Copyright © fotograf  Tanzania, Dar es Salaam, SEAP, ARB, ingeniører

Estersia Manjira har vært med og designet bygget som skal tas i bruke av Institute of Tax Administration. Her på befaring sammen med on site ingeniør Peter J Kessy. Foto: Ken Opprann

 

Foto: Ken Opprann - tlf. 90746150

Tanzania: Kvinnelige ingeniører er et gode

I Dar es Salaam er behovet for ingeniører skrikende. Det er en megaby med voksesmerter, et vanvittig trafikkbilde, en utdatert jernbane og nye planer for regionens største havn. Med norsk støtte er flere kvinner klare til å bidra med løsninger. Kan kvinnelige ingeniører sette fart i lokal utvikling og økonomisk vekst?

Av Anne Kidmose Jensen Sist oppdatert: 20.09.2018 18.21.10

På dataskjermen til Zanura Jumanne Miraljis er det tegnet inn blå vegger. Mellom veggene har hun tegnet inn elektriske ledninger med røde streker.

– Tegningen hjelper med meg å planlegge hvor mange stikkontakter bygningen skal ha, forklarer, den 27 år gamle elektroingeniøren.

Zanura arbeider som praktikant hos konsulentfirmaet Nimeta i Tanzanias største by, Da es Salaam. Rundt henne i byen skyter det opp nye høyhus, biler tuter og det er trengsel for å komme seg om bord på de moderne BRT-bussene. Det er denne infrastrukturen hun gjerne vil være med på å utvikle.

Men som kvinne kan jobben som ingeniør være vanskelig å oppnå.

– Som kvinne må tro på deg selv, ellers kommer du ingen vei. Når man leter etter en praktikantplass, spør arbeidergiverne ofte: Kan hun virkelig arbeide, hun er jo en kvinne? forteller Zanura.

Zanura Miraji er blant de over 400 unge kvinnelige ingeniører som ar fått økonomisk støtte fra den norske ambassaden i Tanzania for å få fullført sin praksisperiode.  En slik praksis er obligatorisk for å bli registrert som profesjonell ingeniør.  Siden 2010 har norsk bistand støttet kvinnelige ingeniører i programmet Structured Engineers Apprenticeship Programme (SEAP) med over 30 millioner norske kroner.

– Noen bedrifter vil ikke engang betale 1000 shilling ca. 3 kroner i daglig reisegodtgjørelse til praktikanter.  Så uten norsk støtte hadde jeg ikke kunnet arbeide her, sier Zanura. Hun får rundt 2500 kroner pr. måned igjennom dette programmet.

 

Særbehandling er nødvendig

Resultatet av den norske ambassadens støtte til kvinnelige ingeniører i Tanzania er antallet kvinner i dette yrket har steget betydelig. Tidligere var en av 27 ingeniører kvinne, nå er en av ti kvinne.  Dette ii følge det offentlige Engineering Registration Board (ERB). Tidligere var det kvinner som kom i mål som registrerte ingeniører.

– Selv om kvinnene ble utdannet, fortsatte de ikke i praktikantdelen. De begynte å jobbe med andre ting, ble gift og fikk barn, forteller Veronica Ninalwo fra ERB.

Blant kvinnene som ikke mottar støtte, dropper nesten 70 prosent ut av praktikantdelen, mens det gjelder bare 14 prosent av kvinnene i SEAP-programmet. Siden 2010 har programmet omfattet 441 kvinner, av dem har 316 fått fast ansettelse og 246 er blitt registret som profesjonelle ingeniører.

Estersia Manjira er en av dem som gjennomførte praktikantperioden med et månedlig tilskudd og ble registrert som sivilingeniør i 2015. Nå er hun ansatt som tilsynsfører hos en entreprenør, og da Bistandsaktuelt møter henne er hun i sin første svangerskapspermisjon.

– Særbehandling er riktig, fordi vi er så få kvinner. Men etter hvert blir det flere i industrien, fordi kvinner blir inspirert av å se at andre kvinner kan lykkes, sier 30-årige Estersia. Hun mener at kvinner blir likeverdig behandlet på arbeidsplassene.

 

Ingeniører og økonomisk utvikling

Zanura Miraji og Estersia Manjira vil gjerne bidra til utviklingen av landet sitt. En studie fra Royal Academy of Engineering i London fra 2016, viser en sammenheng mellom et lands økonomiske utvikling og ingeniører til rådighet. Selv i land som Norge er under 20 prosent av nyutdannede i ingeniørfag kvinner, mens tallet i Danmark og i Argentina er hele 35 prosent kvinner, ifølge den engelske studien. Så spørsmålet er om likestilling i ingeniørfaget vil ha en positiv virkning på økonomien?

Sel vom den norske ambassaden i Tanzania ikke har tall som påviser noen direkte forbindelse, så er det en sammenheng mener ambassadens energiråd Katrine Vestbøstad.

– Generelt i samfunnet kan en mer mangfoldig gruppe av mennesker komme fram til nye ideer. Jeg vil ikke slå fast at kvinner er mer produktive enn menn, men vi har merket oss at kvinner har fått utmerkelser hos ERB for sitt arbeid, sier hun.

 

Framtidas ideer

Integreringen av kvinner i det tekniske arbeidsmarkedet i Tanzania støter på både kulturelle og økonomiske barrierer. Det er viktig å skape like muligheter, mener Katrine Vestbøstad.

– Vi ser at mange kvinner er istand til å bli ingeniører og det kan bidra til Tanzanias Industrialisering, sier hun.

Landet har flere store infrastruktur-prosjekter på tegnebrettet. Tidligere i år meldte Tanzanias regjering at den vil gå til kamp mot trafikk-kaoset i Dar es Salaam. De lange bilkøene koster landet milliarder av shilling.

Ifølge lektor Divina Kaombe ved Universty of Dar es Salaams ingeniørskole kan nettopp kvinnelige ingeniører sikre flere kvalifiserte fagfolk til fremtidige oppgaver.

– Som kvinner og mødre kan vi lettere oppfordre våre barn til å ta en teknisk utdannelse, - dersom vi selv har gjort det. Dersom vi fokuserer på økonomisk bærekraft, er det viktig å ha nok ingeniører, sier Divina Kaombe.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 17.09.2018 08.04.29 Sist oppdatert: 20.09.2018 18.21.10