Tidlig læring er viktig for at barn ikke skal henge etter når de begynner på skolen, mener organisasjonen Theirworld, som etterlyser flere bistandsmidler til førskoler i utviklingsland. Bildet er fra en førskole i Mali, støttet av Unicef og danske Børnefondet.

Foto: Nina Bull Jørgensen

– Millioner av barn henger etter allerede FØR skolen begynner

Bistanden har for lite fokus på læring og kognitiv utvikling i barns aller første år, mener organisasjonen Theirworld. Bare én prosent av bistanden til barn under fem år går til førskolebarn, viser ny rapport.

Av Nina Bull Jørgensen Sist oppdatert: 12.04.2018 07.59.33

«Ved sin femte fødselsdag vil et barns hjerne allerede være 90 prosent utviklet og grunnlaget for suksess i skolen og senere liv vil være på plass.  Likevel er støtte til tidlig læring og førskole-tiltak fraværende i de fleste bistandsbudsjetter», heter det i Theirworld-rapporten.

Rapporten Just beginning: Addressing inequality in donor funding for Early Childhood Development har kartlagt tiltak og bistandsmidler som fokuserer på de første fem årene av et barns liv. Tallene viser at barns førskoleutdanning blir prioritert mye lavere enn for eksempel helse og ernæring.

Førskoleutdanning mottar ifølge rapporten bare én prosent av all bistand til barn under fem år. 

Førskolen forsømt i bistandsbudsjettene

– Forskolebarna blir ofte oversett i bistandsbudsjettene og kampen mot ulikhet. Hvert eneste barn bør ha den beste starten i livet, uansett hvem de er eller hvor de er født. De barna som mangler førskoleutdanning er ofte de fattigste og mest marginaliserte, sier Ben Hewitt, kampanjeleder i Theirworld.

Giverland og regjeringer rundt om i verden anerkjenner at de første fem årene av et barns liv er avgjørende for deres utvikling, poengterer Theirworld. Og samtlige regjeringer har skrevet under på bærekraftsmålene, som inkluderer et mål at alle jenter og gutter har tilgang til førskoleutdanning innen 2030.  

Men dette målet ser ut til å bli glemt eller ignorert når bistandsbudsjettene utarbeides. Bare et lite antall internasjonale givere gir bistand til førskoleutdanning, viser Theirworld-rapporten, som igjen viser til tall fra OECD.

  • Kun tre donorer (Canada, Korea og Verdensbanken) ga mer enn fem millioner dollar globalt til førskoleutdanning i 2016.
  • 15 av de 25 største giverne gir enten ingenting eller minimalt av sitt bistandsbudsjett til førskoleutdanning. 
  • Til sammenlikning ga 29 givere godt over 5 millioner dollar til helsekomponenten i ECD (Early Childhood Development)

Organisasjonen Theirworld er spesielt skuffet over at land som Nederland og USA ikke gir noe som helst førskoleutdanning.

– Dette er en svært urettferdig situasjon, som gjør at millioner av barn henger etter allerede før de begynner i første klasse på barneskolen, sier Theirworlds president, Sarah Brown i en pressemelding.

8 millioner norske bistandskroner

Norge er ikke blant de «aller verste», men langt fra på topp når det gjelder å prioritere barns utdanning og læring i førskolealder, ifølge Theirworlds rangering.

Norge havner på 19. plass av 25 givere når det gjelder å prioritere barns tidlige utvikling. 0,7 prosent av det norske bistandsbudsjettet går til dette formålet – det vi si cirka 245 millioner kroner.  Av dette budsjettet går 218 millioner (89 prosent) til helsetiltak for små barn, mens cirka 8 millioner kroner (3,4 prosent) går til førskoleutdanning.

– Fordelene med å investere i førskoleutdanning er beviselig størst for de dårligst stilte og mest marginaliserte barna. Det er disse barna som er minst forberedt når de starter grunnskolen, og sannsynligheten er stor for at de fortsetter å henge etter, understreker Theirworlds president, Sarah Brown.

Organisasjonen oppfordrer alle giverland til å sette av minst ti prosent av utdanningsbistanden til barn i førskolealder.

 

Publisert: 12.04.2018 07.59.33 Sist oppdatert: 12.04.2018 07.59.33