even it up, inequality, workers, wages, mother, family, separated, livelihoods, working, factory, garment, low paid

Lan og datteren Ha. Den 32 år gamle kvinnen jobber 9 timer hver dag, seks dager i uka, på en skofabrikk. Hun har to ekstrajobber i tillegg, men tjener likevel ikke nok til at datteren kan bo hos henne. Bedre lønn for arbeidere i utviklingsland er et viktig virkemiddel for redusert ulikhet, mener Oxfam. Foto: Sam Tarling/ Oxfam

Foto: Sam Tarling/Oxfam

Oxfam: De superrike tjener mer, de fattigste sakker etter

42 enkeltpersoner eier like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning, ifølge en ny rapport fra organisasjonen Oxfam.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 22.01.2018 06.40.34

Dagen før statsminister Erna Solberg, USAs president Donald Trump, Indias president Modi, FNs generalsekretær Guterres, samt en rekke andre ledere fra politikk og næringsliv samles til det årlige Davos-møtet presenterer organisasjonen Oxfam nok en rapport som tallfester verdens ulikhet.  

Enorm ulikhet

82 prosent av all ny rikdom som ble skapt i fjor tilfalt den rikeste prosenten av verdens befolkning, ifølge Oxfam. Og de aller, aller rikeste økte inntektene sine mest. 42 ekstremt rike personer eier i dag like mye som den den fattigste halvparten av verdens befolkning. Det vil si at disse 42 eier like mye som rundt 3,7 milliarder fattige mennesker eier til sammen.

– Det er noe veldig galt med en global økonomi som tillater at de rikeste får mesteparten av økningen i verdens inntekter, mens den fattigste halvdelen av menneskeheten ikke får sin del. Konsentrasjonen av ekstrem rikdom er ikke et tegn på en blomstrende økonomi, men et resultat av et system som svikter millioner av hardtarbeidende mennesker som lager klærne og maten vår, sier Max Goldring som er sjef for Oxfam.

Organisasjonen har tidligere fokusert på hvordan skatteunndragelse bidrar til ulikhet og fattigdom. Tema for årets rapport er hvordan store selskapers innflytelse på utforming av politikk, svekkelse av arbeideres rettigheter og et konstant press for å minimere kostnader bidrar til å øke gapet mellom de superrike og resten av verdens befolkning. 

– Gi arbeidere bedre lønn

Verdens dollar-miliardærer økte sine formuer med 762 milliarder kroner mellom mars 2016 og mars 2017, framgår det av rapporten. Ifølge Oxfam ville den summen være nok til å utrydde verdens fattigdom syv ganger. 

Et annet eksempel på ulikhet fra rapporten: en toppleder i en av de fem største firmaene som produserer merkeklær bruker 4 dager på å tjene det samme som en tekstilarbeider fra Bangladesh tjener i løpet av hele livet.

Bedre lønn til arbeidere i utviklingstiltak er et svært viktig dersom man skal klare å redusere ulikhetene i verden, mener Oxfam. Slik situasjonen er nå jobber millioner av arbeiderer i utviklingsland for svært lav lønn. Mange av dem produserer klær og andre forbruksvarer for store selskaper, varer som selges i rike land.

Et annet viktig tema i årets Oxfam-rapport er hvordan kvinnene i verden ofte tjener mindre enn menn og også ofte har de mest utrygge og dårligst betalte jobbene. Ni av ti dollarmilliardærer er menn, ifølge Oxfam.

– Gjør mer

Oxfam appellerer til både politikere og næringslivets ledere: De må gjøre mer for å redusere ulikhetene i verden. Organisasjonen ber myndighetene i verdens land om å iverksette lover og skape institusjoner som begrenser aksjonærers utbytte, som bidrar til å kutte lønnsgapet mellom fattig og rik og mellom kvinner og menn og som forhindrer skatteundragelser. Da vil myndighetene får råd til å bruke mer penger på helse og utdanning, mener Oxfam. 

– Noen firmaer og rike enkeltpersoner tar skritt i retning av å drive forretninger på en mer rettferdig måte, men altfor mange bruker innflytelsen sin til å beskytte sine egne interesser. For å virkelig endre økonomien må vi se nøye på systemer og lover som prioriterer aksjeeieres fortjeneste fremfor bredere sosial fremgang, sier Oxfam-sjef Jeff Goldring.

Publisert: 22.01.2018 06.40.34 Sist oppdatert: 22.01.2018 06.40.34