(c) JanSpeed

Kongobassenget er verdens nest største tropiske regnskog. Bevaring av skogen er viktig for å kunne oppnå FNs bærekraftsmål og mulighetene til å nå Parisavtalens klimamål.

Foto: Jan Speed

Rapporter sår tvil om Kongos vilje til å bevare landets regnskog

Det største tømmerselskapet i DR Kongo driver i stor grad ulovlig, og hemmeligholder virksomheten sin ved bruk av skatteparadiser, hevder miljøorganisasjon. Samtidig arbeider regjeringen i landet for å åpne deler av landets to største nasjonalparker for oljeleting.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 30.07.2018 06.52.12

Nye rapporter skaper økende usikkerhet om Norges store skogsatsning i DR Kongo, Det sentralafrikanske skoginitiativet (CAFI), vil kunne være effektiv i å verne regnskogen.

Overføring av penger fra Norge til miljøverndepartementet i DR Kongo er midlertidig stanset. Det skjedde etter at det ble avslørt at miljøvernministeren i landet hadde utstedt tre nye hogstkonsesjoner – i strid med samarbeidsavtalen mellom CAFI-programmet og Kongo-regjeringen, og landets lover.

Norge finansierer over 90 prosent av CAFI og skal bidra med inntil 1520 millioner kroner i årene 2016-2020.

 

Vil gi nye hogstkonsesjoner


Miljøaktivister mener nå at hele CAFI-programmet bør settes på vent:

  • Miljøorganisasjonen Global Witness mener deres to-årige granskning av det europeiske selskapet Norsudtimber viser at den norsk/franske ideen om at det er mulig å få til bærekraftig kommersiell skogdrift bare er ønsketenkning. De mener også at det er lite vitenskapelig grunnlag for å hevde å at kommersiell skogdrift i Kongo kan bli bærekraftig. 
  • Greenpeace-nettstedet Unearthed skriver at Kongos miljøverndepartement vurderer å dele ut ytterligere 14 hogstkonsesjoner som dermed bryter med intensjonsavtalen mellom CAFI og Kabila-regjeringen i Kongo. 
  • Det ble nylig kjent at regjeringen i Kongo arbeider for å åpne deler av nasjonalparkene Virunga og Salongo for oljeutvinning. Begge parkene er på UNESCOs verdensarvliste. Begge er viktige skogområder med verneverdig dyreliv og store skogområder.

Miljøorganisasjonen Global Witness mener at bistandsgivere bør unngå  samarbeid med hogstselskaper som Norsudtimber så lenge de driver det de mener er "ulovlig hogst".

Organisasjonen mener også at Kongo må vise vilje til å få bukt med omfattende korrupsjon i skogsektoren og sikre at landets skoglover håndheves effektiv. De mener at av norske bistandsmillioner ikke bør utbetales før dette skjer.

 

Bærekraftig drift

En del av det norske skogsamarbeidet med DR Kongo går ut på å få til en bærekraftig bruk av landets skoger. Dette åpner for økt industrielt skogbruk gjennom det som kalles et bærekraftig skogforvaltningsprogram (Sustainable Forest Management Program).

Norsudtimber har tidligere gjennom tre underselskaper (Sodefor, Forabola og La Forestiere du Lac) sikret seg hogsttillatelser på over 40 000 kvadratkilometer. Dette er et område på størrelse med Sveits.

Global Witness mener at selskapene opererer delvis ulovlig i 90 prosent av sine hogstområder. Tilsammen har de 18 kritiske merknader. Ulovlighetene skal blant annet bestå i å ta ut tømmertyper de ikke har lov til, drive hogst utenfor konsesjonsområdet og at de ikke har bidratt med lovpålagte midler til lokal utvikling. Regjeringen kritiseres for ikke å ha tilstrekkelige forvaltningsplaner.

 

Avviser påstandene

Selskapet avviser alle de 18 kritiske påstandene fra Global Witness, uten å gi detaljerte svar. Det gir samme svar på alle påstander om ulovlig virksomhet: «Global Witness’ assertion on the illegality of this concession is unfounded».

Global Witness har klart å identifisere fire av selskapets eiere, men flere av eierne er fortsatt ukjente ettersom selskapet er registrert i skatteparadiset Liechtenstein. Alt av tømmer som Norsudtimber selger er gjennom stråselskaper registrert i Hong Kong og Dubai. Det meste av det ulovlige tømmeret havner i Kina og Vietnam, men er også blitt solgt til Portugal og Frankrike.

Organisasjonen mener kongolesiske myndigheter tillater Norsudtimber å operere selv om selskapet ikke følger landets lover. Det var også to av deres datterselskaper som fikk tildelt nye konsesjoner tidligere i år.

