Alt for mange mennesker lever i dag uten utstyr som kan hjelpe dem til en enklere hverdag. Den utviklingspolitiske utfordringen er større enn selve antallet med nedsatt funksjonsevne skulle tilsi. Et familiemedlem med funksjonshemming kan drive sårbare familier enda dypere ned i fattigdom. Bildet er fra Kapoeta i Sør-Sudan. Foto: Espen Røst

Funksjonshemmede: 500 millioner har behov for hjelpemidler

Høreapparater. Briller. Proteser. Et nytt initiativ skal nå bedre funksjonshemmedes hverdag.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 03.07.2019 10.29.46

Målet er at denne halve milliarden – om lag 6 prosent av jordens befolkning – skal gis muligheter til å bli fullverdige deltakere i samfunnet. Manglende hjelpemidler gjør at mange ikke i dag får utnyttet sitt potensiale til å delta i politiske, økonomiske, kulturelle og sosiale sammenhenger.

– Målet er ambisiøst, men samtidig finnes det også enorme muligheter for å oppnå resultater på området. Dette går inn til kjernen av hva FNs slagord «Leave no one behind» handler om, sier seniorrådgiver i USAID Michael Allen.

 

En lavthengende frukt

Seniorrådgiveren har mangeårig bakgrunn fra arbeid – fra ulike bistandsorganisasjoner – med inkludering av funksjonshemmede, herunder tekniske hjelpemidler. Han mener hjelpemidler er en lavthengende frukt for å skape utviklingsresultater.

Han forklarer at initiativet har som mål å utarbeide en effektiv global strategi, med sikte på å skape konkrete endringer for de det gjelder.

– Vi må skape rammer for å kunne oppnå resultater. Det går både på å mobilisere ressurser, fremme mer politisk vilje og øke bevissthet om tematikk og utfordringer, sier Allen.

Viktige oppgaver blir også å få innblikk og dialog med markedsaktører innenfor produksjon av hjelpemidler.

– Blant målsettingene er å få ned priser og å få opp etterspørselen, sier Allen.

 

11 ulike aktører står bak

Norge kom med i januar i år. Da var allerede ti andre aktører involvert, både statlige og private. Disse er USAID, UKaid, Kenyas regjering, Verdens helseorganisasjon, Unicef, Clinton Health Access Initiative, Global Disability Innovation Hub og FNs generalsekretærs spesialrapportør for finansiering av bærekraftsmålene innen helse.

I tillegg også Kinas nasjonale organisasjon for funksjonshemmede.

Denne organisasjonen – med over 100 000 ansatte – er en av de store aktørene i samarbeidet. Organisasjonen står sentralt i arbeidet med produksjon av proteser og andre hjelpemidler i Kina.

– Oppgaven er så enorm at vi er nødt til å spille på et bredt felt av aktører, med ulike erfaringer og kompetanse. Men sammen kan vi samordne arbeidet og skape bedre resultater enn om vi handlet hver for oss, sier seniorrådgiver Ivar Evensmo i Norad.

Det nye hjelpemiddel-initiativet, som har fått navnet ATscale henter inspirasjon fra erfaringer som er gjort med ulike helsefond, som vaksineinitiativet GAVI, Roll Back Malaria, Stop TB og Det globale fondet mot aids, tuberkulose og malaria.

 

Dro på besøk til Drammen

Da representanter for de internasjonale aktørene var samlet til et forberedelsesmøte i Oslo nylig var temaet. Som en del av besøket inngikk et besøk til hjelpemiddelsentralen i Drammen, en av Norges mange kommunale hjelpemiddelsentraler.

– Også Norge har en del erfaringer på dette området som andre kan lære av, sier Evensmo.

– Rettighetstilnærming, brukersentrering, individuell brukertilpasning og tilpasning av teknologi er viktige elementer ved Norges modell, sier Allen.
Målet om å nå en halv milliard mennesker med hjelpemidler skal nås innen 2030. Allen anslår at 80 prosent av det udekkede behovet for hjelpemidler finnes i lav- og middelinntektsland. Og at 85-90 prosent av behovet i disse landene er udekket.

Målet er en effektiv global strategi, for å skape konkrete endringer

Michael Allen, seniorrådgiver i USAID.

Oppgaven er så enorm at vi er nødt til å spille på et bredt felt av aktører

Ivar Evensmo, seniorrådgiver i Norad.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 03.07.2019 10.29.46 Sist oppdatert: 03.07.2019 10.29.46