Ola Elvestuen og Tarsicio Granizo

Miljøvernminister Ola Elvestuen (t.v.) og Ecuadors Tarsicio Granizio var lutter glede etter å ha undertegnet en avtale som gjør Ecuador til nytt partnerland i det norske klima- og skogprosjektet. Avtalen gir Ecuador inntil 300 millioner kroner i belønning for redusert avskoging.

Foto: Asle Olav Rønning

Norge starter skogsamarbeid med Ecuador

Ecuador blir nytt samarbeidsland i den norske klima- og skogsatsingen. Norge lover 300 millioner kroner til det søramerikanske landet.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 27.06.2018 14.48.58

- For oss er dette en historisk dag. Dette er en anerkjennelse av hva Ecuador har gjort de siste årene når det gjelder avskoging, sa Ecuadors miljøvernminister Tarcisio Granizo da avtalen ble undertegnet i Oslo under konferansen Oslo Tropical Forest Forum mandag.

Norge får dermed et nytt partnerland i den internasjonale klima- og skogsatsingen. Hensikten med avtalen er å verne tropisk skog. Norge inngår avtalen med Ecuador i felleskap med Tyskland, som i flere år har samarbeidet med Ecuador om skogvern.

Ecuador skal få inntil 300 millioner kroner fra Norge fram til 2020. Utbetalingene vil gå gjennom den tyske utviklingsbanken KfW.

Deler av betalingen skal gå som belønning for allerede oppnådde resultater innen redusert avskoging i 2015 og 2016. Utbetaling for disse årene skal skje i år, om Ecuadors tall for avskoging blir godtatt.

 

Har vært i fremste rekke

Miljøvernminister Ola Elvestuen peker på at Ecuador har noen av verdens mest verdifulle skogområder. Han sa landets myndigheter har vist et sterkt engasjement når det gjelder å verne skog, og har gjennomført viktige tiltak.

- Ecuador har vært i fremste rekke når det gjelder konkret handling mot avskoging og i å være en del av løsningen på klimautfordringene, sa Elvestuen.

Norske myndigheter ønsker å bidra til at resultatene som er oppnådd blir ivaretatt, sa Elvestuen.

Norge har tidligere avtaler med nabolandene Brasil og Colombia. Avtalen med Ecuador gjelder for hele landet, både Ecuadors del av Amazonas og landets øvrige skogområder.

 

Penger til lokalsamfunn

Pengene skal i hovedsak gå til lokalsamfunn. Granizo pekte på at Ecuador siden 2008 har hatt et program kalt Socio Bosque, der lokalsamfunn får betalt for å ta vare på skog.

Han viste til at myndighetene i landet ser vern av skog også som en del av et ønske om å snu økonomien bort fra en ensidig avhengighet av inntekter fra petroleumsutvinning og gruvedrift.

Det norske Regnskogfondet, som inntil nylig også har arbeidet i Ecuador, er positiv til avtalen. 

- Vi er veldig fornøyd med at dette skjer nå. Jeg har inntrykk av at Ecuadors myndigheter jobber bra med skogvern, og har gjort det lenge, sier Anna Bjørndal, som er leder for Regnskogfondets Amazonas-avdeling.

Hun sier at landet har sterke ikke-statlige organisasjoner og mener at det lokalsamfunnsbaserte programmet Socio Bosque er nyskapende og at andre land i regionen kan lære av dette.

Ifølge tall fra Global Forest Watch er 60 prosent av Ecuador dekket av skog. Årlig avskoging oppgis til 3,9 prosent siden 2000.

Oslo Tropical Forest Forum

Konferansen omtales som «det viktigste globale møtepunktet for klima- og regnskog», og har som målsetning å finne konkrete løsninger på hva som må til for at de tropiske skogene skal reddes. I Oslo møtes fem hundre delegater; beslutningstagere, sivilt-samfunnsaktører, urfolk, akademia, aktivister og ministre for å rette søkelyset mot konferansens tre hovedtemaer:

  • Kampen mot internasjonal skogkriminalitet:Ulovlig omsetning av regnskogstømmer er i verdi verdens fjerde største illegale handel, bare overgått av menneskehandel, våpen- og narkotikahandel.
  • Beskyttelse av urfolk og andre miljøforkjempere som kjemper for skogen i en tid, når drap og trusler mot miljøaktivister øker verden over.
  • Produksjon av råvarer som soya, palmeolje, kjøtt og papir uten at det fører til avskoging. Hvordan skal det globale næringslivet nå målene de har satt seg om at handelen med råvarer som ikke skal føre til avskoging.

Kilde: Klima- og miljødepartementet

Publisert: 27.06.2018 14.48.57 Sist oppdatert: 27.06.2018 14.48.58