India lanserte i fjor en storstilt vaksinekampanje for å utrydde meslinger og rubella. Og Bistandsaktuelt ble med indiske helsearbeidere på oppdrag i jungelen, nord i delstaten Kerala. I den lille landsbyen Ambumala fikk 18 måneder gamle Sobini og de andre barna i landsbyen det livsviktige stikket i overarmen. Foto: Nina Bull Jørgensen

Et smertefullt, men livsviktig stikk

Hun hyler av smerte, eller kanskje mest av frykt, for nålen som er på vei inn i overarmen hennes. Hun har ennå ikke forstått at de små dråpene hun får sprøytet inn i kroppen kan redde livet hennes.

Av Nina Bull Jørgensen Sist oppdatert: 02.11.2018 06.52.35

Leave no one behind er et av hovedprinsippene i FNs bærekraftsmål. Ingen skal utelates. De aller fattigste og mest sårbare skal prioriteres.

Å nå fram til mennesker i tilnærmet utilgjengelige områder er en av utfordringene. Bistandsaktuelt fulgte i oktober 2017 et indisk helseteam til fots gjennom tett jungel nord i delstaten Kerala, på jakt etter «det siste barnet».

Målet med turen var å få et innblikk i hvordan India – et gigantland med svimlende 1,3 milliarder innbyggere – klarer å nå ut til hver eneste lille avkrok med livsviktige vaksiner til landets yngste. 

En viktig seier var allerede innkassert. I 2014 kunne India erklære at den langvarige og tøffe kampen mot polioviruset var vunnet – ingen ny smitte hadde skjedd i landet siden 2011. 

 

Polio nesten utryddet

Den globale kampanjen mot polio startet i 1988. Det var da anslått at 350 000 barn ble smittet i året, i 125 land. De som overlevde ble rammet av lammelser i kroppen, bein stivnet i håpløse vinkler, føtter ble deformerte og mange fikk pukkelrygg.

30 år senere, i 2017, ble det på verdensbasis kun rapportert om til sammen 22 poliotilfeller, i tre land. 

India bruker nå samme strategi mot meslinger og røde hunder som i kampen mot polio. I en storstilt kampanje er målet å nå samtlige av landets 440 millioner barn med såkalte MR-vaksiner.

Meslinger dreper hvert år nesten 50 000 indiske barn. Og på verdensbasis er meslinger fortsatt en av de største barnedreperne, sammen med sykdommer som malaria, lungebetennelse og diaré. 

Den gode nyheten er samtidig at vaksiner mot en rekke sykdommer nå redder mellom to og tre millioner liv hvert år, ifølge Unicef. Vaksinene kan ta mye av æren for at barnedødeligheten i verden er halvert siden 1990. 

 

«Tenk stort»

Mange i verden er evig takknemlige for at Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates og kona Melinda fikk griller i hodet under en middag med squash-suppe og lammekoteletter i 1998. Ekteparet hadde invitert hjem noen av verdens fremste folkehelse-eksperter og ba dem presentere nye ideer for å redusere barnedødeligheten i verden.

«Tenk stort», var beskjeden de fikk. Ekteparet Gates hadde bestemt seg for å bruke av sin rikdom på noe som kunne monne. «Vaksinering er den mest kostnadseffektive måten å redde liv på», fikk de høre. 

Dette appellerte til Microsoft-gründeren. Sammen med kona bestemte han seg for å spytte inn såkalt «seed money» på 750 millioner dollar – den gang over 6,5 milliarder kroner – over fem år. Og med de «frøene» ble den globale vaksinealliansen GAVI plantet i januar 2000.

Siden har en rekke giverland også sluttet seg til det som nå er en stor privat-offentlig stiftelse.

 

Takk til Norge

GAVI har siden år 2000 sørget for vaksiner til mer enn 580 millioner barn i 73 utviklingsland, rapporterer alliansen på sin hjemmeside. Store internasjonale partnere som Unicef, Verdens helseorganisasjon og Verdensbanken har spilt en viktig rolle i vaksinesatsingen. Det har også en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, blant dem Rotary og Lions International, og selskaper innen legemiddelindustrien i rike og fattige land.

Norge har i mange år vært blant de største bidragsyterne. Vi er i dag tredje største giver til GAVI, etter Storbritannia og Gates-stiftelsen.

– Vi skylder Norge en stor takk for deres ekstraordinære støtte, ikke bare til GAVI, men generelt til global folkehelse og innovasjon på feltet, sa legen Seth Berkley i et intervju med Bistandsaktuelt i fjor. Berkley har ledet den globale vaksinealliansen siden 2011.

 

«Det siste barnet»

Helsearbeiderne Bistandsaktuelt møtte i India i 2017 trosset risikoen for å møte hissige elefanter, slanger og også tigre. Etter flere timer i jungelen – i 40 varmegrader og kraftig monsunregn – nådde det indiske helseteamet endelig den bittelille landsbyen Ambumala.  Målet var å gi alle landsbyens 36 barn den livsviktige MR-vaksinen (vaksine mot meslinger og røde hunder). 

Vår reporter lot seg imponere over innsatsen til de lokale helsearbeiderne.

–  Det er utrolig hvor langt dere går for å nå ut med vaksiner og helsetilbud. Her ute må vi vel kunne si at vi har nådd «det siste barnet»?

– Vel... Dette er egentlig den letteste turen vi tar. Hver måned er vi innom minst ti tribal colonies til. Noen av gruppene bor i huler. Andre er nomader. Flere av dem tar det enda 8-9 timer å nå fram til, én vei. Og føttene er eneste framkomstmiddel, svarer en av helsearbeiderne og ler. 

Livreddende tiltak og god økonomi

Mer enn 100 millioner barn vaksineres hvert år mot meslinger, kusma, røde hunder, polio, stivkrampe, difteri, kikhoste, rotavirus, hepatitt B og lungebetennelse.

Vaksiner redder hvert år mellom to og tre millioner liv.

Vaksiner har også store økonomiske ringvirkninger. Det viser en fersk analyse som dekker 94 lav- og mellominntektsland over en ti-årsperiode.

En investering i vaksineprogrammer på 34 milliarder dollar anslås å gi besparelser på 586 milliarder dollar i reduserte sykdomsutgifter for perioden. Besparelsene anslås til 1530 milliarder dollar når man tar et bredere økonomisk spekter med i beregningen, ifølge rapporten.

Kilder: Unicef, WHO, US National Institutes of Health, «Return on Investment from Childhood Immunization in Low- and Middle Income Countries, 2011-2020».

Global vaksinedekning

Prosenttallene viser andelen av verdens barn som mottar anbefalte vaksiner.

Kilde: Verdens helseorganisasjon

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 02.11.2018 06.52.34 Sist oppdatert: 02.11.2018 06.52.35