Det er som regel alltid billigere å forebygge enn å reparere. Dette gjelder også på dette området, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Johanne Hovland

 

 

Astrup vil ha mer og bedre forebygging

Risikoreduksjon og forebygging av naturkatastrofer og konflikter må få en større plass i utviklingstenkningen, mener utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Av Johanne Hovland, i Arendal Sist oppdatert: 14.08.2018 11.56.58

Vi må identifisere land og regioner der vi ser det er åpenbare faktorer som gjør at det kan utvikle seg til kriser og konflikt. Veldig mange av konfliktene vi har i dag, har oppstått på grunnlag av mange faktorer vi kunne forutsett på forhånd. Det er varslede katastrofer som kunne vært unngått, sier Astrup til Bistandsaktuelt. 

Å kartlegge og identifisere kriser før de inntreffer er viktig både for å unngå at de eskalererer og for for å ha et effektivt hjelpeapparat dersom krisen blir en realitet, mener han.

Vi snakker med ham under et møte i Arendalsuka der regjeringen akkurat har lansert sin nye humanitære strategi. 

 

 Utdanning også i kriser

Utdanning til unge, som har vært en hovedprioritet under Solberg-regjeringen, er viktig også i humanitære situasjoner, fastholder han. 

Man må kunne tilby utdanning til unge uavhengig av om de bor i eller utenfor konfliktområder, sier Astrup.

Utviklingsministeren viser til det multilaterale fondet Education cannot wait, som har som formål å tilby utdanning til barn og unge som bor i kriserammede områder.

Vi må gå inn og sørge for at vi kan tilby utdanning både før, under og etter en konflikt, slik at vi unngår tapte generasjoner. Det er viktig å danne et grunnlag for utvikling på lang sikt, sier utviklingsministeren.

Han mener at dette er ett av mange eksempler på hvordan humanitær hjelp må sees i sammenheng med den langsiktige bistanden. 

 

Klimatilpasning av landbruk

I tillegg til å satse på å gi utdanningshjelp før, under og etter kriser, er også klimatilpasset landbruk en prioritet i den nye humanitære strategien som regjeringen framla mandag denne uka. Dette blir også regnet som et forebyggingstiltak. Astrup ser slike tiltak i sammenheng med migrasjon og klimautfordringer:

Klimatilpasset landbruk er et viktig satsingsområde nettopp av den grunn at det i mange områder i verden har det vært slik at mange må flytte på seg, mange må sulte, og det kan igjen åpne for opphav til kriser og konflikt. Hvis vi bistår med veiledning og oppfølging av klimatilpasset landbruk kan vi løse mange matkriser og migrasjonsutfordringer, sier Astrup.

Han vektlegger at det er viktig jobbe helhetlig med utviklingspolitikk, noe som også vil ha sikkerhetspolitiske effekter.

Fattigdom, sult, klimakrise og migrasjonsutfordringer henger uløselig sammen og kan bidra til nedadgående spiraler som gir ytterligere rekruttering til terrorist-og ekstremismebevegelser, noe som igjen kan fostre nye kriser, ifølge Astrup. 

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 14.08.2018 11.56.58 Sist oppdatert: 14.08.2018 11.56.58