Det var i en uttalelse fra landets utenriksminister søndag 4. november at regjeringen tok avstand fra aksjonene som distriktsguvernøren i Dar es Salaam hadde varslet mot LHBTI-personer.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har oppfordret Tanzania til å etterleve sine menneskerettighetsforpliktelser. 

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk sier til avisen Vårt Land at Tanzanias heksejakt på homofile gjør at Norge bør bruke sin posisjon som bistandsstormakt og stanse bistanden til landet. Han har også fått støtte fra KFUK-KFUM.

Les mer: Vegard Selbekk: Stans bistanden til Tanzania

 

Respekt på alle nivåer

Norge er opptatt av å styrke vernet om menneskerettighetene, inkludert LHBTI-rettigheter, ifølge pressemeldingen fra Utenriksdepartementet.

 Vi legger nå til grunn at Tanzanias myndigheter følger opp overfor lokale myndigheter i Dar es Salaam, og at myndigheter på alle nivåer respekterer de menneskerettighetskonvensjonene og avtalene de har sluttet seg til. Menneskerettigheter er en del av Norges løpende dialog med Tanzanias myndigheter, sier Eriksen Søreide.

Hun understreker at Norges ambassade i Dar es Salaam er i jevnlig dialog med myndighetene og har nær kontakt med likesinnede land. Dessuten følger Norge opp temaet i multilaterale fora.

Utviklingsminister Nikolai Astrup planlegger en reise til Tanzania i slutten av november. 

 Menneskerettigheter er et tverrgående hensyn i utviklingspolitikken. Jeg vil ta opp situasjonen for LHBTI-personer når jeg besøker Tanzania i slutten av november, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 

Skulle jakte på homofile

Guvernøren i Dar es Salaam mener at homofile tråkker på verdiene til både kristne og muslimer i Tanzania. Han har tidligere uttalt at han har opprettet en ny gruppe som skal forsøke å få fatt i de homofile. Gruppa var varslet operativ fra og med mandag denne uka.

Homofili er ulovlig i Tanzania, i henhold til lover som stammer fra tiden da landet var en britisk koloni. Seksuelle handlinger mellom menn har en strafferamme på livsvarig fengsel.