forskjellene i landet er svært store. 

En studie fra få år tilbake viste at omlag 38 prosent av barna har varige skader som følge av underernæring i tidlige leveår. Såkalt "stunting" svekker blant annet barns kognitive evner.

Bedre ernæring, økt vaksinasjonsrate og bedre helse er blant målene med å introdusere barnetrygd, ifølge Unicef Angola. Fødselsregistering er også et tiltak som kobles sammen med programmet. 

 

EU-støtte: 32 mill. euro

På angolansk side er det Sosial-, familie- og kvinnedepartementet som står for finansiering og organisering av programmet, som har fått navnet Valor Crianca. Britisk ekspertise fra konsulentselskapet Development Pathways, finansiert av Unicef, har bistått myndighetene under utviklingen av programmet.

EU har bidratt med 9 millioner euro (omlag 90 millioner kroner) i økonomisk støtte til programmets første fase, og lover å bidra med ytterligere 23 mill. euro for den neste, skriver avisen Jornal de Angola.

Tilsammen seks kommuner i de tre provinsene Bie, Moxico og Uige er omfattet av programmet. Barnefamiliene i 218 landsbyer skal være inkludert. Pilotfasen for programmet skal avsluttes i desember 2020. Deretter tar man sikte på å utvide programmet til nasjonalt nivå, melder angolanske medier.

Les mer:

Fattige land bygger sosial sikkerhet

Kenya: 500 000 har søkt om alderspensjon

Ny rapport fra Verdensbanken: Sosiale velferdsordninger hjelper millioner

Uganda: Hver natt sover hun på Museveni

 

 

Statssekretær om Angola:

– En gledelig utvikling som fortjener vår støtte

– Det er viktig å støtte opp om den gledelige utviklingen som nå skjer på flere områder i Angola, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Marianne Hagen (H). Hun ser positivt på at myndighetene i landet nå tester ut en ordning med barnetrygd.

Statssekretæren var nylig i Luanda for årlige bilaterale konsultasjoner med myndighetene i landet. Hovedtemaene var handelssamarbeid og menneskerettigheter.

Angola fikk ny president i september 2017. Den nye lederen, Joao Lourenco, overtok etter president Jose Eduardo dos Santos som hadde styrt landet gjennom 38 år – og var viden kjent for å ha beriket seg og sin familie, samt lojale støttespillere. Lourenco, som var dos Santos selvutpekte kronprins, har imidlertid overrasket mange med å iverksette tiltak mot korrupsjonen i landet.

 

– Korrupsjonskamp har prioritet

– Vi verdsetter at den nye regjeringen i landet setter kampen mot korrupsjon øverst på sin dagsorden. Det vil gjøre landet mer attraktivt for investering, slik at man på sikt kan diversifisere økonomien. Alt dette vil i neste omgang ha betydning for å skape arbeidsplasser, utvikle landet og legge et grunnlag for å finansiere velferdsgoder, sier Hagen.

Hun viser til at Norge – via stat-til-stat-bistand og Norfund-investeringer – støtter opp om økonomisk utvikling innenfor ulike sektorer, som fiskerier, fornybar energi og klimasmart landbruk. 

– Hva tenker du om at Angola nå prøver ut en barnetrygdordning? Hva kan det bety på sikt?

– Angola er et land med betydelige utfordringer, som kraftig befolkningsvekst, stor fattigdom og utbredt feilernæring. Sistnevnte er særlig et problem for barn, som rammes av stunting. Derfor er det jo en veldig positiv utvikling at man nå iverksetter en slikt program, som Norge indirekte støtter via FN og Unicef. Hvis man gjennom dette både kan  motvirke stunting og bedre barns helse, så vil det jo ha veldig positive effekter både for menneskene og for samfunnet som helhet.      

 

Viktig Equinor-partner

Oljelandet Angola er Norges viktigste handelspartner i Afrika. Equinor har store operasjoner i landet, og omtaler den angolanske kontinentalsokkelen som det norske selskapets største utenlandsoperasjon. Selskapet oppgir at produksjonen i 2019 tilsvarer omlag 150 000 fat per dag. 

Skatten Equinor betaler til Angola (i 2014: 4,9 mrd. kroner pluss oljeleveranser til en verdi av drøyt 18 mrd. kroner) er større enn hele den norske stat-til-stat-bistanden til Afrika. Sistnevnte var i 2018 på 817 millioner kroner. Selskapets fortjeneste på oljeutvinningen i landet siden 1991 er ikke kjent.

Faustina Alves, Angolas sosial-, familie og kvinneminister, samarbeider med Unicef og EU. Foto: Angolas regjering

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 26.09.2019 16.10.13 Sist oppdatert: 26.09.2019 16.10.13