President Idriss Déby, Tsjad.

Tsjad er i økonomisk krise etter at landets oljeinntekter har falt dramatisk siden 2014. Bildet viser president Idriss Déby Itnu under et møte i Den afrikanske unionen i Addis Abeba i 2016. Foto: Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix.

Amnesty: Kutt i helse og utdanning rammer de svakeste

Halvparten av det offentlige helsebudsjettet har gått med i dragsuget etter at Tsjad mistet mye av oljeinntektene sine. De aller fattigste rammes hardest, går det fram av en rapport fra Amnesty International.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 25.07.2018 06.06.59

President Idriss Déby Itno i det sentralafrikanske landet Tsjad har gjennomført omfattende kutt på de offentlige budsjettene etter at landets oljeinntekter falt dramatisk i 2014. Protester slås hardt ned på.

Mens norsk økonomi har landet på beina etter at oljeprisene på verdensmarkedet stupte for fire år siden, er flere afrikanske oljeproduserende land fortsatt i økonomisk krise som følge av at inntektene fra salg av olje og gass har tørket inn. Tsjad er et av dem.

 

Mellom 2013 og 2017 ble Tsjads offentlige utgifter redusert med hele 40 prosent, ifølge en ny rapport fra Amnesty International.

Det går hardt ut over de aller fattigste, ifølge Amnesty-rapporten, som oppgir at helsebudsjettet er 1,4 milliarder kroner lavere i 2017 enn i 2013. Det betyr at de offentlige utgiftene til helse er mer enn halvert.

Halveringen av Tsjads helseutgifter har blant annet rammet et nasjonalt akuttmedisinsk helseprogram som ble etablert mellom 2006 og 2010 og som ga gratis helsetjenester på en rekke områder.

 

Innsparinger undergraver rettigheter

Samira Daoud, regional visedirektør for Amnesty International i Vest- og Sentral-Afrika, kritiserer innsparingstiltakene i Tsjad og mener de bryter med grunnleggende rettigheter. Amnesty minner om at menneskerettighetene også omfatter retten til helse og utdanning.

- Tsjads regjering må innse at disse innsparingstiltakene er hjerterå, og at økonomisk krise ikke er noen unnskyldning for å undergrave folks rettigheter, inklusive retten til helse og utdanning, sier Daoud i en pressemelding.

Amnesty legger også et ansvar på internasjonale finansinstitusjoner, og understreker at långivere har et ansvar for å ikke foreslå eller finansiere tiltak som bryter menneskerettighetene.

Det internasjonale pengefondet (IMF) gir Tsjad krisehjelp, og et av vilkårene har vært at offentlige utgifter skal reduseres. I avtalen mellom IMF og Tsjad heter det at utgifter til fattigdomsreduksjon ikke skal gå under et bestemt nivå. Dette har imidlertid ikke i hindret store kutt i helsetilbud for de aller fattigste.

Amnesty er kritisk til at det ikke er gjennomført vurderinger av om innsparingstiltakene ville ramme folks økonomiske og sosiale rettigheter.

IMF har foreløpig ikke svart på spørsmål fra Bistandsaktuelt om Amnestys rapport.

 

Rammer mor og barn

Rapporten gir eksempler på hvordan kuttene i helsebudsjettet rammer gravide. En landsbyleder i landsbyen Massaguet forteller om hvordan en familie måtte betale mer enn 500 kroner, tilsvarende halvparten av minstelønnen for en måned, for at en fødende kvinne skulle komme seg til sykehus.

Andre forteller om gravide som ikke har råd til å reise på kontroll under svangerskapet, og hvordan familier selv må dekke kostnader som engangshansker og laken i forbindelse med en fødsel.

Medarbeidere fra Amnesty International har også samlet inn vitnesbyrd om den fortvilte situasjonen som oppsto da familien til en førstefødende 18-årig jente med det fiktive navnet «Bintou» ikke hadde råd til å sende henne til det nærmeste helsesenteret i byen Dourbali.

Ifølge en sykepleier på helsesenteret i Dourbali oppsto det komplikasjoner hjemme i landsbyen. Etter at fødselen hadde pågått i flere dager, fikk familien penger fra en nabo for å transportere jenta med hest og kjerre til helsesenteret. De kunne ikke hjelpe den fødende, som måtte videre til sykehus i hovedstaden N’Djamena.

Bintou trengte først smertestillende og medisiner for å dempe riene. «Vi har ikke lenger noen medisiner igjen fra det gratis akuttmedisinske programmet. Vi har faktisk ikke fått noe det siste halvannet året,» sier sykepleieren i rapporten, og forteller at hun i dette tilfellet betalte medisiner av egen lomme. Bintou fikk gjennomført keisersnitt, og overlevde. Barnet overlevde ikke.

 

Slår hardt ned på protester

Myndighetene i Tsjad har i tillegg til kutt i bevilgninger til helse også gjort omfattende reduksjoner i lønningene til offentlig ansatte og i utdanningsbudsjettet. Samlet er offentlige utgifter til utdanning redusert med en femdel mellom 2014 og 2016. Både grunnskole og høyere utdanning er omfattet av kuttene.

Stipender for studenter som studerer på universitetene er stoppet, og de må også betale mer i studieavgifter. Ifølge Amnesty er kuttene gjort uten at det er tatt sosiale hensyn.

Amnesty kritiserer Chads myndigheter for å bryte menneskerettighetene i forbindelse med protestdemonstrasjoner mot innsparingene tidligere i år. Sikkerhetsstyrkene skal ha møtt demonstrasjonene med tåregass og omfattende arrestasjoner. Ifølge Amnesty har minst to aktivister blitt utsatt for tortur i fengsel.

 

Milliardlån skal betales tilbake

Samtidig med bortfallet av oljeinntekter, tynges Tsjad under et lån på mer enn én milliard amerikanske dollar hos Glencore, en sveitsisk-britisk råvaregigant med omfattende virksomhet i flere afrikanske land.

Lånet ble brukt til å sikre det statlige oljeselskapet i Tsjads en stor eierandel i landets viktigste oljefelt. Glencore-lånet, som ble tatt opp før oljeprisene falt, har spist opp en stor del av Tsjads gjenværende eksportinntekter. En avtale med Glencore og fire internasjonale banker fra juni i år har ifølge nyhetsbyrået Reuters gitt landet noe lettere betingelser.

Tsjad har tatt imot et stort antall flyktninger fra nabolandene. Landet spiller også en viktig sikkerhetsmessig rolle i regionen, blant i å bekjempe opprørsgruppa Boko Haram i grenseområdene mellom Nigeria, Niger, Tsjad og Kamerun. Tsjad har også deltatt i fredsbevarende operasjoner i Mali og i Den sentralafrikanske republikk.

Idriss Déby har sittet ved makten siden 1991. Han har vunnet presidentvalgene i 1996, 2001, 2006, 2011 og 2016.

Tsjad

- Tsjad er Afrikas tiende største oljeprodusent med en produksjon rundt 100 000 fat/døgn.

- En rørledning fra oljefeltene i Tsjad gjennom nabolandet Kamerun til en terminal ved Guineabukta sto ferdig i 2003.

- Økonomien er sterkt avhengig av oljeinntekter.

- Landet hadde betydelig økonomisk vekst mellom 2000 og 2014, men er fortsatt et av de fattigste i Afrika målt etter brutto nasjonalprodukt per innbygger.

(Kilder: BP Statistical Review of World Energy 2018, Verdensbanken)

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 25.07.2018 06.06.58 Sist oppdatert: 25.07.2018 06.06.59