BNC

Knut Arild Hareide, parlamentarisk leder i KrF, nestleder og finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad (t.h) i KrF lanserte fredag sitt alternative statsbudsjett for 2019 under en pressekonferanse på Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

 

 

KrF: Mer til Afrika, matsikkerhet og organisasjoner

Regjeringens satsing på Afghanistan kuttes med 85 millioner kroner, mens Afrika skal prioriteres. Tilsammen skal bistanden økes med nærmere en halv milliard kroner. Dette er hovedpunkter fra Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett som ble presentert fredag.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 09.11.2018 11.08.18

I en situasjon der det mye omtalte sentrumspartiet er på vei inn i regjeringsforhandlinger knytter det seg ekstra interesse til KrFs budsjettforslag. 

På samme måte som tidligere vil Kristelig Folkeparti igjen øke innsatsen i Afrika.KrF foreslår i sitt alternative statsbudsjett å øke regionbevilgningen til Afrika med 300 mill. kroner mer enn regjeringen. 

 

Mer til matsikkerhet

Partiet ønsker også å øke innsatsen på klimatilpasset landbruk og matsikkerhet med 150 millioner kroner.

I begrunnelsen skriver KrF: «Nesten halvparten av dødsfall blant barn under 5 år er knyttet til sult. Nok og næringsrik mat er dessuten en forutsetning for både god helse og evne til å lære. Satsing på klimatilpasset landbruk er effektiv fattigdomsbekjempelse.»

Mye av dette vil trolig også havne i Afrika om det skulle bli vedtatt. KrF vil i tillegg sette av ekstra 10 millioner slik at utenriksdepartementet kan sende flere fagrådgivere til ambassader i Afrika sør for Sahara.

I forslaget til endringer på statsbudsjettet til regjeringen foreslår KrF påplussinger på UD-budsjettet på 825 millioner kroner, mens de foreslår kutt på 380 millioner kroner.

 

Mer til organisasjonene

KrF mener at regjeringens forslag til støtte til sivilt samfunn via Norad innebærer en reell nedgang sammenlignet med tidligere års bevilgninger.

Partiet foreslår derfor å sette av 150 mill. kroner ekstra til bistand via sivilsamfunnsorganisasjoner. Dette er spesielt viktig «i en tid da organisasjoner og menneskerettighetsforkjempere opplever økt press», heter det i begrunnelsen.

I tillegg har Atlas-alliansen fått gehør for sin hjertesak. KrFs alternative budsjett foreslår en betydelig satsing på hjelpemidler til funksjonshemmede og ivaretakelse av funksjonshemmedes rettigheter.

Redd Barna sier i en kommentar at de er fornøyd med at KrFs budsjett møter, og overstiger, Norges løfte om 1 prosent av BNI til bistand.

- Vi er også glade for å se en økning til sivilt samfunn, men skulle ønsket at Krf prioriterte dette enda høyere. Sivilsamfunnet er en kritisk korreks til korrupsjon, maktmisbruk og urettferdighet, og avgjørende for å bekjempe fattigdom og holde myndighetene til ansvar. Samtidig blir sivilsamfunnsaktører både strupet og angrepet i stadig flere land, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Totalt 60 millioner kroner mer til fire FN-organisasjoner er også med i forslaget.

 

Andre får kutt

De største kuttene som KrF ønsker i statsbudsjettet på bistandsfeltet er:

  • 75 millioner fra regjeringens foreslåtte økning til Midtøsten og Nord-Afrika
  • 110 millioner fra potten til Europa og Sentral-Asia
  • Støtten til Afghanistan reduseres med 85 millioner kroner
  • Støtten til globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning reduseres med 50 millioner.

Forut for regjeringsforhandlingene flagger KrF klart at de mener Norge må ta et større ansvar for å avhjelpe dagens flyktningsituasjon, både ved å hjelpe i nærområdene og her hjemme. Partiet vil øke antall kvoteflyktninger i Norge med 1000 sammenlignet med regjeringens forslag. Dette er også tiltak som normalt finansieres over bistandsbudsjettet. Utspillet har imidlertid allerede fått kritikk fra Høyres regjeringspartner Frp.

Redd Barna mener på sin side at det ville vært et ordentlig løft, og i tråd med FNs anbefalinger hvis Norge tok imot 5000 kvoteflyktninger.

- Derfor mener vi at KrFs forslag om å øke antallet til 4000 er en viktig prioritering og en god start, sier Lange. 

Mens bistands-Norge ennå venter på hva slags modell for reform av bistandsforvaltningen Solberg-regjeringen velger, flagger KrF gjennom sitt alternative budsjett at de har tiltro til Norad ved å be om en styrking av bistandsforvaltningen i Norad med 15 millioner kroner.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 09.11.2018 11.08.17 Sist oppdatert: 09.11.2018 11.08.18