Det er trangt i Malawis fengsler. Foto: Raphael Mweninguwe

Norge støtter fengselsreform i Malawi

Malawis fengsler er overfylte. Mange innsatte dør av sykdommer som kolera, hiv/aids, tuberkulose og skabb. Den norske regjeringen har bidratt med 3,5 millioner gjennom FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), til å forbedre forholdene.

Av Raphael Mweninguwe / Malawi Sist oppdatert: 25.04.2018 11.41.31

– Forholdene i fengslene er umenneskelige, innrømmer Innenriksminister Cecilia Chazama.

Hun forteller at fengselsforholdene skal forbedres som en del av regjeringens reformarbeid. Hun sier at midlene fra Norges regjering ikke bare vil forbedre forholdene i fengslene, men også forbedre infrastrukturen.

– Tilgjengeligheten til nok mat, rent vann, gode sanitære forhold og gode ventilasjonsanlegg er ytterst viktig for å oppnå gode forhold i fengslene i landet vårt.

Malawis fengsler ble bygget under kolonitiden. Befolkningen den gangen var liten, men i dag har landet 17 millioner innbyggere. Fengslene i Malawi skal håndtere 5500 innsatte, men i dag sitter 14000 mennesker i fengsel.

 

Systemsvikt

Bygging av nye fengseler er ikke nok. Det kriminalpolitiske systemet favoriserer de rike på bekostning av de fattige, som ikke engang har råd til å hyre en advokat.

Fengselsloven er utdatert og ikke i overensstemmelse med moderne styringssystemer. Det er derfor behov for at den blir oppdatert.

Statsråden lover at de innsattes rettigheter vil bli beskyttet.

Denne beskyttelsen vil kanskje bare skje på papiret; på bakken ser situasjonen annerledes ut.

Gable Masangano, som satt i fengsel, gikk nylig til sak mot Malawis regjering for «å utsette innsatte for tortur og grusom, umenneskelig og degraderende behandling eller straff». Han hevdet at dette var en krenkelse av hans rettigheter, som han mente var ikke-fravikelige i henhold til avsnitt 44 i grunnloven. Han vant saken, og retten besluttet at fengselsinnsattes rettigheter skal beskyttes.

«I denne saken mener vi at å presse innsatte inn i en overfylt celle med dårlig ventilasjon og lite eller ingen plass til å sitte eller ligge med verdighet, men i stedet må ligge tett som sardiner, krenker grunnleggende menneskelig verdighet og bidrar til umenneskelig og nedverdigende behandling og derfor bryter grunnloven», står det i dommen. «Dermed pålegger vi den innklagede part (regjeringen) å ta denne dommen til følge innen atten måneder ved å gjennomføre konkrete tiltak for å halvere trengselen og forbedre ventilasjonen i våre fengsler.»

 

Utfordringene blitt større

Norges ambassadør i Malawi, Kikkan Haugen, sier at utfordringene i Malawis fengsler har blitt større på grunn av dårlig rettsoppfølging, som fører til overfylte fengsler og dårlig infrastruktur.

– Fengselet som institusjon skal ikke være et sted for mishandling eller tap av menneskeliv, sier han.

Direktør Victor Mhango i Centre for Human Rights Education Advice Assistance (CHREAA) mener at problemet er at det ikke er politisk vilje til å håndtere fengselsforholdene.

CHREAA, som er en lokal organisasjon som jobber for å fremme rettighetene til sårbare mennesker, blant annet innsatte i fengsler, har uttalt at regjeringen er «fullstendig klar over problemene som fengselsdepartementet står overfor, men de tar ikke ansvar, og når det gjelder finansiering, har departementet minst penger».

– Medlemmene i parlamentet er heller ikke til hjelp. Tildeling av budsjettpenger til innsatte er ikke prioritert. Siden mennesker som er i fengsel, er ansett som kriminelle, bryr ingen seg, sier Mhango.

– Vårt kriminalpolitiske system tar ikke hensyn til de fattige. Rike mennesker finner man ikke i fengsel, kun fattige, legger han til.

 – De fleste malawiere har ikke råd til å hyre en advokat, og regjeringens justisdepartement takler ikke det økende presset fra mennesker som trenger juridiske tjenester. Det er ikke nok dommere til å håndtere presset, og det tar evigheter å henvise saker fra lavere til høyere rettsinstanser.

 

 

Siste nytt

Publisert: 25.04.2018 11.36.52 Sist oppdatert: 25.04.2018 11.41.31