Generalsekretær i CARE Norge, Gry Larsen, kan fastslå at organisasjonen er tildelt neste års TV-aksjon på NRK. Foto: CARE

CARE arrangør for TV-aksjonen 2019

CARE Norge er valgt som arrangør av TV-aksjonen i 2019. Aksjonen har som mål å gi 400.000 kvinner muligheten til å stå på egne bein.

Av NTB Sist oppdatert: 12.06.2018 06.09.22

– Vi er glade og gleder oss til å mobilisere mennesker og lokalsamfunn. I dag skal vi feire, men i morgen starter arbeidet. Vi skal skape tidenes engasjement for TV-aksjonen, sier generalsekretær Gry Larsen i CARE Norge.

Under overskriften «På egne bein» ønsker organisasjonen å gi minst 400.000 kvinner og deres familier i noen av verdens mest sårbare områder muligheten til å bestemme over sine egne liv.

– Vi skal fokusere på tre ting: Kvinnene vi når ut til skal få muligheten til å være økonomisk selvstendige, de skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp og de skal ha rett til å delta i beslutninger som angår dem. Disse temaene er viktig ikke bare for hver enkelt kvinne, men for samfunnene og landene de lever i, sier Larsen.

Midlene fra TV-aksjonen skal gå til programmer i Mali, Rwanda, Niger, Myanmar, Den demokratiske republikken Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina.

Det var 13 søknader om å få TV-aksjonen i NRK neste år. Innsamlingsrådets beslutning om å tildele aksjonen til CARE Norge var enstemmig.

– TV-aksjonen er stor satsing fra NRK som tar allmennkringkasteroppdraget på alvor. Samtidig viser NRK at vi også tar del i samfunnsoppdraget ved å være med på denne store dugnaden sammen med det frivillige Norge, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Publisert: 12.06.2018 06.03.32 Sist oppdatert: 12.06.2018 06.09.22