Pengene til sivilsamfunnet går blant annet til demokratiutvikling og menneskerettigheter. Her fra en demonstrasjon i Kenya. 

Foto: Tony Karumba / NTB scanpix

Organisasjonene reagerer, får ikke bli med på bistandsløftet

Støtten til sivilsamfunnet foreslås på samme kronenivå som i 2017. – Motstridende og skuffende, mener bistandsorganisasjonene som påpeker at "andelen av budsjettet krymper". Nivået er allerede høyt, påpeker utviklingsministeren.

Av Martin Skjæraasen Sist oppdatert: 09.10.2018 07.04.12

I statsbudsjettforslaget for 2019 er det satt av 2,080 milliarder kroner til å støtte sivilt samfunn i utviklingsland. Det er samme beløp som i årets budsjett. Flere organisasjoner reagerer på at årets rekordvekst i bistandsbudsjettet ikke også skal gjelde dette formålet.

Statsstøtten til sivilt samfunn har tradisjonelt vært de norske organisasjonenes viktigste inntektskilde for sine langsiktige prosjekter.  

– Dette er en nedprioritering. I en skummel utvikling for demokratiet flere steder i verden, er det viktig å støtte sivilsamfunnet som skal holde myndighetene til ansvar, mener konstituert generalsekretær Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp.

Hun får støtte av Gunvor Knag Fylkesnes, som er leder for seksjon Politikk og Samfunn i Redd Barna.

– Regjeringen sier selv at sivilsamfunnet spiller en avgjørende rolle i å bekjempe fattigdom og holde myndigheter til ansvar. Dette reflekteres dessverre ikke i årets budsjett, hvor sivilt samfunn får en mindre andel av budsjettet. 

– Det er ikke snakk om kutt. Har dette da praktiske konsekvenser for dere?

– Vårt utgangspunkt er ikke om det påvirker oss, men heller at vi trenger Norge som en sterk bidragsyter og forsvarer av sivilsamfunn i en verden hvor sivilsamfunn er truet. Vi hadde derfor håpet at Norge økte støtten, for det trengs virkelig, svarer Fylkenes til. 

  

– Mostridende

Støtten til sivilt samfunn over bistandsbudsjettet gis til både store og små organisasjoner. Det aller meste går til norske organisasjoner. Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og misjonsnettverket Digni er blant de største på langsiktig bistand til sivilt samfunn. Disse samarbeider med lokale partnere, som skal fremme menneskerettigheter, likestilling, miljø og inkluderende vekst.

I statsbudsjettet heter det at «et sterkt sivilt samfunn er avgjørende for et levedyktig demokrati».

I selve tildelingen er det lite som tyder på dette, mener Morten Lønstad i FORUT.

– Regjeringen påpeker i budsjettet at sivilsamfunnet og menneskerettighetsforkjempere er under press i stadig større deler av verden. Da er det veldig rart at denne budsjettposten opplever reell nedgang når bistandsbudsjettet som helhet øker kraftig, skriver han i en pressemelding. 

 

For lite til kvinner på grasrota

Gro Lindstad, leder i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS), etterlyser mer penger til kvinner på grasrota. Store deler av den norske bistanden til likestilling og kvinners rettigheter går til internasjonale fond. 

– I vår tid, der menneskerettighetsaktivister og sivilsamfunnsorganisasjoner er under økende press, er det uheldig at store fond og multilaterale institusjoner prioriteres på bekostning av grasrotorganisasjoner. Hvis man skal lykkes med å forankre kvinners rettigheter og likestilling i et samfunn, må det bygges nedenfra, mener hun.

 

Astrup: Høyt nivå

Utviklingsminister Nikolai Astrup skriver i en mail til Bistandsaktuelt at norske sivilsamfunns-organisasjoner er "viktige samarbeidspartnere som gjør en betydelig innsats både innen langsiktig utviklingsarbeid og på det humanitære området".

Han understreker at organisasjonene får støtte også fra andre poster i budsjettet, blant annet fra det humanitære budsjettet.

– Andelen av bistanden som går til sivilt samfunn fra det norske bistandsbudsjettet er allerede høyt og høyere enn gjennomsnittet i OECD, skriver Astrup.

Han viser ellers til at Norad, som forvalter midlene for den langsiktige  sivilsamfunnsstøtten, nå arbeider med å modernisere og effektivisere tilskuddsforvaltningen på området.

– Målet er å få mest mulig bærekraftig utvikling igjen for hver bistandskrone, skriver statsråden.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 09.10.2018 07.04.11 Sist oppdatert: 09.10.2018 07.04.12