Alelign Getnet (19) er bygningsarbeider og mener reformene i Etiopia er bra. Foto: Andualem Sisay Gessesse

Er kvinner mindre korrupte enn menn?

Etiopias nye statsminister reformerer landet i rekordfart, blant annet har han utnevnt en rekke kvinnelige ministre. Vi spurte folk i Addis Abeba hva de mener om landets «kvinnerevolusjon».

Av Andualem Sisay Gessesse Sist oppdatert: 16.11.2018 11.52.09

Sjelden har et maktskifte brakt så mye positiv endring på så kort tid som da Etiopia fikk ny leder i april i år. For eksempel er nå både landets president og halvparten av regjeringens medlemmer kvinner. 

Statsminister Abiy Ahmed Ali har en oppsiktsvekkende merittliste etter sine første sju måneder i statsministerstolen:

 • Fredsavtale med Eritrea.
 • Opprørsgrupper er invitert hjem.
 • Religiøs forsoning.
 • Patriarken som levde i eksil har kommet hjem.
 • Unntakstilstanden er opphevet.
 • Tusenvis av politiske fanger er sluppet fri.
 • Statseide selskaper skal delprivatiseres.
 • Det er lovet flerpartivalg.
 • Korrupte ledere knyttet til det gamle regimet er arrestert.

Vi har spurt vanlige etiopere hva de tenker om at landets nye stjerne har utpekt ti kvinnelige ministre – og at nasjonalforsamlingen nylig har valgt en kvinnelig president:

1: Liker du eller misliker du den økte innflytelsen til kvinner i etiopisk politikk?

2: Har statsministeren rett når han hevder at kvinner er mindre korrupte enn menn?

 

 • Elsabet Balcha (40), offentlig ansatt:

1: Ja, jeg liker det. Fordi kvinner i vårt land er kjent for å være hardtarbeidende, skikkelige og ansvarlige i deres ekteskap. Jeg tror de også vil være det når de blir utnevnt til offentlige verv.

2: Ja, han har rett. De fleste av våre kvinner har utviklet sterk selvtillit av å forvalte begrensede ressurser på familienivå. De har ikke en slik korrupt holdning at de stjeler fra familien sin. På samme måte tror jeg ikke de vil stjele fra landet om de får sentrale poster i regjeringen. Jeg tror de vil bruke midlene de har til rådighet på en skikkelig måte og til de riktige formålene.

 

 • Omer Redi (39), selvstendig næringsdrivende med eget kommunikasjonsselskap:

1: Jeg ser ikke ting i kjønnsperspektiv. Jeg vurderer folk utelukkende ut fra erfaring og kvalifikasjoner. Kompetanse og erfaring bør komme først.

2: Jeg kan ikke si det. Det vil vise seg i framtida.

 

 • Lubaba Nesiru, 32, eier utsalg av tradisjonell mat og snacks ved Bole International Airport. Mor til fire:

1: Jeg liker det. Så lenge de har kvalifikasjoner og helse til det. Det er bra å ha flere kvinner som beslutningstakere på nasjonalt nivå.

2: Kvinner blir ikke ofte nevnt i forbindelse med korrupsjon. Men vi må heller ikke glemme at det også er bra menn som ikke er innblandet i korrupsjon. Det er gode mennesker både blant kvinner og menn.

 

 • Aba Melakehayl Aba Abrham Abebe (60), religiøs leder ved Bole Medhaniyalem Church:

1: Jeg liker det. Det er fordi de er til å stole på, dedikerte og arbeider med overbevisning. De vet godt hvordan man skal administrere, men de har ikke fått muligheten før. Når de får det, tror jeg de kan skape historie.

2: Jeg tror ikke kvinner vil bli innblandet i tyveri eller korrupsjon. De er ekte og lojale. De er positive når de utfører sine oppgaver. De fortjener posisjonen som ministre. Noen kvinner, som Maria Magdalena, fikk sitt mandat direkte fra Jesus Kristus. Det var de som fortalte disiplene at Jesus hadde stått opp fra de døde og fikk mange folk til å følge Jesus Kristus.

