Domestic Politics, Politics, DIP, DIPLOMATIE, DIPLOMACY, pol, Human interest, Social, Society, ODD, City views, City view, General View (Cityscape), Skyview, Skyline, Cityscape, City skyline, CTY, Anniversaries, Other, Anniversary, EVT, BestPictures, Pictures of the day, BestOf, AdministrativeKeywords, POD, Top Pictures, male 3 to 13 years, kid 3 to 13 years, young male, human beings, Human Being, Kid, Kids, Children, Young boy, Person, Child 3 to 13 years, Child, Age, Boy 3 to 13 years, Boy, Male, People, Facial, Cheeks, Body, Cheek, Face, Head, Externalfeature, Anatomy, Ethnicity, South East Asian, Asian (Racial group), Race (people), Body changes, Body alteration, Body modification, Body art, Tattoo, Appearance, Human Characteristics, Single (one), Number/quantity, One, Solitary, Personalities, PROPIX, Profile (Personality), Personality, Head and shoulders, Headshot, Photographic composition, HED, PRO, Asian (Nationality), Singaporean, Nationality, Words (inPicture), LatinScript, Writing (inPicture), National Day, National festival, Festival, Patriotic, Patriot, Patriotism, DescriptionMood, Makeshift, Temporary, Condition, Keyworded Pics, KYWD, Synonym, Keyword, KYWD JC

Singapore gir barna den lykkeligst barndom, går det fram av en ny Redd Barna-rapport.

Foto: VIVEK PRAKASH

Singapore best, Niger verst for barna

Barn som vokser opp i Singapore, har den beste barndommen, viser en ny oppvekstindeks fra Redd Barna. Norge havner som nummer tre på lista, slått av Slovenia.

Av Bibiana Piene /NTB Sist oppdatert: 31.05.2018 05.35.37

I motsatt ende av den ferske barndomsrankingen «End of childhood indeks» ligger Niger, Mali og Den sentralafrikanske republikk.

175 land er rangert etter en rekke kriterier når det gjelder barns helse, utdanning og beskyttelse, herunder tilgang til skole, ernæring, barnearbeid, barneekteskap og -graviditet og ekstrem vold.

Sammenlignet med fjorårets indeks er situasjonen for barn blitt bedre i 95 av landene. I det meste av Sør-Amerika, Russland og Asia har utviklingen gått framover.

– Dette er velkomment nytt og viser at målrettet politikk og investeringer nytter, skriver Redd Barna i rapporten.

 

1,2 milliarder barn truet

Samtidig truer fattigdom, konflikt og diskriminering av jenter barndommen til 1,2 milliarder barn.

I rundt 40 land, først og fremst i store deler av Afrika sør for Sahara, har barnas situasjon blitt verre siden i fjor. Her har de dårligst muligheter for en barndom som ivaretar deres behov for en god følelsesmessig, sosial og fysisk utvikling.

Også i de søramerikanske landene Chile, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Panama og Surinam er utviklingen reversert.

– Utviklingen går ikke fort nok framover, fastslår Redd Barna i rapporten.

 

Gapet øker

– Indeksen dokumenterer enorme gap mellom rike og fattige land. Det haster med å få framgang for de mest sårbare barna, mener Redd Barna, som minner om at alle barn har den samme retten til liv og lykke uansett hvor i verden de er født – eller hvilket kjønn de har.

Verdens tre stormakter USA, Russland og Kina havner også langt etter vesteuropeiske land når det gjelder å sikre barna en lykkelig barndom. USA havner på 36. plass, Russland på 37., mens Kina er nummer 40 på lista.

Sverige, Finland, Irland, Nederland, Island og Italia er alle blant topp 10-landene, sammen med Sør-Korea.

 

Jenter rammes hardere

Tapt barndom skyldes i stor grad fattigdom og konflikt, forhold som ofte går ekstra hardt ut over jentene, ifølge Redd Barna.

Blant annet får de mindre adgang til skole og risikerer å bli giftet bort og få barn i ung alder. 

Om trusler mot barn

  •  I dag er anslagsvis 28 millioner barn på flukt. Antall barn som er blitt fordrevet, er nær doblet fra én av ti i 1990 til én av seks i 2016.

 

  • Mellom nå og 2030 vil mer enn 60 millioner barn dø før de fyller fem år.

 

  •  Innen 2030 vil over 150 millioner flere jenter bli giftet bort før de fyller 18 år. Jenter fra fattige kår har fire ganger så stor sjanse for å bli giftet bort som jenter fra rikere familier. Gapet har økt de siste tiårene.

 

  •  Antall tenåringsgraviditeter vil trolig stige. I dag får 7,8 millioner jenter barn før de er 18 år, i 2030 ligger det an til å bli 8,8 millioner.

 

  • I Afrika sør for Sahara har tallet på underernærte barn økt fra 22,9 millioner i 2000 til 28,1 millioner i 2016. Globalt vil tallet nå 130 millioner i 2025 dersom utviklingen fortsetter som i dag.
  •  På grunn av befolkningsveksten vil trolig det samme antallet barn som i dag, drøyt 260 millioner, ikke få tilgang til skole i 2030.

 

  • Fra 2012 til 2016 økte andelen barn i arbeid fra 21 til 22 prosent i Afrika sør for Sahara.

Kilde: Redd Barna

Publisert: 31.05.2018 05.35.36 Sist oppdatert: 31.05.2018 05.35.37