SOC BNC

Høvding Absalon Arango viser statsminister Erna Solberg og Colombias president Juan Manuel Santos rundt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Norge lover regnskogsmilliarder til Colombia

Dersom Colombia reduserer avskogingen i landet tilstrekkelig vil Norge bidra med opptil 400 millioner kroner årlig fram til 2025.

Av NTB Sist oppdatert: 11.04.2018 06.01.48

Det kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) og president Juan Manuel Santos tirsdag under et besøk i Amazonas. Statsministeren sier hun er fornøyd med tiltakene landet har satt i gang for å stanse avskoging innen 2030, men legger ikke skjul på at det finnes utfordringer.

– Det er ingen tvil om at økningen av ulovlig avskoging i områder FARC har hatt kontroll over etter fredsløsningen er et lite tilbakeslag. Men sånt skjer når man faktisk oppnår et annet mål, nemlig fred. Og da er det desto viktigere å få fortgang i dette arbeidet, sier Solberg til NTB.

Hun understreker at det selvfølgelig er viktig å ha to ting i hodet samtidig, og at det selvfølgelig er ønskelig med både fred og stans av avskoging.

– Men du kan ikke la være å skape en god sikkerhetssituasjon for å forhindre at regnskogen brennes ned, da må du ha andre systemer på plass, sier Solberg.

 

Urfolk får mer selvstyre

Under besøket i Amazonas undertegnet Santos et dekret som gir urfolket i området mer selvstyre, noe de har kjempet for i over 20 år. Over halvparten av colombiansk Amazonas ligger i urfolkets territorium

Bevaring av regnskog er et viktig og effektivt tiltak i kampen mot global oppvarming og klimaendringer, og menneskene som bor her blir ofte betegnet som «regnskogens voktere».

– Å gi urfolket mer makt og samtidig sikre at deres landområder respekteres er en av de beste måtene å verne om Amazonas på, heter det i en uttalelse fra Statsministerens kontor.

 

– Kan holde igjen midler

Dersom Colombia lykkes i å redusere avskogingen i landet, vil Norge bidra med opptil 400 millioner kroner årlig fram til 2025, med mulighet for forlengelse til 2030.

– Når de målene sine, så får de utbetalt pengene, hvis ikke får de ikke penger. Vi har alltid stått på den linjen. Det er også derfor vi har hatt noen år med mye penger til Brasil, mens vi andre år har holdt igjen, sier Solberg.

Klimaminister Ola Elvestuen (V), som også er med på statsbesøket til Colombia, sier han håper dette er en modell som også kan brukes mot andre land.

 

Viktig samarbeidspartner

– Norge er vår viktigste samarbeidspartner i det vi føler er et stort ansvar, og er per nå involvert i alle de gode tiltakene vi har iverksatt, sier Santos til NTB.

Detaljene i den nye avtalen vil bli forhandlet fram etter høstens valg i Colombia, og Elvestuen håper det gode samarbeidet vil fortsette.

– Colombia er et land vi har og har hatt et godt samarbeid med, og det er viktig å videreføre dette med en ny administrasjon, sier Elvestuen, som sier han er imponert over bredden i tiltakene Colombia så langt har innført. 

Norges skogsamarbeid med Colombia

  • Colombia er et av Norges hovedsamarbeidsland for vern av regnskogen.
  • Under klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble Colombia, Norge, Tyskland og Storbritannia enige om et klima- og skogsamarbeid.
  • Norge forpliktet seg til å bidra med opptil 1,8 milliarder kroner totalt for perioden til og med 2020, der minimum 1,5 milliarder kroner kun skal utbetales for verifiserte, det vil si uavhengig bekreftede, utslippsreduksjoner.
  • Skogen i Colombia dekker over 600.000 kvadratkilometer – eller nesten to ganger størrelsen på Fastlands-Norge.
  • Over halvparten av Colombias klimagassutslipp kommer fra avskoging og landbruk.
  • Utslipp fra skog i Colombia har gått betydelig ned de siste årene sammenlignet med perioden 1990–2010.
  • Etter flere år med nedgang gikk imidlertid avskogingen i Colombia i 2016 opp med 44 prosent sammenlignet med 2015. Økningen skyldtes i stor grad at områder som tidligere var utilgjengelige som følge av konflikten og FARCs tilhold nå blir tatt i bruk, både lovlig og ulovlig.
  • Man ser en økning i ulovlig ekspropriering av jord, kvegdrift, kokaproduksjon, ulovlig gruvedrift og ulovlig tømmerhogst.
  • Innsatsen er blitt trappet opp i de områdene som er mest utsatt for avskoging, spesielt når det gjelder kontroll, håndhevelse og samarbeid med forsvaret og andre sektorer. Det blir innført stans av ulovlig veiutbygging i Amazonas og utvidelse av nye verneområder og urfolksterritorier.
  • Så langt har Norge utbetalt 180 millioner kroner på basis av oppnådde utslippsreduksjoner i Amazonas. 125 millioner kroner er blitt utbetalt på basis av oppnådde reformer.

Kilde: Klima og miljødepartementet

Publisert: 11.04.2018 06.01.47 Sist oppdatert: 11.04.2018 06.01.48