(c) Jan Speed

Kontrollrutinene til norske organisasjoner avslører regelmessig mislighold av bistandsmidler.

Foto: Jan Speed

Økonomisk mislighold: Over 14 millioner bistandskroner tilbakebetalt

14 millioner kroner er beløpet statskassen har fått tilbakebetalt i første halvår i år. Pengene tilsvarer beløp som er blitt misligholdt eller svindlet fra norsk-støttede prosjekter. Dette er en kraftig økning sammenlignet med 2016 og 2017.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 16.07.2018 12.20.18

Tilbakebetalingen fordeler seg på 43 varslingssaker om økonomisk mislighold hittil i år. Pengene kommer i hovedsak fra ulike norske hjelpeorganisasjoner som må betale tilbake pengene på vegne av sine partnere i utlandet.

Norge har en såkalt nulltoleranse-politikk overfor korrupsjon. Kontraktene de norske organisasjonene har med sine bistandsgivere Norad og Utenriksdepartementet fastslår at mislighold og kontraktsbrudd vil medføre fullstendig eller delvis tilbakebetaling av statsstøtte. 

Bare det siste kvartalet er 9,2 millioner kroner tilbakebetalt.

Til sammenligning ble det for hele 2016 tilbakebetalt 7 millioner kroner, og 13 millioner kroner for hele 2017. 

 

To store saker

Bistandsaktuelt har tidligere omtalt to av de største sakene det siste kvartalet. Disse to sakene - begge fra Afrika - står alene for mer enn halvparten av det samlede beløp som staten har fått tilbakebetalt så langt i år:

I den lokale Røde Kors-avdelingen i Madagaskar ble svindelen skjult gjennom fabrikkerte regnskapsbilag. I tillegg underslo ansatte penger knyttet til anskaffelser av varer og tjenester. Her måtte Røde Kors i Norge betale tilbake 2,7 millioner kroner til statskassen. 

Ulike norske organisasjoner som hadde støttet idrettstiltak i Øst-Afrika måtte tidligere i år tilbakebetale nesten 5 millioner kroner, hvorav organisasjonen Kristen Idrettskontakt måtte betale det største beløpet; 2,5 millioner kroner.

De kristne idrettsorganisasjonene i Tanzania, Uganda og Kenya og turneringen East Africa Cup har mottatt støtte fra Norad gjennom Digni, Strømmestiftelsen, Norges Idrettsforbund, Norsk Folkehjelp og Atlas-alliansen.

Organisasjonen ble tipset av en anonym varsler kontaktet flere av giverorganisasjonene, ble granskninger av CHRISC Kenya satt i gang høsten 2016. Undersøkelsene ble rutinemessig utvidet til også å omfatte CHRISC-organisasjonene i Tanzania og Uganda. I tillegg ble turneringen East Africa Cup, som koordineres av CHRISC Tanzania, innlemmet i granskningen.

I alle landene har granskningene vist at store summer ikke kan gjøres rede for på en tilfredsstillende måte. Det har fremkommet store avvik fra vedtatte økonomirutiner og prosedyrer. Tilfeller av svindel, manipulasjon av bilag og dobbelrapportering er også avdekket.

 

Underslag

Underslag har også rammet Norsk Folkehjelp i Tanzania (1,7 millioner tilbakebetalt); Strømmestiftelsen i Uganda og Tanzania (460 000 kroner) og Kirkens Nødhjelp i Sør-Afrika (518 000 kroner), samt en rekke andre prosjekter, men i mindre omfang.

I Uganda og Tanzania hadde lokale samarbeidspartnere til de norske organisasjonene drevet systematisk underslag av prosjektmidler over en årrekke.

Les også:

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 16.07.2018 12.14.19 Sist oppdatert: 16.07.2018 12.20.18