Yves Leterme, generalsekretæren i IDEA under et besøk hos presidenten i Brasil. Foto: Presidentkontoret i Brasil

Strid om leder i norskstøttet demokrati-institutt

Det er full strid om generalsekretæren i det norskstøttede demokrati-instituttet IDEA. Den tidligere belgiske statsministeren Yves Leterme anklages for mobbing og autoritær lederskap. Han skal ha politianmeldt en varsler som mente at han hadde misbrukt bistandsmidler for å løse en skattetvist i hjemlandet.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 04.09.2018 07.03.17

Sverige, som er vertskapet for IDEA (The International Institute for Democracy and Electoral Assistance), tok før årsskiftet initiativ til en ekstern granskning av IDEA-ledelsen. Den ble gjort av revisjonsfirmaet KPMG. Sverige frøys også kjernestøtten til organisasjonen i påvente av granskningen.

Også Norge frøs utbetalingen av en del av kjernestøtten i påvente av KPMGs vurdering av skatterefusjonen. 

Samlet norsk støtte (både kjernestøttet og øremerkede bidrag til land- og regionprogrammer) til IDEA de siste fem årene (2013 – 2017) er på 239 millioner kroner.

Dette er ikke første gang det har vært strid om avlønning av ledere og høye konsulenthonorarer i instituttet som med bistandsmidler skal fremme demokrati i verden.

 

Varsling

Saken begynte da en anonym varsler sendt brev til IDEAs 31 medlemsland med påstand om at Leterme hadde brukt over 500 000 kroner fra det bistandsfinansiert IDEA til å betale advokater i en tvist om inntektsskatt i Belgia. Det førte til at styret nedsatte en ekstern granskning.

Leterme på sin side politianmeldte den eller de som hadde varslet, ifølge nettstedet OmVärlden. Dette fikk statssekretæren i svensk UD til å reagere:

– Jeg er veldig opprørt over disse opplysningene. Det er viktig at enhver i alle organisasjoner må kunne varsle om uregelmessigheter uten represalier, sa hun til OmVärlden.

 

Ikke feil

KPMG-granskingen av Leterme konkluderte med at det ikke var juridiske galt av IDEA å dekke generalsekretærens advokatutgifter i skattesaken i Belgia. Og at det var heller ikke galt av organisasjonen å dekke hans ekstra skatteutgifter.

Dette førte til at Norge sist fredag utbetalte restbeløpet av den norske kjernestøtten. Utenriksdepartementet opplyser at de gjorde dette på bakgrunn av at KPMG ikke har overprøvet den juridiske vurderingen som IDEA-ledelsen hadde innhentet og som dannet grunnlaget for skatterefusjonen til Leterme. Sekretariatet har også lagt fram en handlingsplan for å følge opp KPMGs anbefalinger.

Dermed har Norge så langt i år støttet IDEA med 34 millioner kroner.

 

Mobbing og diskriminering

Men granskerne gir Leterme refs for å være både autoritær og hissig. Ansatte i organisasjonen forteller om mobbing og diskriminering, skriver OmVärlden, som har sett rapporten. Generalsekretæren beskrives som detaljstyrende og kontrollerende.

Ifølge OmVärlden er det stor uenighet bland medlemslandene om Leterme bør gå av. Norge var blant de første landene til å støtte IDEA. Tidligere statsråd Vidar Helgesen var tidligere generalsekretær i organisasjonen.

– Mener Norge at generalsekretær Yves Leterme må gå av etter granskningen gjort av KPMG?

– Generalsekretær Letermes kontrakt løper fram til 31. mai 2019. Det foreligger oss bekjent ingen forslag om å avslutte kontrakten før den tid. Vi vet foreløpig ikke om Leterme ønsker en ny periode, sier Guri Solberg i kommunikasjonsenheten i Utenriksdepartementet.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 04.09.2018 06.54.34 Sist oppdatert: 04.09.2018 07.03.17