Nikolai Astrup, Anne-Birgitte Albrectsen og Sigve Brekke

Utviklingsminister Nikolai Astrup (til venstre), administrerende direktør Anne-Birgitte Albrectsen i Plan International og Telenor-sjef Sigve Brekke under lansering av nytt partnerskap mot digital ulikhet i New York. Foto: Telenor

Plan og Telenor inngår partnerskap, vil bekjempe digital ulikhet

Telenor og Plan International inngår globalt partnerskap. Hensikten er å gjøre barn og unge bedre rustet til å takle en digital framtid. Målgruppa er barn i Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Thailand og tre nordiske land.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 24.09.2018 15.36.03

Avtalen mellom Telenor og Plan ble offentligjort i New York i dag i forbindelse med FNs høynivåuke. Den skal gå over tre år med oppstart i 2018. Telenor-konsernet skal bidra med sin teknologiske kompetanse til å utvikle fellesprosjekter, og dessuten bidra med et årlig pengebeløp til Plans arbeid for barn og unge på dette feltet.

I tillegg til fire asiatiske landene, er også Norge, Sverige og Danmark omfattet av avtalen.

– For oss som bistandsorganisasjon er det gull verdt å ha tilgang på de teknologiske løsningene og kunnskapen som Telenor har, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge, til Bistandsaktuelt.

Samarbeidet passer også godt inn i norske myndigheters digitale utviklingsstrategi, som legger vekt på å fremme strategiske partnerskap mellom privat sektor, forskning og ikke-statlige organisasjoner. Utviklingsminister Nikolai Astrup deltok på lanseringen av samarbeidet i New York, og roste denne typen partnerskap mellom næringsliv og frivillige organisasjoner.

Han mener slike partnerskap kan utløse nye ressurser som er avgjørende for å oppnå utvikling. Astrup mener også at bruk av digital teknologi er en avgjørende faktor for at verden skal oppnå bærekraftsmålene.

 

Utvikler felles prosjekter

Avtalen innebærer at Plan International og Telenor i fellesskap skal utvikle nye prosjekter for å hjelpe jenter og gutter til å utvikle sin digitale kompetanse i land der Telenor har en sterk markedsposisjon.

– Plan International jobber for å fremme barns rettigheter og likestilling for jenter globalt. Gjennom våre felles prosjekter kan nyskapende digitale løsninger forsterke dette arbeidet ytterligere og bidra til mindre ulikhet i de samfunnene vi opererer i, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en pressemelding.

Avtalen innebærer at Telenor betaler Plan anslagsvis 4,5 millioner kroner årlig i tre år. I tillegg kan Telenors forretningsenheter i de ulike landene gi ytterligere bidrag til fellesprosjekter som blir utviklet som en del av samarbeidet.

Både Plan og Telenor understreker at samarbeidet og kompetansen de to partene bringer til bordet er det viktigste elementet i avtalen.

 

Digital gap skal tettes

Målet med samarbeidet er å koble Telenors kjernekompetanse innen mobilkommunikasjon og teknologi med Plans lokale tilstedeværelse og innovative programmer.

– For oss er dette et meget viktig partnerskap. Digital kunnskap er viktig for å få den kompetansen man trenger, sier Partapuoli i Plan International.

Hun sier at også ungdom som vokser opp i fattige land har mobiltelefon, men at det også oppstår «digitale gap» mellom de som har ressurser og mestrer den nye teknologien og de som ikke gjør det. Prosjekter som utvikles gjennom den nye avtalen skal bidra til å bygge bro over dette gapet.

 

Har samarbeidet i Pakistan og Malawi

Telenor og Plan har tidligere samarbeidet i Pakistan om å sette opp digitale laboratorier på skoler. Både elever og lærere har fått grunnleggende opplæring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

I Malawi har Plan samarbeidet med Norkring, et datterselskap av Telenor, om bruk av radio for spre kunnskap om barns og spesielt jenters rettigheter. Den nye avtalen bygger videre på disse samarbeidsprosjektene.

 

Flere avtaler

Telenor har fra før en femårig global partneravtale med Unicef, som ble inngått i 2014. Denne avtalen har blant annet bidratt til at helsepersonell i de to provinsene Sindh og Punjab kan registrere nyfødte barn gjennom en app på mobiltelefonen.

At mange barn ikke registreres i fødselsregistrene er et betydelig problem i mange utviklingsland. Telenor har forpliktet seg på bidra til FNs bærekraftsmål. En av forpliktelsene er å bidra til at mobilløsninger skal føre til at sju millioner barn i Asia skal komme inn i fødselsregistre.

Plan International har fra tidligere globale partnerskapsavtaler med internasjonale selskaper som TV-kanalen Nickelodeon, storbanken Barclay’s og konsulentselskapet Accenture.

Den nye avtalen mellom Plan og Telenor bygger blant annet på tidligere samarbeid i Pakistan. Der har samarbeidet gått ut på å etablere "IT-laboratorier" på skoler i usentrale områder for å styrke elever og læreres digitale kunnskaper. 14 år gamle Umara er blant de som har lært om sosiale medier som Facebook og Twitter, ifølge en pressemelding. Foto: Plan International

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 24.09.2018 15.36.03 Sist oppdatert: 24.09.2018 15.36.03