Jan Speed  Utenriksdepartementet, UD

Et direktorat mindre og et nytt departement - er det en aktuell problemstilling for å løse floken med forvaltning av norsk bistand?

Foto: Jan Speed

Fagforeninger vil ha debatt om utviklingsdepartement

Et eget Utviklingsdepartement ved siden av UD. Fagforeningene i Norad ønsker at også denne modellen tas med i debatten om reform av norsk bistandsforvaltning. Politisk ledelse i Utenriksdepartementet har tidligere avvist en slik løsning.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 14.12.2018 07.44.42

– Vi tror at bistandsreformen vil ligge på forhandlingsbordet når KrF og regjeringspartnerne møtes over nytt år. Før de går inn i et lukket rom ønsker vi en større debatt om reformen og alle de ulike alternativene, sier Odd Arnesen, leder i Akademikerne i Norad.

Norads tre fagforeninger, NTL, Akademikerne og Parat, arrangerer mandag et åpent møte på Litteraturhuset i Oslo for å diskutere bistandsreformen. Hensikten er «å belyse konsekvenser, fordeler og ulemper ved de ulike organisasjonsmodellene som ligger på bordet».

– De tre fagforeningene i Norad tar ikke stilling til om et eget departement er den best egnede modellen, sier Marianne Haugh i Norsk Tjenestemannslag. Men de fagorganiserte er misfornøyd med at rapporten fra en arbeidsgruppe nedsatt av politisk ledelse i Utenriksdepartementet ikke er blitt gjenstand for mer diskusjon og debatt.

Arbeidsgruppen foreslo to ulike modeller: Den ene innebærer at Norad blir delegert spesifikke oppgaver mens utviklingsministeren får overført en del faglige støttespillere. Den andre modellen innebærer at Norad blir innlemmet i UD.

Arbeidsgruppen pekte samtidig på mulighetene for å flytte enkelte oppgaver som Norad har i dag ut av direktoratet, såkalt outsourcing. Evaluering, forvaltning av søknadsbaserte ordninger og Bistandsaktuelt er slike områder, ifølge arbeidsgruppen.

– Vi foretrekker ikke den integrerte modellen. Vi er opptatt av å bevare fagkompetansen og ønsker ingen outsourcing av dette, sier Haugh.

– Kompetansen som Norad besitter har tatt tid å bygge opp. Det tar kort tid å legge det ned, sier Arnesen.

Norads fagforeninger mener at etableringen av et eget Utviklingsdepartement kan bidra til bevaring av kompetanse. Ideen om et eget departement har tidligere i ulike sammenhenger vært lansert som en mulighet av Kristelig Folkeparti.

– Men også denne modellen kan ha problematiske sider, med for eksempel outsourcing, sier Arnesen.

 

Støtter eget departement

Ideen om et utviklingsdepartement får støtte av mangeårig bistandskommentator, nå leder i Regnskogsfondet, Øyvind Eggen:

«Regjeringen kan innfri løftet om reform på en måte som gir politisk gevinst og bedre forvaltning. Og det ganske gratis, for det nye departementet vil rekruttere fra UD og Norad og ikke øke antallet byråkrater,» skriver han i Dagens Næringsliv.

I dag er ansvaret for utviklingspolitikk og fordeling av bistandsbudsjettet delt mellom utenriksministeren og utviklingsministeren. Hvis man skulle etablere et nytt Utviklingsdepartement, vil trolig humanitær bistand og støtten til FN-organisasjoner som Unicef, UNDP og UNHCR som i dag hører inn under UD,  måtte overføres til det nye departementet.

Eggen mener en deling mellom UD og et nytt Utviklingsdepartementet vil være mer håndterlig.

«Diplomatiet har behov for generalister som kan litt om alt, mens utviklingspolitikken krever dybdeinnsikt og spisskompetanse. UD legger bevisst til rette for det førstnevnte, som nærmest umuliggjør sistnevnte,» skriver Eggen, som også har vært fagdirektør for evaluering i Norad.

Han mener det bare finnes én anledning til at et nytt departement kan bli vurdert på høyt politisk nivå; det er under eventuelle regjeringsforhandlinger mellom KrF og dagens regjeringspartnere.

 

Del av regjeringsforhandlinger?

«Når disse er avsluttet, vil spørsmålet igjen delegeres til UD, som i mer enn et tiår har demonstrert manglende evne til å ta radikale organisatoriske grep,» skriver Eggen.

Storbritannia har gjennom mange år organisert sitt utviklingsarbeid gjennom et eget departement med egen minister, det velkjente Department for International Development (Dfid).

– Alle er enige om behovet for reform. Vi mener reformen skal utredes grundig og være gjenstand for allmenn diskusjon. Det har det ikke vært. Det åpner vi for nå, sier Arnesen.

Arbeidet med bistandsreformen i UD stoppet opp i løpet av høsten i påvente av regjeringsforhandlinger med KrF.

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 14.12.2018 07.44.42 Sist oppdatert: 14.12.2018 07.44.42