Copyright © Norad, tlf. 22242040  Nødhjelp Humanitær bistand, Bistand

FNs utviklingsfond (UNDP) er blant de mest åpne, ifølge rangeringen.

Foto: Gunnar Zachrisen

Norge skårer dårlig på åpenhet

Asiabanken er best på åpenhet, ifølge en fersk rangering av 45 store bistandsgiverne. Utenriksdepartementet og Norad er blir rangert som nummer 35 av 45 givere.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 10.07.2018 06.27.45

Asiabanken, The Asian Development Bank, er altså aller best og mest åpen, FN- organisasjonen UNDP nummer to og britenes «utviklingsdirektorat», DFID, nummer tre. Dette ifølge årets utgave av Aid Transparency Index. Indeksen lages organisasjonen Publish What You Fund  og i årets utgave er 45 av de største bistandsorganisasjonen og institusjonene i verden rangert etter hvor god og tilgjengelig informasjon de gir om bistandsarbeidet sitt. Det er syvende gang indeksen publiseres.

 

– Forbedring

Ifølge Catherine Turner, sjef for Publish What You Pay, er de fleste store giverne etter hvert blitt flinkere til å gjøre tilgjengelig informasjon om hvordan og hvor  bistandsmilliardene deres blir brukt. Blant annet publiserer halvparten av giverne som er vurdert i indeksen nå oppdatert informasjon hver måned. Men fortsatt er det rom for forbedring, særlig gjelder det informasjon om resultatene av bistanden.

– Kun 15 av giverne vi så på publiserer informasjon om resultater av løpende prosjekter. Det gjør det svært vanskelig for “vaktbikkjer”, partnere og giverne selv å forstå hva som virker og å få kunnskap om hvorvidt de lovede resultatene oppnås, sier Turner.

 

Norge langt ned

Norge, det vil si Utenriksdepartementet og Norad, er rangert som nummer 35 av de 45 giverne som er vurdert på årets indeks.  Det er bak våre nordiske naboer Danmark, Sverige og Finland. Norge får blant annet kritikk for ikke å publisere overordnede mål og strategier i det såkalte Aid Transparency-formatet, et format flere givere nå bruker for å bidra til større åpenhet. I indeksen påpekes det også at Norge ikke publiserer prosjekt-budsjetter og i liten grad publiserer informasjon om resultater.

– Vår vurdering er at denne undersøkelsen ikke helt treffer på det den ønsker å måle, nemlig åpenhet i bistanden. De ser kun på en bestemt metode, standarden etablert av IATI (International Aid Transparency Initiative). Mye av det vi legger ut av informasjon er dessuten på norsk og fanges derfor ikke opp av denne undersøkelsen. sier Mina Gerhardsen, kommunikasjonsdirektør i Norad, til Bistandsaktuelt.

 

Mer resultater

Hun understreker at man fra norsk side gjør mye for å bidra til større åpenhet om pengestrømmene i internasjonal bistand samt at Norge rapporterer til OECD og til FNs klimakonvensjon. Gerhardsen sier også at Norge planlegger å rapporterer ofte og med stadig bedre kvalitet. Fra norsk side skal man det også fokuseres mer på å rapportere resultater.

– Det er grunnen til at vi nå blant annet jobber med en nettbasert kartløsning for rapportering som vil gjøre informasjonen enda mer brukervennlig og tilgjengelig. Vi tror også at dokumenter som deles der vil kunne inkluderes i IATI-rapportene våre, noe som kan bidra til høyere skår, sier hun. 

Selv om Norge rangeres ganske lavt på denne åpenhetsindeksen er det flere land som kommer adskillig dårligere ut, blant annet Japan og New Zealand. Helt nederst på indeksen ligger De arabiske forente emirater og Kina.  

 

Siste nytt

Publisert: 10.07.2018 06.27.45 Sist oppdatert: 10.07.2018 06.27.45