På årets FN høynivåforum for bærekraftig utvikling deltar 50 ministre, samt representanter for sivilt samfunn og næringsliv. Foto: UN Photo/Loey Felipe

Norge lover FN økt bruk av kontant-bistand

Norge vil øke bruken av kontantoverføringer i bistand for å bidra til å nå FNs bærekraftmål om å avskaffe ekstrem fattigdom i verden innen 2030.

Av Jan Speed og Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 17.07.2018 08.34.01

Dette går fram av regjeringens rapport om Norges arbeid med å gjennomføre FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Rapporten, som tar for seg alle de 17 bærekraftmålene, legges fram på FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling i New York denne uken. Alle land, inkludert rike land som Norge, er forpliktet til å gjennomføre målene. 

I årets rapport skriver den norske regjeringen at Norge er i løypa for å oppfylle målene nasjonalt, men at «globalt er bildet mer dyster».  Mål nummer 1 er «avskaffelse av fattigdom». Fortsatt lever 10 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. Selv om dette er en nedgang fra 35 prosent i 1990, har den positive utviklingen stanset opp.

Likevel påpeker regjeringen at det er positivt at stadig flere utviklingsland har etablert egne systemer med sosiale sikkerhetsnett. De siste 20 årene har antallet økt fra 72 til 149 land. Men likevel mangler 55 prosent av verdens fattige tilgang til sosiale ytelser.
«Norge vil øke bruken av kontantoverføringer som en bistandsmekanisme,» lover regjeringen i rapporten til FN.

 

– Gir verdighet til enkeltmennesker

Mens Storbritannia og Irland er aktive støttespillere til programmer for sosial sikkerhet i flere land, har Norge foreløpig holdt en langt lavere profil.

– Vi har interesse av å se mer på dette framover både i humanitær og langsiktig bistand. Bruk av kontantoverføringer gir mer verdighet og makt til enkeltmennesker. Det gjør også lokalsamfunn mer positive til flyktninger i humanitære krisesituasjoner, sier statssekretær jens Frølich Holte (H) til Bistandsaktuelt.

Bistandsaktuelt har tidligere omtalt ulike nye velferdsreformer i afrikanske land, blant annet nye alderstrygdsystemer i Uganda og Kenya.

Les mer: 


Verdensbanken mener at sosiale velferdstiltak kan deles inn i sju hovedtyper:

  • Kontantoverføringer
  • Sosiale pensjoner
  • Matbaserte overføringer
  • Skolemat
  • Tilbud om arbeid i offentlig regi
  • Nødhjelp
  • Skolestipender, fritak for skolepenger osv.

 

Uten måloppnåelse

Statssekretær Holte leder den norske delegasjonen til høynivåforumet i New York denne uken.

– Det er mange flere deltagere og større interesse enn tidligere. Den politiske oppmerksomheten omkring bærekraftmålene øker, og det er bra, sier Holte.

Prinsippet om at «Ingen skal etterlates» – «Leave no one behind» – er grunnleggende for FNs bærekraftmål.

Det britiske Overseas Development Institute (ODI) har kartlagt hvor klare 86 land er til å oppfylle forpliktelsene om å sikre at alle skal få del i utviklingen. Av disse landene er 55 helt forberedt, 24 er delvis forberedt, mens fem ikke er klare. I løpet av det siste året har flere land gjort store forbedringer. Likevel går det fram av flere FN-rapporter at det er over 15 land – ofte i konfliktområder – som ikke vil klare å oppfylle de viktigste målene om å redusere fattigdom, eller sikre utdanning og helse for alle.

– Mange utviklingsland har en vei å gå for å kunne oppnå målene. Det største hinderet er finansieringen. Behovsgapet er større enn hva man kan klare å finansiere gjennom dagens bistandsbudsjetter. Vi er nødt til å mobilisere penger fra nye kanaler og landene selv må skaffe egne midler til utvikling, sier Holte.

 

– Politisk eierskap

Samtidig påpeker han at nok penger bare er en del av bildet.

– Politisk eierskap til endring er også noe som kreves for å nå bærekraftmålene. På områder som likestilling er dette utfordrende globalt, sier Holte.

I New York vil Norge være spesielt aktiv i å fremme bærekraftige energiløsninger, grønn økonomi, likestilling, utdanning og helse, opplyser statssekretæren.

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 17.07.2018 08.21.06 Sist oppdatert: 17.07.2018 08.34.01