AFP or licensors election, Horizontal, vote

Valget i Mosambik viser at det som skjer på valgdagen ikke er avgjørende for om valget kan betraktes som fritt og demokratisk. Foto: AFP/ NTB scanpix

Afrika: Flere valg, mer fusk

I Afrika avholdes det flere valg enn tidligere, men resultatene blir oftere enn før manipulert. Ett av seks viktige valg har ført til et maktskifte. Seks av verdens ti lengstsittende presidenter befinner seg i Afrika.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 29.10.2019 07.40.58

Det nylig avholdte valget i det norske partnerlandet Mosambik, er et eksempel på at det står dårlig til.

For regjeringspartiet i Mosambik, Frelimo, er tiden ikke inne for å gi fra seg makten. Om få år begynner gassinntektene å strømme inn og før det står lønnsomme forretningsmuligheter i kø for partitoppene. En fredsavtale med det største opposisjonspartiet Renamo er nylig undertegnet. Etter valget 10. desember virker fredsavtalen stadig mer skjør.

Før valget sørget Frelimo for at:

 • valgkommisjonen registrerte flere velgere enn det var voksne mennesker i Gaza-provinsen – og tvang sjefen for statistikk-kontoret til å gå av da han han påpekte dette
 • en ledende valgobservatør ble drept etter et opplæringsmøte
 • to opposisjonsledere ble drept i Tete-provinsen
 • det ble vanskelig for journalister og observatører å overvåke valget
 • det ble offentliggjort falske meningsmålinger til fordel for Frelimo,  trolig med russisk innblanding

Opposisjonen roper nå «valgfusk» etter at flertallet i en splittet valgkommisjon erklærer at president Filipe Nyusi har vunnet overveldende, med 73 prosent av stemmene. Regjeringspartiet Frelimo har også sikret seg 184 av 250 plasser i parlamentet og flertall i alle 10 provinser.

 

Afrika er blitt mindre demokratisk

En fersk studie fra The European Centre for Development Policy Management (ECDPM) påpeker at «valg er nødvendig, men ikke nok for å sikre demokrati». Studien påpeker at det er stor behov for bedre valgprosesser i Afrika.

ECDPM påpeker at nesten samtlige afrikanske land nå avholder valg, men at kontinentet følger en global trend og trolig er blitt «mindre demokratisk».

Men en annen rapport Varieties of Democracy ved Univeristetet i Gøteborg mener at mellom 2008 og 2018 at følgnde afrikanske land er blitt mer demokratiske: Tunisia, Burkina Faso, Gambia, Elfenbenskysten, Nigeria, Sierra Leone, Sentral afrikanske republikk, Zimbabwe, Angola, Guinea, Libya, Swaziland
Mens disse er blitt mer autoritære: Mali, Zamibia, Zanzibar, Mauritania, Burundi.

ECDPM mener at internasjonale givere kan påvirke utviklingen og bidra til å bedre situasjonen i land som opplever juks og bedrageri. En av grunnene er at mange land har behov for økonomisk støtte til å organisere valg eller hjelp fra eksperter til å gjennomføre valg. I et land som DR Kongo koster det rundt 1,8 milliarder dollar å organisere et valg. USA bruker mellom 2 og 3 milliarder dollar hvert år på styresett og demokratiprogrammer rundt om i verden, mens EU har brukt rundt 1 milliard euro de siste fem årene.

Givere må være bevisst på hvordan hele valgprosessen fungerer for å unngå at hjelpen bare underbygger det sittende regimet, påpeker rapporten.

 

Slik påvirker du et valg

The European Centre for Development Policy Management (ECDPM) har laget en «brukerveiledning» for hvordan man kan påvirke et valg. Manipulering og fusk kan finne sted i ulike faser:

 

Mellom valg kan makthaverne...

 • Forandre grunnloven for å sikre lengre eller flere valgperioder
 • Ekskludere kandidater med mulighet til å utfordre sittende politikere
 • Holde velgere utenfor – gjøre det vanskelig for grupper å delta
 • Sørge for å svekke sivilsamfunn, medier eller observatører
 • Forfordele velgergrupper
 • Endre valgdagen slik at det er til egen fordel

 

Rundt valgdagen kan makthaverne...

 • Kjøpe stemmer
 • Skape politisk uro, slik at velgere forblir hjemme
 • Manipulere velgere – skape forvinninger
 • Endre resultatene – sørge for at det finnes flere av ens egne stemmesedler i valgurnene, eller at resultatene endres i rapporteringen fra valglokalene til valgkommisjonen
 • Sikre kontroll over all kommunikasjon – også sosiale medier
 • Erklære at du har vunnet før de offisielle resultatene foreligger

 

Etter valget kan de tapende...

 • Be domstolene erklære valgresultatet for ulovlig
 • Mobilisere nabolandene til å gå imot valgresultatet
 • Mobilisere kritikk fra det internasjonale samfunnet
 • Få folk ut på gata i protestaksjoner
 • Forhandle med andre partier bak kulissene om maktdeling
 • Eller bare innrømme at de har tapt
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 29.10.2019 07.40.58 Sist oppdatert: 29.10.2019 07.40.58