Dagfinn Høybråten bli ny generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Høybråten ny generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Styret i Kirkens Nødhjelp har ansatt tidligere Krf-leder og helseminister Dagfinn Høybråten (60) som ny generalsekretær. 

Av Jan Speed og Martin Skjæraasen Sist oppdatert: 19.11.2018 11.15.12

Dette er en videreføring av noen lange linjer i mitt liv i kampen mot fattigdom og for menneskeverd og ansvarlig forvaltning av skaperverket, sier Dagfinn Høybråten i en pressemelding.

– Jeg har jobbet nasjonalt og internasjonalt, men med fokus på det humanitære. Å kunne jobbe med humanitær hjelp og utvikling, på kort og lang sikt, er veldig spennende, sier han til Bistandsaktuelt.

Presset mot sivilsamfunnet økt og gjør det vanskeligere å jobbe internasjonalt. Slik verden utvikler seg, blir det ifølge Høybråten ikke mindre behov for organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, snarere tvert imot.

– Sivilsamfunnet bygger på noen grunnleggende friheter, som i mange land er under press. Dessuten er det blitt mindre sikkert å drive nødhjelpsarbeid, noe alle organisasjoner merker. 

 

Lang fartstid

Dagfinn Høybråten kommer fra stillingen som generalsekretær i Nordisk ministerråd. Han har lang fartstid fra Storting og regjering, blant annet som helseminister, arbeids- og sosialminister, visepresident i Stortinget og medlem av Stortingets utenrikskomité.

Han har vært partileder og parlamentarisk leder i KrF. Høybråten er i dag også leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen, som ser på fornorskningspolitikken overfor samer og kvener og dens konsekvenser.

Den nye generalsekretæren ble presentert for de ansatte i Kirkens Nødhjelp på et allmøte mandag. Høybråten tiltrer stillingen 1. april neste år.

Han tar over jobben i Kirkens Nødhjelp etter Lisa Sivertsen som har fungert som generalsekretær etter at Anne-Marie Helland trakk seg fra stillingen i slutten av mai.

 

–  Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dyktige medarbeidere for å ta organisasjonen videre i en tid som stiller store krav til omstilling og fleksibilitet, sier Høybråten.

 

– Visjonær og lyttende 

Høybråten har en klar kirkelig forankring, og har god kjennskap til bistand både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som mangeårig styreleder for Den internasjonale vaksinealliansen (Gavi).

– Med Dagfinn Høybråten får Kirkens Nødhjelp en generalsekretær som har uvanlig tung ledererfaring og som får svært gode skussmål som leder. I tillegg har han et unikt kontaktnett, ikke minst internasjonalt, sier Kjetil Aano, styreleder i Kirkens Nødhjelp i en pressemelding.

– Høybråten er både en lyttende og visjonær leder. Vi er overbevist om at han vil være en god leder for Kirkens Nødhjelp i årene framover, og at han vil bidra til å styrke Kirkens Nødhjelps posisjon og omdømme som en diakonal bistandsorganisasjon, sier Aano.

 

 

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 19.11.2018 11.07.02 Sist oppdatert: 19.11.2018 11.15.12