NORTH AMERICA, WORKERS, FARM, LABOR, FIELD, ILLEGAL, UNDOCUMENTED, AGRICULTURE, DEPORT, TRUMP, LAW, BORDER, ECONOMY, JOBS, EMPLOYMENT, RESEARCH, SCIENCE, STUDY

Fattige folk utnyttets under slavelignende forhold mange steder i verden. Foto: NTB scanpix

Færre flyktninger i Norge – mer til global kamp mot slaveri

Årets bistandsbudsjett får 200 millioner kroner mer å rutte med. Halvparten skal brukes i kampen mot moderne slaveri. Nødhjelp til Afrika får også en solid økning.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 23.11.2018 13.31.01

Nye overslag viser en nedgang på 200 millioner i flyktningutgifter i Norge som er godkjent av OECD/DAC som bistand. Dette gir rom for å øke innsatsen på en rekke prioriterte områder i bistandsbudsjettet for 2018, heter det i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

– Menneskehandel og uanstendige arbeidsforhold må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Derfor øker regjeringen innsatsen til å bekjempe moderne slaveri med 100 millioner kroner. Pengene skal kanaliseres til Global Fund to End Modern Slavery. Fondet bidrar til å forebygge moderne slaveri og gir ofre en ny start, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Den humanitære bistanden økes med 34 millioner. Mesteparten av dette skal gå til FNs nødhjelpsappeller i Afrika.

– Det er enorme humanitære behov i mange afrikanske land. Til tross for det er FNs nødhjelpsappeller for Afrika kraftig underfinansierte, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

FNs fredsbyggingsfond får ytterligere 25 millioner kroner i år for innsatsen med å forebygge konflikter og å støtte sårbare stater som er på vei inn i konfliktsituasjoner.

UD opplyser at regjeringen vil i I tråd med regjeringens strategi for Sahel øke støtten til denne sårbare regionen i Afrika med 20 millioner kroner. Midlene skal kanaliseres gjennom FNs fredsbyggingsfond. Fondet arbeider for å løse de strukturelle årsakene til de mange krisene som preger Sahel.

14 millioner kroner ekstra havner hos Den globale vaksinealliansen (Gavi) og Koalisjonen for epidemisk beredskap og innovasjon (Cepi) økes med til sammen 14 millioner kroner.

 

Publisert: 23.11.2018 13.24.00 Sist oppdatert: 23.11.2018 13.31.01