Jan Speed  Utenriksdepartementet, UD

UDs sentrale kontrollenhet har i årets tredje kvartal fått betalt tilbake 1,7 millioner kroner etter ulike former for økonomiske misligheter.

Foto: Jan Speed

1,7 millioner tilbakebetalt til UD etter økonomiske misligheter

Utenriksdepartementet har i årets tredje kvartal fått tilbakebetalt 1,7 millioner kroner etter økonomiske misligheter. Sakene varierer i størrelse og alvorlighetsgrad. I den største saken fikk UD tilbake over en halv million kroner, i den minste saken ble 330 kroner underslått i Rwanda.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 30.10.2019 13.10.29

 Utenriksdepartements sentrale kontrollenhet publiserte i går sin rapport for årets tredje kvartal. Den viser at UD har fått tilbakebetalt rundt 1,7 millioner kroner fordelt på de 17 ulike saker. Totalt avsluttet kontrollenheten 24 saker i tredje kvartal, mens de fikk 26 nye varsler om mulige mislighold.

Den største saken innebar at UD fikk tilbakebetalt 567 000 kroner fra Zambias utdanningsdepartement.

– Dette er en sak hvor ved gjennomgang av regnskapet helt tilbake i 2009  ble oppdaget av penger var brukt på andre ting enn det avtalen tilsa. Så har det vært en lang prosess å få pengene tilbakebetalt fra Zambia, men nå er saken altså avsluttet, sier Thea Ottmann som er fungerende kontrolldirektør i sentral kontrollenhet.

 

330 kroner underslått i Rwanda

15 av de resterende 16 sakene hvor UD har fått tilbakebetalt bistandspenger i årets tredje kvartal involverer norske organisasjoner og deres lokale samarbeidspartner i forskjellige utviklingsland.

Det er stor variasjon i både summene som er involvert og alvorlighetsgraden.

Noen eksempler:

 Atlas-alliansen lokale partner i Uganda forfalsket regnskapet noe, Atlas-Alliansen har betalt tilbake 45 423 kroner til Norad.

Kirkens Nødhjelps lokale partner i Irak var involvert i misligheter i en anskaffelsesprosess, KN har betalt 232 066 kroner tilbake til UD.

En ansatt hos ADRA Norges lokale partner i Sør-Sudan fikk utbetalt betydelige summer i urettmessig lønn, Adra har betalt 166 264 kroner til Norad.

Noen av saken er dreier seg om svært små summer, i alle fall i den store sammenhengen. 

For eksempel underslo en lokalt ansatt i Care i Rwanda 330 kroner. Pengene ble betalt tilbake til prosjektet.

 

Nye retningslinjer

Fungerende kontrolldirektør Thea Ottmann er fornøyd med at pengene som er misligholdt i en del saker går tilbake til prosjektet i stedet for at de betales tilbake til den norske statskassa.

– Det er gledelig at vi har en del saker hvor organisasjonene oppfyller vilkårene for at pengene kan tilbakebetales til prosjektet, det var hensikten med de nye retningslinjene i slike saker, sier hun.

Ottmann understreker at det er to absolutte krav som må oppfylles for  at organisasjonene skal kunne betale de misligholdte pengene tilbake til prosjektet: at organisasjonene selv oppdager misligholdet og at de umiddelbart melder fra om det til UD eller Norad.

Totalt har UD sentrale kontrollenhet fått tilbake 8,2 millioner kroner fordelt på 45 saker så langt i år.

I tillegg har Norad fått tilbake rundt 11 milloner kroner etter mislighold i Congo Basin Forest Fund. 

Les mer om den saken her.

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 30.10.2019 13.10.29 Sist oppdatert: 30.10.2019 13.10.29