– I kampen om ressurser taper ofte den tid- og ressurskrevende journalistikken, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Bistandsaktuelt. Foto: Espen Røst

Skal bruke nær 50 millioner kroner på regnskog-journalistikk

Klima og miljødepartementet har inngått partnerskap med anerkjente Pulitzer Center i USA.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 21.09.2018 08.05.52

Regjeringen vil ha mer og bedre journalistikk om regnskogbevaring. Klima- og skoginitiativet – som har vært det desidert største norske bistandsprogrammet de siste årene – har inngått samarbeid med anerkjente Pulitzer Center i Washington.

– Vi når verken FNs bærekraftsmål eller målene i Parisavtalen uten å stanse og reversere avskogingen. Skal vi klare det, må verden få en bedre forståelse av den tragedien som faktisk utspiller seg, sier Ola Elvestuen til Bistandsaktuelt.

Klima- og miljøministeren påpeker at «den grundige, gode journalistikken taper terreng mot sosiale- og ikke-redaktørstyrte medier og teknologigiganter som Google». Derfor har regjeringen bevilget 5,5 millioner dollar over en femårsperiode til The Rainforest Journalism Fund. Med fondet ønsker departementet å øke bevisstheten om at klodens regnskoger er under stadig større press.

– Pressen har en avgjørende rolle i alle fungerende samfunn. Dette handler derfor også om å styrke den frie pressen og ytringsfriheten, sier Elvestuen og påpeker at skogkriminalitet kan sammenlignes med den årlige globale kokainomsetningen.

 

Slagmark for klimaendringer

Fondet skal ifølge Pulitzer Center on Crisis Reporting støtte rundt 200 ulike journalist-prosjekter, samt årlige regionale konferanser. De norske skogpengene skal også tilby førstehjelps- og stressmestringskurs til 75 journalister.

«Regnskogen er blant de viktigste slagmarkene for klimaendringer. En reduksjon i avskoging kan bidra til å reversere klimaendringene. Medier mangler i stadig større grad ressursene til den vedvarende rapporteringen som kreves» for å dekke dette feltet, heter det fra Pulitzer-senteret.

– Samtidig som klodens tropiske skoger er i en krise, er også journalistikken det. Den er under press fra nye plattformer og markedskrefter som har bidratt til medienes evne til å påta seg store, dyre og ambisiøse journalistiske prosjekter, sier direktør for Pulitzer Center Jon Sawyer til Bistandsaktuelt.

I et epost-intervju svarer Sawyer at det nye fondet vil ha en positiv innvirkning på både mengde og kvalitet på journalistikk om skogbevaring.

– Å rapportere fra noen av klodens mest avsidesliggende områder, krever betydelige kostnader og kompetanse. Fondet er én løsning på disse utfordringene.

 

– Full uavhengighet

Sawyer forteller at to tredjedeler av fondet vil gå til journalistikk i skoglandene selv, mens en tredel vil gå til store medieorganisasjoner i USA og Europa.

– I alle godkjente prosjekter vil vi oppmuntre til samarbeid som kan nå både et lokalt og et internasjonalt publikum, sier Sawyer.

– Klima- og skoginitiativet (KoS) har fått hard kritikk flere ganger, sist i en fersk rapport fra Riksrevisjonen. Pulitzer-senteret skal ifølge pressemeldingen «sikre at journalister som mottar støtte får jobbe innenfor de høyeste journalistiske standarder». Det er vel for tidlig å si noe konkret om hva slags prosjekter som kan få støtte, men rent teoretisk: Kan dere gi støtte til et mediehus som ønsker å drive gravejournalistikk på KoS egne priroriteringer eller utbetalinger?

– Vi har myndighet til å finansiere alle emner relatert til regnskog eller klima, i samråd med de rådgivende journalistikk-komiteene som opprettes for Amazonas, Asia og Afrika. Klima- og skoginitiativet har garantert full journalistisk uavhengighet.

Sawyer forteller at klima- og miljøminister Ola Elvestuen understreket dette under lanseringen av fondet i San Francisco.

– Han sa at «dette fondet må være fullt uavhengig om det skal kunne spille en viktig rolle. Derfor har det vært viktig for oss å fremheve at vi ikke kan påvirke den redaksjonelle utvelgelsen av stipender, historier eller medier. Vår innsats kan granskes på samme måte som alle andres», forteller Sawyer.

 

– Det mediene mangler

Bistandsaktuelt spør Klima- og miljødepartementet om det er lagt noen føringer på hvem og hva som kan tildeles stipender gjennom fondet. I et skriflig svar påpeker Ola Elvestuen at de som får støtte skal ha full redaksjonell frihet.

– Hele poenget med Rainforest Journalism Fund er at vi ikke skal ha innvirkning på hvem som får stipend. Det ligger noen helt overordnede rammer til grunn, som at journalistikken må dreie seg om skog og klima. De redaksjonelle vurderingene gjøres fullt og helt av Pulitzer Center og deres rådgivende organer.

– Men må man ta i bruk slike insentiver for å få media til å løfte frem skogbevaring?

– Vi vet at det finnes nok av kunnskapsrike og dyktige journalister som ville ønske å grave dypere og jobbe grundigere med dette temaet om de fikk tid og ressurser. Mitt inntrykk er at media ikke trenger insentiver for å løfte frem skogbevaring, men i kampen om ressurser taper ofte den tid- og ressurskrevende journalistikken. Klikkvennlighet og rask produksjon vinner over vesentlighet og grundighet.

Elvestuen påpeker at det å rapportere om regnskogens betydning for klimaet krever både tid og ressurser.

– Med andre ord alt det mediene mangler.

– Hva slags journalistikk er det dere savner?

– I de fleste skogland er det for liten grad av åpenhet rundt kontrakter og konsesjoner, det er ofte massive korrupsjonsproblemer, et utfordrende og uforutsigbart politisk landskap og det kan være direkte farlig å være miljøverner. Verdens råvarebehov – ikke minst fra rike land og fremvoksende økonomier – driver tropisk avskoging. Dette er bare noen av grunnene til at det er behov for mer grundig, avslørende journalistikk som følger pengene, avslører ulovligheter og stiller beslutningstagere til ansvar, sier Elvestuen.

Klima- og skoginitiativet har garantert full journalistisk uavhengighet

Jon Sawyer, direktør, Pulitzer Center on Crisis Reporting.
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 21.09.2018 08.05.52 Sist oppdatert: 21.09.2018 08.05.52