 

 • Senait Abreham, 23, utdannet sosiolog fra universitetet i Addis Abeba, for tiden arbeidssøkende:

1: Jeg liker det. Det er bra. Våre kvinner har demonstrert sitt potensial ved å styre sine familier på skikkelig vis. Om de har klart å styre familiene og ta vare på barna og ektemannen, skjønner jeg ikke hvorfor de ikke skulle kunne drive landet på samme måte.

2: Han har rett, ut fra hva vi har sett. Etiopiske kvinner er kjent for effektiv og riktig forvaltning av ressursene på husholdsnivå. De er kjent for å prioritere barnas behov over sine egne. De har ikke en slik selvisk oppførsel som fører til korrupsjon eller tyveri. Så det er bra å ha dem i bestemmende posisjoner på nasjonalt nivå.

 

 • Hawa Mohammed (28), skredder og kjoledesigner. Mor til tre:

1: Jeg liker det. Fordi de leder landet på en klok måte. Landet trenger flere kvinner i politikken. Det vil oppmuntre andre jenter og kvinner til å stå fram og se for seg slike lederstillinger.

2: Han har rett. Jeg tror ikke kvinner i Etiopia kan bli like korrupte som menn. En kvinne er et eksempel for et land. Hun er et land. Hun kan ikke stjele fra seg selv. Hun vet bedre enn noen at å involvere seg i korrupsjon er det samme som å godta lidelse og død for millioner av sine søstre og døtre på landsbygda, som ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester. Jeg tror at jo flere kvinner som kommer inn i politikken i dette landet, jo raskere vil Etiopia få slutt på fattigdommen og bli en nasjon der alle blir behandlet likeverdig og uten partiskhet.

 

 • Abdulfeta Sefa (33), gateselger:

1: Ja, jeg liker det. Først og fremst gir det likestilling mellom menn og kvinner i praksis. Kvinner er sterke ledere. Når vi opplever dem i ulike sektorer, er de gode ledere.

2: Ja, han har rett. De er ikke mistenkt for korrupsjon. De er mer ekte og pålitelige sammenlignet med oss.

 

 • Ingeniør Abeje Ashagre (42), eier og administrerende direktør i Abeje Real Estate and Construction Company:

1: Jeg liker det faktum at flere kvinner kommer i bestemmende posisjon i etiopisk politikk. Men samtidig bør de få styrket posisjon sosialt og i økonomien. Om det bare skjer i politiske posisjoner, betyr det ikke mer enn ett tall. Jeg sier dette fordi den personen som utnevnte dem til denne politiske posisjonen trolig vil manipulere dem etter sin egen agenda. De får ikke mulighet til å utøve sin makt fritt, uten andres innflytelse. Uten slik uavhengighet får de ikke erfaring og sosial aksept. Generelt sett ser jeg dette som et spørsmål om høna eller egget. Hva skal komme først? Skal vi først styrke kvinner sosialt og økonomisk, eller skal vi begynne med politiske posisjoner? Det kan bli et kontroversielt spørsmål, tror jeg.

2: Dette trenger grundige statistiske undersøkelser, for å finne ut om kvinner er mindre korrumperte enn menn. Og om vi finner at de ikke er innblandet i korrupsjon, bør vi undersøke hvorfor det er slik. Vi bør også undersøke om de blir mer korrupte etter at de har fått politisk makt. Av og til gjør vi ting bare fordi vi er enkle mennesker, uavhengig av hvilket kjønn vi har eller hvilken folkegruppe eller religion vi tilhører.

 

 • Alelign Getnet (19), bygningsarbeider, tjener rundt 2 dollar dagen:

1: Jeg liker det. Det er bra, og det handler om likestilling.

2: Det er vanskelig å si om kvinner er mindre korrupte. Det får framtida vise.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 16.11.2018 11.52.09 Sist oppdatert: 16.11.2018 11.52.09