Matsikkerhet er et område som regjeringen er opptatt av. Norad-direktør Jon Lomøy, her i  får stadig flere oppgaver overført fra Utenriksdepartementet.

Norad vokser med nye oppgaver

Etter en nedgang de siste to årene skal Nikolai Astrup nå «revitaliserer» skattebistand til utviklingsland. Det opprettes en «Kunnskapsbank» for faglig rådgivning til fattige land. Utenriksdepartementet overfører stadig flere oppgaver til Norad, men forventer kutt i stillinger og økt effektivisering.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 01.02.2018 15.27.38

Allerede i fjor ble flere store forvaltningsoppgaver flyttet fra Utenriksdepartementet til Norad.

 • I 2016 forvaltet Norad 3,36 milliarder kroner på vegne av UD.
 • I fjor ble dette økt med 130 prosent til 7,95 milliarder kroner.
 • I år skal Norad forvalte 8,7 milliarder kroner i tilskuddsmidler fra UD.
 • I tillegg forvalter Norad 1,49 milliarder kroner til klima og skogsatsingen som ligger under Klima- og miljødepartementet (KLD).

Dette går fram av tildelingsbrevet som utviklingsministeren har oversendt Norads direktør, samt tildelingsbrevet fra KLD.

 

Kunnskapsbank

Etter forslag fra Kristelig Folkeparti ønsker Stortinget at Norad oppretter en «Kunnskapsbank». Den skal formidle faglig rådgivning til fattige land innen utvalgte sektorer. Det jobbes nå i Norad med å utforme dette tilbudet. «Kunnskapsbanken vil bli et sentralt element i Norges utviklingssamarbeid fremover,» skriver Astrup i tildelingsbrevet.

Kunnskapsbanken vil omfatte:

 • Olje for utvikling
 • Fisk for utvikling
 • Skatt for utvikling
 • Statistikk
 • NORHED
 • Likestilling

Norge har tidligere forpliktet seg til økt innsats for å styrke skattearbeidet i utviklingsland. Dette vil den nye utviklingsministeren ta tak i og ber om en «opptrappingsplan for støtten».

 

Mer ansvar, færre stillinger

Tidligere har UD overført flere oppgaver knyttet til helse, utdanning, miljø, klima, energi, næringsutvikling, matsikkerhet og landbruk.

Nå vurderes det om Norad også skal overta forvaltningsansvaret for Extractive Industries Transparency Index (EITI) og et beslektet fond. Etaten skal også følge opp samarbeidet med forskningsmiljøer.

For å dekke de nye oppgavene ble 17 nye stillinger opprettet i Norad i 2017. Nå ber regjeringen at økningen «bør søkes reversert over tid». Astrup forventer nye effektiviseringstiltak som skal «gi konkrete resultater også i form av færre stillinger».

Astrup signaliserer at Norad skal bidra til at de om lag 3300 tilskuddsavtaler i utenrikstjenesten ikke øker, samt arbeide for ytterligere reduksjon i antall avtaler. Han ønsker også en opprydding der prosjekter finansieres over flere budsjettposter.

 

Vil vise resultater

Regjeringen er opptatt av å vise resultater av bistandsarbeidet. I tildelingsbrevet går det fram at Norads kommunikasjonsarbeid skal «bidra aktivt til en enhetlig profilering av norsk utviklingssamarbeid i samarbeidslandene blant at ved at norske bidrag framstår som gitt av «Norge» og ikke av «Norad» eller andre norske institusjoner. UD ønsker at «annonsering og formidling av norsk støtte avklares med UD for å vurdere hvordan politisk ledelse kan markere norske bidrag på best mulig måte».

Det skal også utvikles et system for å synliggjøre innsats og resultater på menneskerettighetsområdet.

 

Året for de store konferansene

En internasjonal utdanningskonferanse skal arrangeres i Oslo i løpet av året. Det står ikke hvor mye det skal koste.

Norad skal også gjennomføre Oslo Tropical Forest Forum, tidligere kjent som Oslo REDD Exchange. Arrangementet vil være et prioritert område for kommunikasjonsarbeidet til Norad og KLD. 12 millioner kroner settes av til dette.

Arrangementet gjennomføres for fjerde gang (tidligere Oslo REDD Exchange), og regjeringer mener det «er en av de viktigste globale møteplassene for utveksling av erfaring med REDD+ blant sivile samfunnsaktører, myndigheter og andre aktører som jobber med å redusere klimagassutslipp fra tropisk skog». Som en del av arrangementet skal det være en markering i Oslo Sentrum med mål om å spre kunnskap om regnskogens betydning for klimaet blant den norske befolkningen. 

1,2 millioner kroner brukes for å synliggjøre resultatene av 10 år med REDD+ og Klima- og skoginitiativet for Norges befolkning.

 

De store tildelingene

Dette er de 5 største tilskuddspostene som Norad nå forvalter:

 • Global helse                                  3,2 milliarder kroner
 • Sivilt samfunn                               2 milliarder kroner
 • Klima- og skoginitiativet              1,49 milliarder kroner
 • Utdanning                                      1   milliard kroner
 • Klima og miljø                               725 millioner kroner
Publisert: 01.02.2018 15.27.38 Sist oppdatert: 01.02.2018 15.27.38

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.