Bistandsaktuelts nettutgave har god fart ved inngangen til 2018, kan bladets webredaktør Jan Speed konstatere. Her fra en fartsfylt reportasjereise på humpete veier øst i DR Kongo. 

 

Kraftig vekst for Bistandsaktuelt i 2017

Bistandsaktuelts nettutgave økte antall lesere med nesten 40 prosent i 2017.

Sist oppdatert: 24.01.2018 11.13.33

Fjorårets kraftige vekst er ekstraordinært stor, men i tråd med en trend gjennom flere år. bistandsaktuelt.no hadde 796 000 ordinære sidevisninger i 2017 – mot 580 000 i samme periode året før. En økning på 37 prosent.

Antall lesninger av artikler har med dette for første gang passert 2000, og tilsvarer nå om lag 2180 per dag. Lesningen er normalt betydelig høyere på vanlige hverdager enn i helg og i ferier. Antallet unike sidevisninger var 710 000 – mot 509 000 året før. Økningen er dermed på hele 39,5 prosent.

 

Mange kommer inn via facebook og Nyhetsbrev

Redaksjonens bruk av sosiale medier genererer trafikken, i tillegg til å være selvstendige kanaler for informasjon. Omlag 53 prosent av leserne kommer inn via sosiale medier, i all hovedsak fra facebook. For to år siden var tallet 42 prosent.

Dette er en viktig endringstendens, og skyldes trolig både en reell endring i lesermønster og en økt bruk av betalt boosting via facebook.

Om lag 23 prosent kommer inn på Bistandsaktuelt gjennom organiske søk, der google er den helt dominerende søkemotoren.

Andelen som går rett inn på nettsiden har økt noe i antall, tilsvarende om lag 20 prosent i 2017. Opp fra 18 pst. i 2016. Dette er trolig et utslag av økt bruk av Nyhetsbrev som sendes ut per e-post til nesten 3000 personer.

 

Over 50 prosent leser på smarttelefon

2016 var første gang er et flertall av Bistandsaktuelts lesere brukte mobiltelefon som sin foretrukne leseplattform. Denne utviklingen skyter fart i 2017. 54 prosent leser bladets nettartikler via mobil, 37 prosent kommer inn via pc/desktop. 9 prosent bruker nettbrett/tablet.

To av tre lesere på nett er kvinner. Det er en relativt ung lesergruppe: Om lag 30 prosent av leserne er under 34 år, 54 prosent er under 44 år, 75 prosent er under 54 år. (Kilde: Google Analytics)

Redaksjonen publiserte 924 artikler (nyheter, kommentar, leserinnlegg) på nettstedet bistandsaktuelt.no i løpet av året, dvs. om lag 3,6 artikler per arbeidsdag.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 24.01.2018 11.13.33 Sist oppdatert: 24.01.2018 11.13.33

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.