Copyright © fotograf

I løpet av høsten må utenriksministeren og utviklingsministeren bestemme hva slags modell for forvaltning av bistanden de ønsker seg.

Foto: Jan Speed

Vanskelig avveininger venter politikerne

I løpet av høsten vil regjeringen måtte ta vanskelige avgjørelser om bistandsreformen, og i hvor stor grad utviklingspolitikken skal være et sterkt virkemiddel i utenrikspolitikken.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 13.09.2018 12.47.48

Prosjektgruppen som arbeider med reformen i Utenriksdepartementet, jobber nå på overtid. De vil trolig overlevere en rapport som skisserer for og mot, risikoer og politiske avveininger for flere modellvarianter.

De mest naturlige modellene er:

  • At all bistand legge inn i Utenriksdepartementet
  • Full delegering av forvaltningen av bistanden til Norad
  • En blanding av disse to

– De ulike modellene må være såpass godt utredet at det gir politikerne mulighet til å ta en beslutning. Vi kan ikke forhaste oss så mye at beslutningsgrunnlaget blir dårlig, sier Hege Hertzberg, lederen for prosjektgruppen - med bakgrunn både fra Utenriksdepartementet og Norad.

Gruppens første rapport skulle ha foreligget i slutten av august, men den har nå fått mer tid på seg. Det er ennå uklart når den vil foreligge.

 

Utgangspunkt i intensjonene

Hertzberg understreker at prosjektgruppen tar utgangspunkt i intensjonene bak reformen. Det er fem punkter hun trekker fram:

  • Sikre politisk styring med tilskuddsmidlene
  • Samle politikkutviklingskompetansen i Utenriksdepartementet – kompetanse på å utarbeide strategier, skrive taler, osv.
  • Rendyrke et forvaltningsfaglig miljø
  • Redusere omfanget av duplisering av oppgaver og kompetanse mellom UD og Norad
  • Vurdere muligheter for «gevinstrealisering»

 

Politiske avveininger

– Vi ser de ulike modellvariantene opp mot de fem målene. Den viktigste politiske avveiningen blir om man ønsker en sterk integrering mellom utviklings- og utenrikspolitikken, eller om man ønsker større politisk avstand og mer fagbasert bistand – med et solid fagmiljø, som er beskyttet over tid. Det ene taler for integrering, det andre for delegering, sier Hertzberg.

– Det er ikke slik at det ene er riktig og det andre er galt. Det er en politisk vurdering., sier hun.

Prosjektgrupper utreder, men utviklingsminister Nikolai Astrup har sagt at gruppens rapport skal danne grunnlaget for diskusjonen i regjeringen og en politisk beslutning.

Prosjektgruppen tar utgangspunkt i at det har vært åtte ganske grundige rapporter om norsk bistandsforvaltning siden ECON-rapporten i 2003, som har sett på forholdet mellom UD, Norad og utestasjonene.

Hertzberg mener det er viktig at den løsningen som politikerne velger står seg over tid.

– Det er viktig at å forstå at dette er en regjering som har som prosjekt å gjennomføre reform i offentlig sektor. Jeg er trygg på at denne regjeringen har gjennomføringsvilje og evne. Og så kan man like eller ikke like reformene, men de blir gjennomført, sier Hertzberg.

 

Les også:

Astrup avviser behov for flere utredninger

"De fem store" advarer mot tregere forvaltning etter bistandsreform

Rapport om bistandsreform blir offentlig, men uklart når

Bistandsreformen: – Den politiske retningen er lagt

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 13.09.2018 12.30.22 Sist oppdatert: 13.09.2018 12.47.48