Røde Kors Madagaskar.

Norges Røde Kors har blitt svindlet for millionbeløp på Madagaskar, og stopper alle utbetalinger til sin søsterorganisasjon i Madagaskar. Bildet er fra organisasjonens virksomhet i landet. Personene på bildet er ikke relatert til svindelsaken.

Foto: IFRC

Røde Kors svindlet for millionbeløp i Madagaskar

Norges Røde Kors er blitt svindlet for minst 1,2 millioner kroner på Madagaskar. Det mangler dokumentasjon for bruken av ytterligere 8,2 millioner kroner. Lokalt ansatte forfalsket bilag og manipulerte vekslingskurser.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 18.04.2018 09.31.29

 – Røde Kors har nulltoleranse for korrupsjon. Derfor har vi stanset alle overføringer til Madagaskar og avslutter nå alt samarbeid med Madagaskar Røde Kors. Å svindle midler som skulle hjelpe mennesker i svært sårbare livssituasjoner er helt uforenelig med Røde Kors sitt arbeid, og derfor går vi også åpent ut med dette. Vi vil nå gjøre alt vi kan for at de som står bak skal stilles til ansvar, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland i en pressemelding.

 

Avdekket under rutinesjekk

Det er ansatte i Madagaskar Røde Kors som skal stå bak svindelen. Bistandsaktuelt er ikke kjent med om det foreligger politianmeldelser, tiltale eller noen dom i saken. Mistanken om at midler kunne være på avveie ble vekket gjennom en rutinesjekk i april 2017.

På bakgrunn av denne mistanken valgte Røde Kors i Norge å gjennomføre gransking av alle regnskaper for perioden 2012 – 2017, både ved hjelp av egne ansatte og gjennom revisjonsfirmaet EY-Nairobi.

 – Så langt viser undersøkelsene at vi med sikkerhet kan fastslå at 1,2 millioner kroner har endt opp på gale hender og at det mangler tilstrekkelig dokumentasjon for et beløp på ytterligere 8,2 millioner kroner. Hvor mye av dette som er svindlet kan vi ikke fastslå med sikkerhet, sier Apeland.

 – Vet dere hvilke enkeltpersoner som står bak svindelen?

–  Fokuset frem til nå har vært å få så mange fakta på bordet som mulig. Vi har klare mistanker om hvem som står bak og vil forfølge dem med rettslige skritt. Timingen på dette er ikke endelig avklart. 

 

Har utbetalt 30,9 millioner

Midlene som er svindlet knytter seg til prosjekter innen helse, vann, katastrofeforebygging og utvikling av nasjonalforeningen. Prosjektene er finansiert med Røde Kors sine egne midler, privat givere, næringsliv og offentlige midler.

Fra 2012 til 2017 har Røde Kors i Norge bidratt med totalt 30,9 millioner kroner til Madagaskar Røde Kors. Varslingsenheten i Norad og andre bistandsgivere er varslet om saken. Røde Kors i Norge har informert Økokrim i Norge, og vil nå vurdere videre juridiske grep.  

 

Stanser alle midler til Madagaskar

Norges Røde Kors opplyser at alle årlige regnskaper har vært revidert uten kritiske innvendinger fra lokal revisor, inntil denne saken ble avdekket. Svindelen er gjennomført gjennom forfalskning av banktransaksjoner, forfalskning av bilag og manipulering av vekslingskurser.

Etter at den første mistanken ble vekket, satte organisasjonen inn ekstra kontrolltiltak for å minske risiko for videre korrupsjon, og stanset videre overføring av penger fra norske givere.

 – I så godt som alle land der vi jobber for å gi livreddende, humanitær hjelp til mennesker i sårbare livssituasjoner er korrupsjon utbredt. Vi må ha gode rutiner både for å forebygge, avdekke og forfølge korrupsjon, slik at hjelpen når frem. Målet nå er å komme til bunns i denne saken. Når saker som dette får pågå over tid er det åpenbart at vi må gjennomgå våre rutiner, sier Apeland.

 

 – Skal stilles til ansvar

Generalsekretæren understreker at dette er kriminelle handlinger utført av enkeltpersoner. Det er mange dyktige frivillige i lokalsamfunn over hele Madagaskar som ikke har noe med denne saken å gjøre.

 – Selv om ikke alle fakta er kjent velger vi nå å trekke oss ut fra Madagaskar. Samtidig vil vi gjøre alt som står i vår makt for å sørge for at de ansvarlige blir stilt til ansvar, sier han.

 –  Hva slags konsekvenser får det i Madagaskar at Norges Røde Kors har stanset alt samarbeid og alle utbetalinger?

 –  De humanitære behovene på Madagaskar er fortsatt enorme, og konsekvensene av at vi trekker oss ut er at færre mennesker på Madagaskar får den humanitære hjelpen de trenger. Det synes vi er leit, men slik situasjonen er nå er det ikke mulig for oss å fortsette dette samarbeidet. Vi ser at vi kan oppnå bedre humanitære resultater andre steder.

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors sier at organisasjonen stanser alle utbetalinger til Madagaskar.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 18.04.2018 09.31.29 Sist oppdatert: 18.04.2018 09.31.29