Det er stort presspå verdens nest største regnskog i Kongobassenget.

Foto: Lai Sanders

Advarer Norge og Verdensbanken mot nye skogmillioner til DR Kongo

Ingen av de internasjonale programmene for skogbevaring i en provins i DR Kongo kommer lokale grupper til gode, slår en fersk rapport fast. Rapporten advarer Verdensbankens mot nye investeringer – og ber storgivere som Norge om å ikke spytte inn mer penger.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 15.03.2018 11.38.41

- DR Kongo er ennå ikke klar til å ta imot store REDD+ investeringer, sier Andy White koordinator i Rights and Resources Initiative (RRI), en global koalisjon partnerorganisasjoner og nettverk som jobber for skogfolks rettigheter. Arbeidet støttes av blant andre Norad. RRI har kom onsdag med en fersk rapport.

Pågående prosjekter risikerer, ifølge rapporten, å gjøre situasjonen verre for allerede sårbare befolkningsgrupper.

Forkortelsen REDD+ står for reduserte utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland, og inkluderer også noen former for skogplanting, samt restaurering av ødelagt skog. 

- Vår rapport har analysert 20 pågående og planlagte prosjekter i DR Kongo. Konklusjonen er at prosjektene som allerede er satt i gang respekterer ikke rettighetene til lokalbefolkningen og beskytter heller ikke skogen. Evalueringer av lignende prosjekter som betaler for bevaring av skog og for kjøp av karbonkvoter forutsetter at regjeringen i et land anerkjenner og støtter lokalsamfunnets rett til jord, sier White i en pressemelding.

Fram til slutten av 2015 hadde Norge overført rundt to milliarder kroner til Verdensbankens karbonfond FCPF. Fondet skal i løpet av året vurdere en dramatisk økt satsing i DR Kongo.

 

Pilot-provins

De siste fem årene har Mai-Ndombe provinsen i DR Kongo blitt et testområde for skogbevaringsprogrammet REDD +, der Norge er den meste sentrale aktøren, men der ulike initiativ og institusjoner støtter ulike tiltak. Det hovedsakelig norsk støttede Sentralafrikanske skoginitiativet (CAFI) har flere prosjekter på beddingen i området. Men på grunn av ulovlig tildeling av tre hogstkonsesjoner har CAFI foreløpig stanset alle utbetalinger til DR Kongo.

Provinsen er på 12.3 million hektar, inkludert 9.8 million hektar skog. Nærmere to millioner mennesker bor i området, som sammenlignet med andre deler av DR Kongo er forholdsvis fredelig – selv om det er økende press på landområder, og strid om jord.

Rundt 90 millioner dollar er allerede lovet eller brukt til skogprosjekter i Mai-Ndombe-provinsen.

 

Det ferske rapporten påpeker at i denne provinsen er det:

  • Lite koordinering mellom de ulike REDD+-initiativ
  • Offentlig styre er fortsatt svakt og mangelfull
  • REDD+-tilnærmingen som nå følges gjør det umulig å løse årsakene til avskoging.
  • Loven sikrer ikke rettighetene til lokalsamfunn som bor i skogsområdet, og lite gjøres for å beskytte deres rettigheter
  • Flere migranter søker seg til området og spørsmålet om jordrettigheter er uklart
  • Rettighetene til områdets 73 000 pygmer blir regelmessig brutt
  • Kvinners rettigheter blir ikke tilstrekkelig ivaretatt

 

Stor risiko

Risikoene koblet til ulike REDD-programmer er stor ettersom de som bor i skogen har lite de skal ha sagt og dere muligheter til å nyte godt av investeringer i områder er små, slår rapportforfatteren Marine Gauthier fast.

Denne rapporten mener at forbudet mot tildeling av nye kommersielle hogstområder må opprettholdes inntil et bedre lovverk som beskytter skogen urbefolkning bedre. Det samme kravet har en 50 organisasjoner krevd i et brev sendt til Norge og en rekke andre givere.

RRI mener at insentivene som i dag ligger i flere av REDD-programmene i DR Kongo kan lett utelukkende komme private aktører til gode, og at utbetaleringer ved salg av karbonkvoter er ikke tilpasset lokalsamfunns-baserte prosjekter.

Rapporten mener at det nasjonale styringsstrukturen for skogprogrammene under REDD+-paraplyen eksisterer bare på papir, og møter sjelden.

RRI mener det er nå påkrevd at jordreform som sikrer lokalbefolkningen jordrettigheter må bli det sentrale i prosjektene i DR Kongo. De påpeker at det norskstøtte CAFI har dette som en sentral del av planene – men at det må bli mer enn bare et pilotprosjekt.

 

Publisert: 15.03.2018 11.28.25 Sist oppdatert: 15.03.2018 11.38.41

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.