– Det har vært en fryktelig ti-år for de tropiske skogene. Bedre enn det forrige tiåret, men likevel et av de verste på tusenvis av år, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen til 500 mennesker da Oslo Tropical Forest Forum åpnet i dag. Det norske klima- og skoginitiativet fyller ti år i år. Foto: Espen Røst

Nye tall: Tropisk skog tilsvarende 21 millioner fotball-baner forsvant i 2017

Klodens tropiske skoger kan bidra med 30 prosent av utslippsreduksjonene som trengs for å nå målene i Paris-avtalen, men i dag kom nye avskogingstall fra Global Forest Watch. Dét var ikke gode nyheter. – Galskapen må stoppes, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Av Espen Røst Sist oppdatert: 27.06.2018 08.47.33

Det er ti år siden Norge lanserte det internasjonale klima- og skoginitiativet, og denne uka arrangeres «årets viktigste skog-konferanse» i Oslo.

Men konferansen ble sparket i gang med dystre nyheter. Ifølge helt ferske tall fra Global Forest Watch forsvant 158 000 kvadratkilometer tropisk skog bare i 2017.

Det tilsvarer mer enn tre ganger størrelsen på Finnmark fylke, og betyr at det forsvant regnskog tilsvarende 40 fotballbaner hvert eneste minutt i fjor. Tallene viser at avskogingen er den nest høyeste de siste 17 årene.

 

– Tiden løper fra oss

– Desverre har vi fortsatt dårlige nyheter, sa Frances Seymour fra World Resources Institute som står bak Global Forest Watch under et pressemøte – rett før konferansen ble åpnet med video-hilsen fra statsminister Erna Solberg.

– Betyr dét at vi ikke vet hva vi holder på med, spurte Seymour og svarte selv:

– Nei, det gjør det ikke. Bare to prosent av klimafinansieringen går til å redde regnskog. Og når kutt i finansieringen var på 30 prosent gikk avskogingen opp med 30 prosent. Så dette handler ikke om at vi ikke vet hva vi skal gjøre, men at vi ikke gjør det vi må, sa Seymour og mer enn hintet om hva hun mente:

Det internasjonale samfunnet må legge mer penger på bordet for å stoppe avskogingen av klodens regnskoger.

Tropisk skog kan bidra med 30 prosent av utslippsreduksjonene som trengs for å nå målene i Parisavtalen, men bare to prosent av klimafinansieringen i verden går til å redde regnskog. Den brasilianske forskeren Carlos Sobre utdypet budskapet og fortalte at tidsvinduet for å stagge trenden er svært lite:

– Tiden løper fra oss. Om vi ikke handler umiddelbart kan det hende tropisk skog ikke lenger vil være en løsning for å bremse klimaendringene. Vi har dårlig tid. Ikke tredve år, ikke ti år, kanskje bare noen få år, sa Sobre.

 

– Galskapen må stoppes

Under klima- og miljøminister Ola Elvestuens (V) åpnings-innlegg på konferansen trakk han frem de skremmende tallene, men la også vekt på handling:

– I stedet for at skoger bidrar til å bremse klimaendringene, driver ødeleggelsene fortsatt klimaendringer. Det har vært et fryktelig ti-år for de tropiske skogene. Bedre enn det forrige tiåret, men likevel et av de verste på tusenvis av år.

Ministeren pekte mot Global Forest Watch som anslår et tap av tropisk skog på mer én million kvadratkilometer i perioden det norske initiativet har pågått. Det tilsvarer et område på størrelse med Frankrike, Tyskland og Storbritannia – til sammen.

– Dette er en global krise av eksistensielle proporsjoner. Galskapen må stoppes. Vi må mobilisere som aldri før. Vi må konfrontere de interessene som for ofte ødelegger skogene på bekostning av lokalsamfunn, nasjonale økonomier og det globale klimaet, sa ministeren til en fullsatt konferansesal på SAS-hotellet i Oslo.

 

– Kan ikke overkommuniseres

Og Elvestuen har fortsatt tro på at det er mulig å snu trenden. Før han gikk inn i konferansesalen pekte ministeren på viktigheten av å ta vare på regnskog.

– Alvorligheten kan ikke overkommuniseres. Selv om tallene fra Global Forest Watch viser en negativ utvikling, er situasjonene i dag i hvert fall slik at vi har disse tallene. Det mener jeg er et fremskritt. Vi må lære av det vi har gjort og jobbe enda hardere for å redusere avskogingen, sa Elvestuen og pekte på at et styrket samarbeid med skoglandene må til for å lykkes fremover.

Tross negativ utvikling på avskogingen, mener ministeren norsk innsats har bidratt til å løfte regnskog høyere på en internasjonal klima-agenda:

– For ti år siden var innsatsen mot avskoging en ikke-sak i klimaspørsmålet.  Nå er dette helt i kjernen av de internasjonale klimaforhandlingene og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. Om vi ikke greier å stanse avskogingen og gjenskoge områder som allerede er avskoget, når vi verken bærekraftsmålene eller klimamålene.

Oslo Tropical Forest Forum:

Konferansen omtales som «det viktigste globale møtepunktet for klima- og regnskog», og har som målsetning å finne konkrete løsninger på hva som må til for at de tropiske skogene skal reddes. I Oslo møtes fem hundre delegater; beslutningstagere, sivilt-samfunnsaktører, urfolk, akademia, aktivister og ministre for å rette søkelyset mot konferansens tre hovedtemaer:

  • Kampen mot internasjonal skogkriminalitet:Ulovlig omsetning av regnskogstømmer er i verdi verdens fjerde største illegale handel, bare overgått av menneskehandel, våpen- og narkotikahandel.
  • Beskyttelse av urfolk og andre miljøforkjempere som kjemper for skogen i en tid, når drap og trusler mot miljøaktivister øker verden over.
  • Produksjon av råvarer som soya, palmeolje, kjøtt og papir uten at det fører til avskoging. Hvordan skal det globale næringslivet nå målene de har satt seg om at handelen med råvarer som ikke skal føre til avskoging.

Kilde: Klima- og miljødepartementet

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 27.06.2018 08.47.33 Sist oppdatert: 27.06.2018 08.47.33