Niger skårer dårlig innen de fleste kategorier. Barn i landet går en vanskelig framtid i møte.

Foto: UN Photo/Marco Dormino

Menneskelig utvikling: Norge på topp, Niger på bunn

Et barn født i Norge i dag vil leve i mer enn 82 år og bruke minst 18 år på skole. I Niger vil et barn leve i 60 år og tilbringe fem år på skolebenken. Gapet mellom og innen samme land et fortsatt en stor hindring for utvikling, får det fram i en rapport fra FNs utviklingsfond (UNDP).

Av Jan Speed Sist oppdatert: 14.09.2018 14.20.00

Norge er på toppen av årets Human Development Index (HDI), mens Niger er på bunn, viser rapporten som ble offentliggjort fredag.

Det store bildet viser fortsatt framgang i menneskelig utvikling.  Det har totalt vært en forbedring på 22 prosent siden 1990. I løpet av de siste åtte årene har tretten flere land sluttet seg til gruppen av land (nå 59) som skårer høyt på menneskelig utvikling, mens 9 land har kommet seg ut av bunnsjiktet.

Indeksen ser på endringer i helse, utdanning og intekter i hvert land.

– Mens det er grunn til optimisme at gapet mellom de med gode utvikling og de andre, er fortsatt gapet altfor stor. Ulikheter i alle former både mellom land og innenfor samme land begrenser folks valg og muligheter. Det hemmer utvikling, sier Selim Jahan, direktøren med ansvar for Human Development Report i UNDP.

I OECD-land, Øst-Asia og Stillehavsregionen er det i gjennomsnitt 28 kirurger per 10 000 innbyggere. I Sør-Asia er det åtte, mens i Afrika sør for Sahara er det mindre en to.

Jahan innrømmer samtidig at det er heller ikke nok å se på statistikk

– Vi kan ikke bare telle antall barn som går på skole. Vi må vite om de lærer noe. Vi må ha fokus på kvalitet for å fremme en bærekraftig utvikling, sier han.

Human Development Index:

På topp:

  • Norge
  • Sveits
  • Australia
  • Irland
  • Tyskland

 

På bunn:

  • Niger
  • Det sentralafrikanske republikk
  • Sør-Sudan
  • Tsjad
  • Burundi

 

 

Publisert: 14.09.2018 14.20.00 Sist oppdatert: 14.09.2018 14.20.00