Det norskstøttede fengselet i Garowe er Somalias mest moderne fengsel. Fengselet i Garowe har kapasitet til å ta 500 voksne fanger, men ikke designet for å huse barn. Foto: UNODC

Frykter for barn som satt i norskstøttet fengsel

Mishandling, tvungne tilståelser og lange fengselsstraffer. Human Rights Watch er bekymret for skjebnen til somaliske barnesoldater.

Av Martin Skjæraasen Sist oppdatert: 13.03.2018 06.35.13

For to år siden skrev Bistandsaktuelt at 60 barn satt innesperret i det norskstøttede Garowe-fengselet i Puntlandregionen nordøst i Somalia. 

Guttene hadde blitt arrestert etter harde kamper mellom delstatdsstyrker og Al-Shabaab, og var anklaget for å ha kjempet på terrorgruppas side. Halvparten var under 15 år, den yngste 7. Mange hadde skuddskader. 

– Selv om barna har det etter forholdene bra med både mat, helsekontroll og undervisning, så må det finnes mer permanente løsninger. Barn som er så unge bør ikke sitte i et fengsel, sa daværende ambassaderåd Stein Erik Horjen ved den norske ambassaden til Bistandsaktuelt.

I dag sitter det ingen barn fengslet i Garowe, ifølge en fersk rapport fra Human Rights Watch (HRW). De fleste er overført til UNICEF-støttede rehabiliteringssentre rundt om i landet. Likevel er HRWs Laetitia Bader svært bekymret for barnesoldatenes fremtid.

– Mange av guttene har ikke fått redusert straffene sine, og er etterlatt i et juridisk tomrom. Hva skjer når de fyller 18? spør hun.

 

Fengsel eller rehabilitering?

HRW har møtt flere titalls barn som holdes i rehabiliteringssentre med lange fengselsstraffer. Baders team har blant andre møtt 28 gutter som først ble dømt til 10 og 20 år fengsel for tilknytning til Al-Shabaab. Etter påtrykk fra internasjonale organisasjoner ble de overført til rehabilitering, og de lengste straffene ble kuttet til 10 år. Men ingen av dommene ble opphevet.

Organisajonen snakket også med ti gutter som i 2016 ble dømt til døden for opprørsvirksomhet, terrorisme og tilknytning til Al Shabaab. Straffene ble redusert til 20 års fengsel da etterforskere fra FN og lokale myndigheter kunne fastslå at barna var under 18 år. Deretter ble de overført til et rehabiliteringssenter med uavkortede straffer.

Selv om internasjonal lov åpner for at mindreårige kan holdes i fengsel, har barnesoldater et særskilt vern i internasjonal lov. De skal ikke stilles for en militær, men en sivil domstol. De skal ikke sone sammen med voksne. Og målet skal være å få barna ut i samfunnet igjen.

Disse reglene er ikke overholdt i Somalia, ifølge HRW. Mange av barna de har møtt, ble dømt av en militær dommer, etter å ha sittet varetektsfengslet i opptil flere uker uten advokathjelp eller besøk av familien. Mange forteller at de ble rekruttert av Al Shabaab mot sin vilje og tvunget til å tilstå da de senere ble fengslet.

– De førte meg ut av fengselscellen om natten og presset meg til å tilstå. En natt slo de meg hardt med noe som føltes som et metallrør. Jeg blødde i to uker og fikk ingen behandling, fortalte en 16 år gammel gutt til HRW. 

– Jeg føler meg redd og sviktet. Al Shabab tvang meg til dette, og nå gir myndighetene meg denne lange straffen, fortalte en annen 15-åring

Noen av guttene sitter fortsatt fengslet i Mogadishu, ifølge HRW.  Guttene fortalte at nykommere ofte blir mishandlet. En ble forsøkt voldtatt av en medfange og banket opp av vaktene da han meldte ifra. 

Selv om forholdene er langt bedre i rehabiliteringssentrene, fungerer de i praksis som fengsler fordi guttenes straffer ikke avkortes. 

– Somaliske myndigheter bør behandle disse barna som ofre for konflikt, og sørge for at barn, uavhengig av lovbruddene de har begått, får beskyttelsen alle barn har rett på, sier Latitia Bader i HRW.

 

Norsk tenåring

Norge har gjennom FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) gitt 41,5 millioner kroner i støtte til justissektoren i Somalia de siste syv årene. Pengene er blant annet brukt på å bygge fengselet i Garowe, som et ledd i kampen mot piratvirksomheten utenfor Afrikas horn. Siden det disponeres av somaliske myndigheter, huser fengselet også andre type innsatte. 

NRK fortalte nylig om en norsk tenåring som satt fengslet i Garowe. Ifølge fengselsinspektør Rune Greve, som jobbet i fengselet i ett år, var gutten sendt til fengselet fordi familien ikke var fornøyde med oppførselen hans og hadde betalt en dommer for å gi gutten en dom. Slike “rehabiliteringsfanger” var det flere av der, fortalte Greve.

– Dette er insatte som har oppført seg på en måte som ikke foreldre og familien ønsker. De blir plassert i fengsel etter at man har vært hos en dommer, betalt en tilmålt sum og fått en kjennelse, fortalte han til NRK.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 13.03.2018 06.35.13 Sist oppdatert: 13.03.2018 06.35.13