Norsk Folkehjelp får sammen med tre andre organisasjoner 500 millioner kroner for å rydde miner i blant annet Sør-Sudan. Samtidig avslutter organisasjonen samarbeidet med USAID, en beslutning som blant annet rammer et nødhjelpsprosjekt organisjonen har drevet med amerikansk støtte i Sør-Sudan. Foto: Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp får storoppdrag fra britene

Norsk Folkehjelp og tre andre internasjonale organisasjoner får 500 millioner kroner i støtte fra britiske myndigheter. Pengene skal gå til rydding av eksplosiver i ni land i Afrika og Asia. Samtidig avslutter Folkehjelpa sitt 15 år lange samarbeid med USAID.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 10.09.2018 12.19.04

Norsk Folkehjelp og tre samarbeidspartnere har blitt tildelt oppdraget med å rydde miner og eksplosiver i Angola, Kambodsja, Somalia, Myanmar, Zimbabwe, Laos, Vietnam, Sør-Sudan og Libanon.

Den jobben vi skal i gang med vil trygge lokalmiljøet til over 820 000 mennesker. I tillegg til å fjerne eksplosive farer, vil vi undervise 280 000 voksne og barn i minerisiko. Dette er livsviktig kunnskap i lokalsamfunn hvor risikoen for lemlestelse og død ligger som en konstant trussel i bakken, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, i en pressemelding.

Målet med denne storsatsingen at minefelt på størrelse med 16 000 fotballbaner være ryddet innen 2020.

 

– Kjærkomment bidrag

De tre andre organisasjonene som inngår i samarbeidet er de britiske organisasjonene Mine Advisory Group (MAG) og The HALO Trust samt sveitsiske Geneva International Centre for Humanitarian Demining.

Vi kommer til å bidra både med fjerning av miner og opplæring i minerisiko, og spesielt jobbe med den delen av prosjektet som handler om å ruste nasjonale myndigheter til å kunne håndtere sin egen mineproblematikk på en god måte, forklarer Westhrin. Hun fortsetter:

  Vi mottar allerede støtte fra en rekke store, etablerte donorer til det humanitære nedrustningsarbeidet vårt. De britiske midlene vil være et kjærkomment bidrag også for pågående operasjoner, sier Westhrin.

 

Bryter med USAID

Særlig kjærkommen er nok den nye storkontrakten fordi Norsk Folkehjelp nylig besluttet å avslutte sitt samarbeid med USAID. Den beslutningen kommer i kjølvannet av at den norske organisasjonen tidligere i år inngikk et forlik med den amerikanske statlige bistandsorganisasjonen.

 

Amerikanske myndigheter mente at Norsk Folkehjelp hadde brutt reglene om å ikke ha kontakt med personer eller grupper som står på USAs forbudsliste. Norsk Folkehjelp var uenig, men valgte allikevel å betale 16 millioner kroner til til amerikanske myndigheter. Og nå velger altså den norske organisasjonen å avslutte samarbeidet med USAID.

– Dessverre er det umulig for oss å fortsette samarbeidet uten å miste vår uavhengighet, sier  Westhrin. Hun understreker at det er den statlige amerikanske strenge krav til sine samarbeidspartnere Folkehjelpa ikke lenger kan godta​​

 – Norsk Folkehjelp er en norsk organisasjon og vi følger norske regler. USAID stiller krav i sine regelverk for hvem vi kan samarbeide med og hvordan Norsk Folkehjelp arbeider, også i prosjekter som ikke er støttet av USAID, men for eksempel av norske myndigheter og norske skattebetalere. Det kan vi ikke godta, sier Westhrin.

 

Rammer sørsudanere

Som en umiddelbar konsekvens av denne beslutningen må Norsk Folkehjelp trekke seg ut av et konkret nødhjelpsprosjekt i Sør-Sudan som USAID har finansiert. Norsk Folkehjelp har mottatt om lag 35 millioner kroner årlig fra USAID til dette prosjektet.  

– Det er fortvilende. 7 millioner sørsudanere er avhengig av nødhjelp for å overleve. De trenger mer, ikke mindre, hjelp. Vi håper at andre vil ta over prosjektet vi nå må trekke oss ut av, og vil jobbe for å kunne øke vår bistand i andre områder av landet, sier Westhrin.

Samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og USAID har pågått i over 15 år. 

– Vi vil ikke søke flere samarbeid med USAID før vilkårene for et nytt samarbeid ivaretar vår uavhengighet, sier Westhrin.​

 

Publisert: 10.09.2018 12.19.03 Sist oppdatert: 10.09.2018 12.19.04