Redd Barna ber afghanske myndigheter ikke bruke utdanningsinstitusjoner som valglokaler - for å unngå at skolene trekkes inn i den politiske konflikten. Foto: UN photo

870 angrep mot afghanske skoler

Det første halvåret av 2018 har det vært hele 870 angrep på skoler i Afghanistan. Det et det høyeste siden i 2011, viser nye tall fra GCPEA.

Av NTB Sist oppdatert: 27.11.2018 06.47.35

Bare de første fem månedene av året var det dobbelt så mange angrep som i hele 2017, viser tallene Global Coalition to Protect Education from Attack la fram.

Angrep på eller trusler mot studenter, lærere eller utdanningsfasiliteter, eller militær bruk av skoler, har nå ført til at antallet barn som går på skole i Afghanistan har gått ned for første gang siden 2002.

– Det er hjerteskjærende å se hvordan disse angrepene risikere å stå i veien for 17 års positiv utvikling, og ikke minst flere milliarder dollar i nødhjelp og bistand, sier administrerende direktør Diya Nijhowne i GCPEA.

Redd Barna ber afghanske myndigheter ta tak, og ikke bruke utdanningsinstitusjoner som valglokaler.

– I Afghanistan bidrar bruk av skoler som valglokaler til at skolene trekkes inn i en politisk konflikt, og blir dermed et mer aktuelt angrepsmål. Vi anbefaler derfor at skoler ikke brukes i forbindelse med dette valget, sier utviklingspolitisk seniorrådgiver Bergdis Joelsdottir.

GCPEA består av en rekke organisasjoner, blant dem Redd Barna, Human Rights Watch og FNs barnefond (UNICEF).

De kartlegger foruten direkte angrep mot skolebygninger, også angrep mot elever og lærere, militær bruk av skolebygninger, militær rekruttering på skolen eller skoleveien og seksuelle overgrep begått av soldater og opprørere på skoler.

 

Giverkonferanse

Denne uken er FN er vert for en to dager lang internasjonal konferanse om Afghanistan. Forberedende møter holdes tirsdag mens en ministerkonferanse holdes onsdag. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar fra norsk side.

Under giverkonferansen for Afghanistan i 2016 forpliktet Norgeseg til å støtte landet med omlag 700 millionar kroner hvert år ut 2020. Et vilkår er at afghanske styresmakter innfrir sine løfter.

- Å bekjempe korrupsjon og styrke stillinga til kvinner i samfunnet er viktige hensyn i all norsk støtte til landet, sier Eriksen Søreide.

Utenriksministeren åpnet tre nye norsk-støttede skole da hun besøkte Afghanistan tidligere denne måneden.

Norge har sidan 2011 ferdigstilt totalt 21 skoler i samarbeid med den danske organisasjonen The Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training (DAARTT), som totalt har  gagna omkring 14.100 studentar, ifølge en pressemelding fra UD. Alle skolene er utstyrt med murar, vaktrom, toalett, trygt drikkevatn og har pensum og lærarar frå styresmaktene. Dei elleve skulane som er ferdigstilt etter 2015 betrar læringsmiljøet for 3300 jenter og 2800 gutar. Norge har i 2018 gitt støtte til endå fleire nye skular som er under bygging. I tillegg har Norge bidratt til bygging av meir enn 11.500 klasserom over heile Afghanistan gjennom støtte til Verdensbankens fleirgivarfond i perioden frå 2007 til 2017.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 27.11.2018 06.29.58 Sist oppdatert: 27.11.2018 06.47.35