Utenriksminister Ine Eriksen Søreide påpekte at Norge åpnet sitt første konsulat i India i 1845. Nå presenteres en ny strategi for Norge - India samarbeidet - 10 år etter at den første ble lansert. Foto: Jan Speed

India: Rigide norske visumregler kan hemme fornyet samarbeid

Norge må ikke å gå glipp av Indias vekst, sa utenriksministeren Ine Eriksen Søreide da hun lanserte Norges strategi for samarbeid med India fram mot 2030. Indias ambassadør Krishan Kumar repliserte: – Det er viktig at indiske borgere ikke blir nektet visum til Norge eller at visum blir forsinket. Det hadde vært et hinder for samarbeid. * Miljøorganisasjonen Zero kritiserer norsk satsing på gass i India

Av Jan Speed og NTB Sist oppdatert: 14.12.2018 12.11.43

– Det er avgjørende at våre to folk kan bevege seg i et klima med gjensidighet. Når vi snakker om områder for samarbeid er det viktig med et samarbeidsfremmende atmosfære. Det er et grunnleggende premiss for ethvert samarbeid, sa Krishan Kumar, Indias ambassadør i Norge, under lanseringen av strategien.

Denne indirekte kritikken av sendrektigheten til Utlendingsdirektoratet har bakgrunn i det utenriksminister Ine Eriksen Søreide selv trakk fram:

– India er vårt største kilde for utenlandsk arbeidskraft utenom Schengen-området.

Indiske statsborgeres møte med UDI er ikke bestandig uproblematisk.

 

Ser muligheter

Den norsk regjeringen ser et stort potensial i Indias voksende markeder. Nå vil de ha flere norske bedrifter inn i landets energisektor og havbaserte næringer.

I januar reiser statsminister Erna Solberg til India med en stor næringslivsdelegasjon.

Fredag la Utenriksdepartementet fram sin nye India-strategi under et møte i Oslo.

– Indias geopolitiske rolle, befolkningens størrelse, landets lange kystlinje og ikke minst en sterkt voksende økonomi gjør India i økende grad til en global premissleverandør og en stadig viktigere partner for Norge, skriver Eriksen Søreide i strategidokumentets forord.

For norsk næringsliv peker regjeringen spesielt ut to mål:

  • Norsk næringslivs markedsandeler av Indias energimarkeder skal økes
  • Norsk næringslivs markedsandeler i Indias havbaserte næringer skal økes

 

Strategidokumentet slår fast at India med sin raskt voksende økonomi vil bli et viktig marked for norske maritime bedrifter.

I tillegg påpeker regjeringen at sjømateksporten til India i dag er begrenset, og at man ønsker å øke den.

 

Kraftproduksjon

Den indiske regjeringen har satt seg mål om et grønt skifte. Dermed kan norsk kompetanse innenfor kraftproduksjon, nett og kraftomsetning bli nyttig, mener UD.

– Ambisjoner om en overgang til renere energiformer skaper nye muligheter for norsk næringsliv innenfor gass-, vann-, sol- og vindkraft. Norske selskaper har betydelige muligheter til å ta markedsandeler i en fremvoksende økonomi som India, heter det i strategien.

For å oppnå målene, vil regjeringen legge til rette for samarbeid både politisk, i næringslivet og på forskningsfeltet.

 

Miljø

Andre punkter i strategien går ut på at regjeringen ønsker å bidra til at «India begrenser utslippene sine og oppfyller forpliktelsene sine under Parisavtalen». I tillegg vil Norge bidra til å redusere den marine forsøplingen i landet.

– Vi må sikre balansen mellom beskyttelse og utnyttelse av havet, sa Eriksen Søreide.

Indias ambassadør hilse den nye strategien velkommen.

– Det vi har oppnådd i løpet av de siste ti årene er bare toppen av isfjellet. Det som er under vann er det vi har mulighet til å få til i kommende år.

Han mente det var flere områder der Norge kunne utvide samarbeidet med India.

– India vil gjerne invitere Norge til å bli en aktiv partner i programmet «Skills India» som har så mål å gi 400 millioner indere kunnskap for framtiden, sa Kumar.

Han mente at norsk helsebistand i større grad kunne benytte seg av billige medisiner produsert av indisk farmasøytisk industri.

 

Indias ambassadør i Norge Krishan Kumar mener at Norge og India har til felles at de ønsker en regelstyrt verden. Foto: Jan Speed

Zero kritiserer norsk satsing på gass i India

 

– Det er ganske umusikalsk å lansere en strategi midt under klimaforhandlingene som prioriterer å selge gass til nye markeder. Gassens rolle er maksimalt en tilkallingsvikar i framtidens energimarkeder. Norge burde prioritere innsats for å bidra til en helt fornybar energiframtid for India, sier fagansvarlig for finans Per Kristian Sbertoli i ZERO.

Strategien han viser til er Norges planer for økt samarbeid og handel med India, som utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) lanserte fredag.

Her heter det at 60 prosent av strømproduksjonen i India er basert på kull, og at landet har som mål å doble andelen gass i energimiksen til 15 prosent i 2022.

– Dette kan gi store muligheter for norske aktører innenfor energi og maritim sektor, skriver Utenriksdepartementet i strategien og peker spesielt på flytende naturgass (LNG).

Sbertoli mener Norge heller burde satse på vind og andre fornybare energikilder.

– India har ambisiøse planer for havvind og kan i løpet av kort tid bli det største markedet for havvind. Norge bør ta mål av seg til å posisjonere norske aktører til å ta viktige deler av dette markedet, sier han til NTB.

I strategien heter det at Indias energiforbruk er ventet å vokse mer enn noe annet lands fram mot 2040. India er i dag verdens tredje største importør av olje og importerer 83 prosent av forbruket sitt.

Samtidig er ZERO positiv til at regjeringen også vil satse på fornybar energi, så vel som mer miljøvennlig skipsfart, som også er nevnt i strategien.

– India skal fram mot 2030 bygge ut like mye energi som hele EU produserer i dag. Norsk næringsliv er særlig godt posisjonert for å bidra til å bygge energiveksten på fornybare ressurser, sier ZERO-leder Marius Holm.

Han peker blant annet på at norske verft jobber med å utvikle utslippsfrie ferger og skip.

– Det er svært spennende at UD vil satse på det indiske markedet, sier han. (NTB)

Publisert: 14.12.2018 12.11.43 Sist oppdatert: 14.12.2018 12.11.43