Global Witness har tidligere offentliggjort en rapport der de påstår at det nest største skogselskapet som opererer i DR Kongo har forbindelser til en libanesisk familie som står på USAs terrorliste.

 

Oljeboring og politisk krise

Norge og CAFI venter på at Kongo skal utarbeide en bruksplan for skog- og jordbruk i landet. Etter at Global Witness-rapporten ble offentliggjort er det blitt kjent at regjeringen i Kinshasa arbeider for å åpne deler av nasjonalparkene Virunga og Salongo for oljeleting. Regjeringen bedyrer at dette ikke vil gå utover urskog. Begge parkene er imidlertid  store og viktige skogsområder med verneverdig dyreliv. Begge er på UNESCOs verdensarvliste.

Arbeidet med utviklingsarbeid i DR Kongo er vanskeliggjort av den alvorlige politiske krisen i landet. Regjeringen til president Joseph Kabila skulle egentlig ha gått av i desember 2016 da hans presidentperiode gikk ut. Siden har han klamret seg til makten. 

Presidenten sier nå at planen fortsatt er at det skal holdes valg 23. desember i år. Det er voldelige konflikter mellom væpnede grupper både øst og vest i landet, med store grupper internt fordrevne. Observatører tror at regjeringspartnerne nå bruker tilgang til naturressurser for å sikre «valgkampkassa» forut for valget.

– I steder som DR Kongo rekker penger langt i politikken. Penger som går inn i regjeringens binge blir det ikke gjort rede for, sier Ben Shepherd, Afrika-analytiker i tankesmien Chatham House til Greenpeace-nettstedet Unearthed.

 

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener det fortsatt må satses på skogbevaring i DR Kongo.

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.

Elvestuen: – Det finnes ikke lettvinte løsninger


Utfordringer med korrupsjon og nye hogstkonsesjoner i DR Kongo er ikke et argument mot den norske skogsatsingen, mener klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). – Vi må alltid gjøre vårt beste med utgangspunkt i de begrensningene som gjelder, sier han.

– Hvordan ser du for deg framtiden for Central African Forest Initiative (CAFI) i lys av disse rapportene?

– Det at vi møter utfordringer i DR Kongo er ikke et argument mot CAFI, snarere tvert imot. Hensikten med å opprette CAFI var nettopp å bygge en robust struktur sammen med andre giver- og skogland. Initiativet er skreddersydd for å la oss håndtere utfordringer av det slaget vi møter i DR Kongo, sier Elvestuen.

Den norske regjeringen har alltid visst at arbeidet mot avskoging i DR Kongo er svært komplekst og vil kreve en langvarig innsats, ifølge statsråden.

– Forskning viser at nedbør og nedbørsmønstre i store deler av Afrika, og dermed også matproduksjon, avhenger av denne regnskogen i Kongobassenget, understreker han.
– Hvis alternativet er å ikke gjøre noe, er ikke dette et alternativ. Vi må huske på at dette er verdens nest største tropiske regnskog. Den, er ufattelig viktig for FNs bærekraftsmål og mulighetene til å nå Parisavtalens klimamål. Vi skal selvsagt jobbe mot korrupsjon og for et bedre styresett. Vi må alltid gjøre vårt beste med utgangspunkt i de begrensningene som gjelder.

Den aller største utfordringen i Kongo er at avskogingen i hovedsak skyldes småskala svedjejordbruk og trekullproduksjon, ifølge Elvestuen.

– Dette er nært knyttet til befolkningsvekst, fattigdom og mangel på alternativer. Dette er store utfordringer, og det finnes ikke lettvinte løsninger. Vi må gjennom en langsiktig og målbevisst satsing arbeide for et avskogingsfritt jordbruk, dempe befolkningsveksten gjennom familieplanlegging og utvikle økonomiske alternativer.

– Hvor klare må garantiene være fra regjeringen i DR Kongo før CAFI-utbetalingene kan gjenopptas?

– Vi har holdt tilbake støtte til nye skogprosjekter som ledes av Miljødepartementet i DR Kongo. Kravet for å gjenoppta støtten er at tre ulovlige hogstlisenser trekkes tilbake og at Miljødepartementet i Kongo står ved inngåtte forpliktelser om skogpolitikken for øvrig.

– Kan det være aktuelt å sette all skogbistand til DR Kongo på vent til etter valget i desember?

– Vi holder fortløpende ulike alternativer åpne. Det innebærer at vi ikke støtter nye skogprosjekter ledet av Miljødepartementet. Samarbeidet med andre departementer (innen jordbruk, alternativ energi, arealplanlegging, eiendomsrettigheter, familieplanlegging m.m.) går som planlagt, sier Elvestuen.

Publisert: 27.07.2018 12.13.06 Sist oppdatert: 30.07.2018 06.52.12