Generalsekretær Jan Egeland sier at dette er ikke tiden for å returnere afghanere tilbake til et konfliktherjet land. Foto: Espen Røst

Hjemvendte afghanere jages på flukt igjen

Sju av ti flyktninger som har vendt tilbake til Afghanistan, er blitt tvunget til å rømme fra hjemmet sitt på nytt, ifølge tall fra Flyktninghjelpen.

Av NTB Sist oppdatert: 24.01.2018 08.13.56

Flyktninghjelpen har gjort en spørreundersøkelse i Afghanistan der 1.161 returnerte flyktninger har deltatt.

Undersøkelsen viser ifølge Flyktninghjelpen at hele 72 prosent av disse har måttet flykte fra hjemmet sitt minst to ganger. For 27 prosent av de spurte har det vært nødvendig å flykte tre ganger.

– Funnene i rapporten vår bør få europeiske land og Afghanistans naboer til å stanse deportasjonene og tenke igjennom sin politiske linje på nytt, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Dette er ikke tida for å sende afghanere hjem igjen, mener han.

– Det krigsherjede Afghanistan er i dag ingen plass å bli returnert til, fastholder generalsekretæren, som viser til at forholdene den siste tida er blitt verre over hele landet.

I løpet av de siste to årene er mer enn én million afghanere fordrevet fra hjemmene sine. Det er en tredobling på mindre enn fem år.

Statistikk fra Politiets utlendingsenhet viser at i alt 238 personer ble tvangsreturnert fra Norge til Afghanistan i 2017. Frivillige returer kommer i tillegg til dette. 

Publisert: 24.01.2018 08.13.55 Sist oppdatert: 24.01.2018 08.13.56

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.