Copyright © fotograf
Stadig flere helsearbeidere utdannes i Malawi - men regjeringen har ikke store nok helsebudsjetter til å ansette alle som blir ferdigutdannet, selv om det er store behov. Foto: Ken Opprann

Utdanner sykepleiere til arbeidsledighet – tross store behov

Malawi ansetter 800 nye helsearbeidere i år. Norge er positiv til tiltaket. Sykepleierforbundet mener det er for få.

Av Raphael Mweninguwe / Malawi Sist oppdatert: 16.01.2018 11.23.25

Norges ambassadør i Malawi, Kikkan Haugen, mener at tiltaket er oppmuntrende siden helsesektoren har mange ledige stillinger.

– Dette er avgjørende for at Malawi skal klare å nå FNs bærekraftsmål, sier Haugen.

Malawis regjering har kunngjort at de vil ansette 800 sykepleiere, jordmødre og andre helsearbeidere i år gjennom det globale finansieringstilskuddet for 2018–20.

 

Trenger flere

Dorothy Ngoma, øverste leder i Malawis nasjonale organisasjon for sykepleiere og jordmødre, mener at det ikke er nok. Hun forteller at 60 prosent av alle sykepleierstillinger er ledige, selv om hundrevis av helsearbeidere utdannes hvert år – men de får ikke jobber. Ngomas ønske er at regjeringen ansetter 2000 sykepleiere for å lette presset på landets helsetjenester.

Statistikk fra organisasjonen The White Ribbon Alliance viser at mer enn 3000 sykepleiere og andre helsearbeidere er fortsatt uten jobb tre år etter at de var ferdig utdannet. I en rapport fra 2016 kom det frem at det er behov for 20 217 jordmødre.

Deler av finansieringen fra Norge og andre givere som støtter helsesektoren, går til utdanning av helsepersonell. Men Malawis helsedepartement har ikke råd til å betale lønninger.

 

Mangler penger

Haugen sier at Norge er forpliktet til å fortsette støtten til helsesektoren i Malawi. Han mener at landet har en lang vei å gå for å etterkomme Abuja-erklæringen, der afrikanske regjeringer forpliktet seg til å bruke 15 prosent eller mer av det nasjonale budsjettet på helse. I dag er omtrent ni prosent av Malawis nasjonalbudsjett satt av til helse.

– Gjennom The Clinton Health Access Initiative (CHAI) finansierer Norge utdanning av sykepleiere, jordmødre og annet helsepersonell. Ved College of Medicine støtter vi utdannelse av gynekologer og fødselsleger. Vår finansiering av begge disse prosjektene avsluttes i 2018, og vi har ikke inngått nye avtaler om utdanning av helsepersonell, sier Haugen og legger til:

– Vi mener imidlertid fortsatt at utdanning av helsepersonell er en av de viktigste investeringsområdene i sektoren, og Norge og andre givere har informert regjeringen i Malawi om våre bekymringer for manglende ansettelser av kvalifisert personell.

 

Ikke bærekraftig

Når han blir spurt om Norge vil være interessert i å hjelpe regjeringen med å betale helsearbeideres lønninger, sier han:

– Norge og andre givere er lite villige til å betale lønninger til ansatte i offentlig sektor siden det ikke vil være bærekraftig i det lange løp. 

Haugen sier at regjeringen må dekke slike utgifter med sine egne budsjetter.

 

Malawis helsesystem kollapser, og sykehus og klinikker er snart tomme for medisiner og annet helseutstyr. Eksperter legger skylden på regjeringen og mener at de ikke har prioritert helsesektoren, og enkelte har anklaget regjeringen for å prioritere innkjøp av toppmoderne biler til en verdi av 1,4 millioner amerikanske dollar. Men regjeringen ser ikke noe galt i å kjøpe dyre biler til ansatte i høye stillinger.

 

Publisert: 12.01.2018 12.11.55 Sist oppdatert: 16.01.2018 11.23.25