Norad og andre organisasjoner har brukt mye ressurser på å informere om FNs bærekraftsmål. Her fra nattevandringen til Gaustadtoppen.

Foto: Aleksander Myklebust / Norad

Flere sier «ja» til norsk bistand – usikker på om det hjelper

Nordmenn slutter i økende grad opp om norsk bistand, uten at de vet hvor den norske hjelpen havner. Litt under halvparten tror at norsk bistand gir gode resultater.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 07.02.2018 08.14.22

I 2017 er ni av ti nordmenn (87 prosent) for at «Norge gir hjelp til utviklingslandene».  Det er en svak økning siden 2013, da den forrrige målingen ble gjort. Den gang støttet rundt 8 av ti norsk bistand.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har målt nordmenns holdninger til norsk bistand helt siden 1972. Over tid har nordmenns hodlinger til bistand vært relativt stabile. 

To av tre av de som svarte på undersøkelsen kunne ikke nevne noen land Norge gir bistand til. Likevel oppgav en av tre at de er interessert i stoff om norsk bistand.

Nesten halve utvalget tror bistanden gir ganske eller svært gode resultater, mens en av ti tror den gir ganske eller svært dårlige resultater. Dette er omtrent lik vurderingen av bistandsarbeidet sammenliknet med undersøkelsen i 2013, men noe mer negativ enn i de foregående undersøkelsene.Andelen som mener at bistanden fører til både og dårlige resultater er mer enn tredoblet siden 2006.

Kilde og illustrasjon: SSB

Frp-velgere mest kritisk

Litt over halvparten av de spurte mener at bistandsbudsjettet er passe stort eller burde vært større, og omtrent tre av ti mener det burde minskes eller sløyfes, heter det i rapporten. Yngre personer og personer med høyere utdanning er mest positive til bistand og bistandsbudsjettets størrelse.

Respondentene ble også spurt om hvilket parti de ville stemt på om det var valg i morgen, og personene som sa de ville stemt på Fremskrittspartiet var mest negative til bistand.

 

Norad og organisasjonene

På spørsmål om hvilke organisasjoner respondentene kjenner til som arbeider med bistand, nevner klart flest – fem av ti – Røde Kors, fulgt av Kirkens Nødhjelp, Leger Uten Grenser og Redd Barna. 15 prosent nevner Norad.

Som tidligere har respondentene mest tro på bistand gitt av frivillige organisasjoner, skriver SSB. Omtrent tre av ti mener at Norad i stor grad forvalter bistandsmidlene effektivt, og 36 prosent mener at de i liten grad sløser med bistandspengene. Dette er omtrent likt resultat som i 2013, men sammenlignet med tidligere undersøkelser mener nå færre at Norad driver effektivt.

 

FN-målene

Med statsminister Erna Solberg i spissen har Norad, FN-sambandet og flere frivillige organisasjoner jobbet mye de siste par årene for å spre informasjon om FNs bærekraftsmål.

Deltakerne i undersøkelsen fikk spørsmål om de hadde kjennskap til FNs bærekraftsmål. Omtrent halvparten av respondentene svarte at de ikke hadde kjennskap til disse, mens tre av ti svarte at de kun kjenner navnet. Av disse mener to av tre å også kjenne til innholdet i målene, ikke bare at de finnes. Men veldig få om noen sier at de har stor kjennskap til målene.

 

Medienes framstilling

Omtrent en av tre sa at de var en del eller svært interessert i omtale av utviklingsland i media, og omtrent en av to var litt interessert. På spørsmål om hvordan utviklingslandene blir fremstilt i media sa tre av ti at de synes landene ble fremstilt riktig og omtrent like mange at de ble fremstilt for negativt. 13 prosent synes at de ble fremstilt for positivt.

- Det er veldig godt nytt at så mange støtter opp om norsk bistand. Vi som jobber i felt med bistand, ser gode resultater av bistand hver dag, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna.

- Samtidig ser vi at historien folk flest får om bistand er negativ. De gode historiene fortelles sjeldnere, og vi må bli flinkere til å snakke mer om, og lære av, det som fungerer. Heldigvis gjelder dette mesteparten av bistanden - forskning viser at minst 75 prosent av bistand gir gode resultater, sier hun.

Publisert: 07.02.2018 08.14.21 Sist oppdatert: 07.02.2018 08.14.22

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.