Sofi Halling (til venstre) og Line Begby får honnør fra utviklingsminister Nikolai Astrup for arbeidet med å sette fokus på seksuell trakassering av bistandsarbeidere. Foto: Espen Røst

Astrup lover å ta opp seksuell trakassering med FN

Norge vil ta opp seksuell trakassering av bistandsansatte med FN og andre samarbeidspartnere, lover utviklingsminister Nikolai Astrup. Han fastslår at seksuell trakassering av bistandsarbeidere er helt uakseptabelt.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 22.01.2018 14.59.57

"Utenriksdepartementet arbeider kontinuerlig med forebygging og forbedring av varslingsrutiner blant våre mange ansatte verden over. Vi forventer at våre partnere med arbeidsgiveransvar, deriblant FN og bistandsorganisasjoner, gjør det samme", skriver utviklingsminster Nikolai Astrup i et innlegg i Bistandsaktuelt. 

Han lover også at UD vil "ta opp denne tematikken i møter med våre partnere på en systematisk måte, der vi understreker vårt syn på at seksuell vold og overgrep mot ansatte er uakseptabelt, og i mange tilfeller kriminelt."

Utover dette lover utviklingsminister ikke konkrete nye tiltak fra norsk side. Han kommenterer kommenterer heller ikke et krav om at Norge skal kreve nulltoleranse for å kunne gi økonomisk støtte.

Les også: 

 

Svarer på åpent brev

Astrups innlegg er et svar på et åpent brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide forfattet av bistandsarbeiderne Sofi Halling og Line Begby. Brevet ble sendt før utnevnelsen av ny utviklingsminister.

Halling og Begby var initiativtakerne til oppropet #aidtoo #donoharm. Oppropet var et oppgjør med seksuell trakassering og tok til orde for bedre regler og oppfølging fra norske organisasjoner og myndigheter. I ukene det pågikk fikk det over 350 underskrifter fra menn og kvinner i den norske bistandsbransjen.

–  Det skjedde mye før jul, og en rekke organisasjoner og bedrifter varslet tiltak, strengere regler og så videre. Men vi fikk ikke noe respons fra Utenriksdepartementet på vårt opprop. Vi mener at denne saken er for viktig til at dette bare glir ut i sanden. Så derfor har vi skrevet dette brevet til utenriksministeren, sier Sofi Halling. Både hun og Begby har lang erfaring fra bransjen og begge har jobbet for FN.

 

Kopler nulltoleranse med pengestøtte

Det er særlig på to områder de ønsker konkrete grep fra Utenriksdepartementet:

- Norge skal kreve null-toleranse for seksuelle trakassering i organisasjoner som mottar norsk bistand. Dette skal dessuten være en betingelse for å motta økonomisk støtte, ifølge underskriverne.

- UD skal følge opp og ivareta norske utsendte til internasjonale organisasjoner bedre.

 –  Men har ikke de aller fleste organisasjoner Norge gir bistandspenger allerede nulltoleranse for seksuell trakassering?

– Det har de nok. Men vi vet jo at det er enorm forskjell på teori og praksis på dette feltet. FN har for eksempel et svært strengt regelverk på dette området, men det blir ikke fulgt opp i praksis. Vi vil at Norge skal stille strenge krav til organisasjonene, det gjør man jo på en rekke andre områder, som for eksempel korrupsjon, sier Begby.

– Og hva konkret tenker dere på når det gjelder oppfølging av utsendte?

– Norge finansierer hvert år mange nordmenn som sendes ut for å jobbe, blant annet i FN, Fredskorpset og Nordem. Flere av de groveste historiene i Bistandsaktuelts artikler og fra de som har tatt kontakt med meg stammer fra unge kvinner som har vært ute på slike oppdrag. Mange synes det er vanskelig å si fra til organisasjonen de jobber for. 

 

Ønsker et varslingsombud

Halling og Begby mener at Utenriksdepartementet bør ta et klarere ansvar for egne ansatte og norske bistandsarbeidere på oppdrag for internasjonale organisasjoner.

– En mulighet kunne være å opprette et uavhengig varslingsombud for både utenrikstjenesten og de internasjonale stillingene Norge støtter, sier Halling.

De to kampanjelederne mener også at Norge kan spille en internasjonal rolle på dette området gjennom å bidra til å presse FN til å rydde opp i egne rekker. Dessuten har de tro på at Norge i denne saken kan inngå en allianse med seg Sverige, som jo fører en «feministisk utenrikspolitikk».

– Det overordnede målet er å bidra til større og strukturelle endringer, slik at hele bistands- og nødhjelpsbransjen blir bedre på dette feltet. Vi er for eksempel selvsagt fullstendig klar over at lokalt ansatte er i en mer sårbar situasjon enn internasjonalt ansatte for å bli utsatt for seksuell trakassering, sier Begby. 

Hun vi håper at denne kampanjen og andres krav om bedre beskyttelse for de som jobber internasjonalt også "kan virke som en brekkstang for bedre rettigheter og beskyttelse for de lokalt ansatte".

 

 

Publisert: 22.01.2018 14.59.56 Sist oppdatert: 22.01.2018 14.59.57

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.