Norske organisasjoner får støtte fra Norad til å drive informasjonsarbeid i Norge om internasjonale utvikling i vid forstand.

Ni organisasjoner får ferske infopenger fra Norad

Totalt 39 organisasjoner skal bruke 59 millioner i informasjonsstøtte fra staten de nærmeste to årene, etter at Norad har tildelt årets midler til ytterligere ni organisasjoner.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 20.02.2018 11.02.06

Norad mottok 26 søknader i årets søknadsrunde. Det var 12 millioner kroner til fordeling. Ni organisasjoner får i dag tilsagn om nye toårige avtaler. Nesten alle er gamle travere i utviklingsbransjen. En nykommer er Freethem, en ungdomsorganisasjon som arbeider mot menneskehandel.

Disse organisasjoner får støtte på årets tildeling:

  • FORUT
  • Freethem
  • Global.no
  • Norway Cup
  • Publish What You Pay
  • RORG
  • Tax Justice Network
  • Utviklingsfondet
  • WWF Norge
  • Mens FIVAS får tilbud om midler til utfasing.

 

Det ble fordelt i overkant av 47 millioner kroner på flerårige avtaler med 30 organisasjoner i fjor. Norad opplyser at ettersom alle midlene under denne ordningen er avtalefestet for perioden 2018-2019 vil det ikke være mulig å søke om midler før høsten 2019. Unntaket er om det bevilges mer midler til ordningen før den tid. Det er nå færre organisasjoner som mottar støtte enn i 2016. Støtten til FN-sambandet er utenom.

 

Kritisk debatt

– Vi mener 39 avtaler med ulike organisasjoner vil kunne ivareta formålet med ordningen, som er å fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer, sier avdelingsdirektør for avdeling for sivilt samfunn i Norad, Wenche Fone.

Hun sier at Norad i årets søknadsrunde har «vektlagt søknadens kvalitet, kostnadseffektivitet og dokumenterte resultater.»

– Det er viktig at søknaden kan vise til konkrete tiltak og aktiviteter med klart definerte målsettinger. Midlene skal ikke gå til organisasjonens generelle profileringsarbeid, sier hun.

Publisert: 20.02.2018 11.02.06 Sist oppdatert: 20.02.2018 11.02.06